Všeobecné informace, kontakty

Provoz tříd: od 7:00 do 16:30 hod.,

 • paní školnice otevírají budovy ZŠ a MŠ od 6:30hod.

Příchod dětí do tříd:

 • předškolní třída do 8:15 hod.

 • třída MŠ 242 do 8:30 hod. nebo podle potřeb rodiny.

Odchod dětí:

 • po obědě: od 12:15 do 12:30 hod.,

 • po odpočívání: od 15:00 do 16:30 hod.,


Třída MŠ 242: původní budova MŠ, kapacita třídy 28 dětí (od 3 let, popř. před 3 rokem).

- kontakt: tel. do třídy: 541 23 90 61,

p.uč. Pelánová tel. 724 305 610.

Předškolní třída v ZŠ 85, třída v podkroví budovy Základní školy Vranov,

kapacita třídy 21 dětí (věk od 5 do 6 let, nebo děti s odkladem školní docházky).

- kontakt: tel. do třídy: 608 530 931,

ZŠ: tel. 541 23 90 60


Děti z předškolní třídy: vždy poslat 2 SMS (na služební telefon p. učitelce a vedoucí stravování)

Omlouvání stravného: vedoucí stravování paní Sáňková tel.: 771 114 648,

- odhlašování a přihlašování je možné den předem do 12:00hod,

- v případě náhlého onemocnění je možné vyzvednout oběd pouze v první den nemoci mezi 11:30 a 12:30 hod v MŠ 242, mezi 12:00 a 13:00 hod. v MŠ 85

Covid 19: prosíme o dodržování hygienických opatření a respektování pokynů.

ZŠ/předškolní třída: omezení vstupu do budovy ZŠ, nahlašujeme vyzvedávání dětí.

MŠ 242: vstup do budovy pouze s ochranou úst a nosu, dezinfekce rukou,

- prosíme zákonné zástupce, aby se zdržovali co nejkratší dobu v prostorách školky,

- eliminujeme přítomnost osob v prostorách školky, tzn. předávání dětí u hlavních dveří s vědomím paní učitelky, přítomnost jedné dospělé osoby v prostorách školky.

- děti si nejdříve umyjí ruce před vstupem do třídy,

- z bezpečnostních důvodů je MŠ 242 celý den uzavřena, otevírá se na zvonění!


VYUČUJÍCÍ TŘÍD
2021- 2022

Třída MŠ 242

p. uč. Pelánová Hana, p. uč. Horáková Lucie

školní asistent Zuzana Ducháčková, asistent pedagoga Ilona Šujanová

Předškolní třída

p. uč. Puchýřová Ivana, p. uč. Simona Štěpánová

asistent pedagoga Martina Puklová


Platby:

 • během roku se platí v hotovosti do 20. dne v měsíci a to:

 • A, Úplata za předškolní vzdělávání = školkovné, tj. 300,- Kč/ měsíc, omezená/ polodenní docházka 200,- Kč.

 • B. Stravné - v září vybíráme částku na celý měsíc, v dalším měsíci se odečítá částka podle počtu dnů, kdy dítě nebylo ve školce,

  • nebo na účet od 2. pololetí školního roku 2016/ 2017.Do poznámek příjemci uveďte příjmení dítěte.

 • C. Příspěvky - během roku se vybírají poplatky za konaná divadelní představení, přednášky, výstavy atd. Za aktivity - plavecký výcvik, výtvarníček, na školu v přírodě, na materiál z dílniček a jiné. Na začátku školního roku vybíráme jednorázový příspěvek na výtvarný materiál a hygienické potřeby.

 • Rodiče se mohou podílet na zakoupení vánočních dárků, dárečků do tombol a odměn na akce školky. Uvítáme dobrovolné příspěvky, nejlépe papíry a hračky, které děti denně nejvíce potřebují.

 • Omlouvání dětí v MŠ 242 - prosíme do 7:30 hod o omluvení. Pokud nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 10 dnů, je povinen zákonný zástupce přinést písemné oznámení s uvedením důvodu a předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ.( Formát A4) .

  • Omlouvání dětí v předškolní třídě - je nutné z důvodu povinného vzdělávání dodržovat písemné omlouvání. Každý předškoláček má svou složku s omluvným listem. U plánovaných absenci požadujeme písemnou žádost.

 • Stravování - odhlašování obědů je možné den předem do 12hod, v den nemoci je možné si oběd vyzvednout. Viz řád školní jídelny.

 • Prevence vší - každý první týden v měsíci rodiče žádáme o provedení kontroly vlasů.

 • Holčičky - ponechávejte hřebínky a gumičky ve skřínkách.

 • Věci ve skřínkách - prosíme, vždy ponechávejte dětem ve skřínce náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky), každý pátek uklízejte skřínku, nepotřebné věci odnášejte. V zimním období dávejte menším dětem palčáky, v ostatních měsících pamatujte na pokrývku hlavy.

 • zajišťuje praní ručníčků a povlečení dětem. Pyžamo si děti po týdnu nosí domů.

 • Odložené oblečení v šatně - občas se podívejte, zda Vám něco nechybí.

Platby

Stravné - č. účtu: 222049598/0600, variabilní symbol: 3277 3141

MŠ - školné - č. účtu: 222049598/0600, variabilní symbol: 3277 3111

Školní družina - č. účtu: 222049598/0600, variabilní symbol: 3277 3143