Historie naší školky

Dveře naší staré školky ve Vranově se otevřely dětem 1. 9. 1950. Provoz byl celodenní se 32 dětmi. Počet dětí velmi kolísal, a proto byl od 1. 9. 1955 zrušen celodenní provoz. Teprve v lednu roku 1984 bylo do MŠ zavedeno plynové topení a zapojen plynový sporák. Dětem se mohl vařit teplý čaj ke svačině. Ještě v roce 1985 neměla MŠ telefon. V 80. letech byla naplánována výstavba nové MŠ 242 (současná budova) a práce na stavbě začaly v červnu roku 1987. Provoz byl zahájen 1. 12. 1990. Ve školním roce 19961997 bylo dokončeno i hřiště. Školka byla pro 25 dětí, s povolenou výjimkou 28 dětí.

Od 1. 9. 2002 je MŠ Vranov součástí právního subjektu spolu se Základní školou Vranov, okres Brno-venkov a její ředitelkou se stala paní Mgr. Zuzana Černá.

Od 1. 9. 2009 dochází k rozšíření MŠ Vranov. V původní budově školky zůstává třída MŠ 242 pro naše nejmladším děti s kapacitou 28 dětí, nová třída je určená pro předškolní děti, nachází se v budově ZŠ Vranov. Od 1. 9. 2013 došlo k navýšení počtu dětí v předškolní třídě a to z 12 na 15 dětí. V současnosti máme kapacitu 21 dětí.