Opakujte s námi

Téma: Sluníčko už svítí jarně

Téma kopíruje změny v přírodě – končí zima a probouzí se jaro. S dětmi si tyto změny vysvětlujeme a ukazujeme. Opakujeme roční období, typické znaky a upevňujeme orientaci v čase. Rozvíjíme slovní zásobu – Kdo jsou poslové jara? (přílet ptactva, jarní květiny, kočičky, probouzení zvířat a hmyzu po zimě, co se děje na stromech a v trávě, …). Povídáme si o Velikonocích, co tento svátek znamená, jaké se k němu váží tradice. Proč je pro nás jaro a příroda důležité? Podporujeme pozitivní vztahy k ochraně zvířat i přírody.

Procvičujeme také naše tělo:

  • cvičíme a překonáváme překážkové dráhy,

  • rozvíjíme jemnou motoriku, grafomotoriku,

  • pozorujeme počasí (aprílové počasí),

  • tvoříme pro radost, třídíme předměty a obrázky podle různých kritérií,

  • počítáme, rozvíjíme sluchové vnímání a také zpíváme - PŠ: Jaro dělá pokusy, Přišlo jaro do vsi, Na jaře čáp jede v kočáře, Citronky; MŠ - Dan (logopedická písnička).

Říkanky:

Jarní brána zelená se,

jarní brána otvírá se.

Kudy ty, tudy já,

brána už se otvírá.

Vlaštovičky, vlaštovičky

povídalky, švitořičky,

už k nám z dálky jaro nesou,

na domov se celé třesou.

Dešťové kapičky dostaly nožičky,

běhaly po plechu, tropily neplechu.

Vzbudily Janičku, zaspala chviličku.

Do školy běžela, celá se zmáčela,

A kdo měl deštníček, zmokl jen krapíček.

Slunce se zjevilo, kapičky vypilo.

Sluníčko už svítí jarně,

sněhulák se brání marně.

Je s ním konec, marná sláva,

pod bříškem ho lechtá tráva.

V teplém vzduchu nevěř věř,

protáhl se starý keř.

Zatřepetal větvičkami,

vítáme vás staří známí.

Honem, honem poupata,

slunce už je ze zlata.

Přišlo jaro do vsi,

kde jsi zimo, kde jsi?

Byla zima mezi náma

a teď už je za horama,

hu, hu, hu, jaro už je tu.

Malý brouček

Malý brouček spinkal v trávě, (jsme ve dřepu a spíme)

probudil se dneska právě. (stoupneme si a protahujeme se)

Protáhl si nožičky, (protahujeme si nožičky)

hlavičku i ručičky. (protahujeme si hlavičku i ručičky)

Na nohy vzal bačkorky, (ukazujeme na nožičky)

a utíkal do školky. (běháme po prostoru nebo na místě)