O nás‎ > ‎

Začátky v MŠ

Zvykáme si na školku

   Adaptace v MŠ patří mezi zlomové období malého dítěte. Je to čas, kdy se dítě  začíná osamostatňovat, rozvíjet a učit se novým rolím.  Nový začátek patří jak samostatnému dítěti, tak jeho rodičům.
    Prioritou naší školky je, aby  brzy dítě pociťovalo radost a důvod, proč se vracet do školky. U každého dítěte adaptace probíhá odlišně. Snažíme se o individuální přístup a získat si důvěru dítěte.
    Někdo přestup do kolektivu bere bez potíží. U někoho přichází vzdor a vztek se slzičkami po určité době ( zhruba po 1-2 týdnech, dlouhé absence, nepravidelnost docházky). U některých se potýkáme s adaptačními potížemi po celý první rok.  Dítě hůře snáší "překročení prahu" ze šatny do třídy. Po tomto okamžiku se dítě rozkoukává, vybírá si aktivity, které ho baví a už je vše v pořádku... takže není třeba se obávat. Občas se stává, že rodiče trápí ranní pasivní nálada dítěte, které nechce jít do školky a odpoledne je to naopak. Rodiče musí své ratolesti "nutit" jít domů.

    Obecné rady

 • své dítě doveďte až do třídy a osobně jej „předejte“ učitelce
 • dbejte, na pevné rituály při loučení - pusinka, mávání do okénka apod.
 • doporučujeme, neprodlužujte loučení, rychle odcházejte, event. si zavolejte, jak se dítě cítí...
 • nestůjte za plotem školní zahrady, kde by Vás dítě mohlo vidět
 • dejte dítěti jeho oblíbenou hračku do školky, někdy i fotka ve skřínce děti potěší
 • zkuste adaptační chvilky ve třídě společně se svým dítětem, sdělujte své požadavky vyučujícím
 • každé dítě se jinak přizpůsobuje novému  kolektivu, méně přizpůsobivé děti ponechávejte kratší dobu v MŠ, zeptejte se na názor paní učitelky, co by bylo pro Vaše dítě vhodné
 • určitou dobu (10 – 14 dní) berte dítě po obědě, než si zvykne na nový režim
 • máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku
 • informujte učitelku, pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní omezení
 • pokud se Vám hned vše nedaří, nezaujímejte ke škole negativní postoj, dejte svému dítěti i nám dostatek času adaptovat se
 • před Vaším dítětem mluvte o školce hezky, nestrašte je školkou, školka není za trest („Jen počkej, ve školce, tam ti nikdo nepomůže.“ „Budeš muset dělat všechno sám.“ „Paní učitelka tě naučí poslouchat.“ apod.)
Comments