O nás‎ > ‎

Všeobecné informace, kontakty

Provoz tříd: od 7 00 do 16 30 hod., 
 • paní školnice otevírají budovy ZŠ a MŠ od 6:30hod.
Příchod dětí do tříd: 
 •      předškolní třída do 8:15hod, 
 •      třída MŠ 242 do 8:30 hod, nebo podle potřeb rodiny.
Odchod dětí:
 • po obědě: od 12 15 do 12 30 hod., 
 • po odpočíváníod 15 00 do 16 30 hod., 

Třída MŠ 242: původní budova MŠ, kapacita třídy 28 dětí (od 3 let, popř. před 3 rokem).

- kontakt: tel. do třídy: 541 23 90 61,
                 p.uč. Pelánová tel. 724 305 610.

Třída v ZŠ 85: třída v podkroví budovy Základní školy Vranov,
 kapacita třídy 21 dětí (věk od 5 do 6 let, nebo děti s odkladem školní docházky).
- kontakt: tel. do třídy: 608 530 931, 
                   ZŠ: tel. 541 23 90 60.

 Děti z předškolní třídy: vždy poslat 2 SMS ( na služební telefon p. učitelce  a ved. stravování)

Omlouvání stravného: paní Sáňková tel. 771 114 648, 
 - odhlašování a přihlašování je možné den předem do 12.00hod,
 - v případě náhlého onemocnění je možné vyzvednout oběd pouze 
   v první den nemoci mezi 11:30 a 12:30hod v MŠ 242, mezi 12:00 a 13:00hod. v MŠ 85


Prosíme zákonné zástupce a zastupující zákonné zástupce dětí: o zodpovědné zavírání vchodových dveří v obou třídách z bezpečnostních důvodů je MŠ 242 celý den uzavřena, otevírá se na zvonění !


Covid - 19:  prosíme o dodržování hygienických opatření a respektování pokynů.

ZŠ / předškolní třída: omezení vstupu do budovy ZŠ, nahlašujte vyzvedávání dětí.
MŠ 242: vstup do budovy pouze s ochranou úst a nosu, dezinfekce rukou,
- prosíme zákonné zástupce, aby se zdržovali co nejkratší dobu v prostorách školky,
- eliminujeme přítomnost osob v prostorách školky, tzn. předávání dětí u hlavních dveří s vědomím paní učitelky, 
-  děti si nejdříve umyjí ruce před vstupem do třídy.

VYUČUJÍCÍ TŘÍD
 2020- 2021

  třída MŠ 242
 p. uč. Pelánová Hana
 p. uč. Horáková Lucie
 
 asistent Zuzana Ducháčková
 asistent pedagoga Martina Puklová

Předškolní třída  
p. uč. Puchýřová Ivana 
p. uč.  Simona Štěpánová • Platby:
 • během roku se platí v hotovosti do 20. dne v měsíci a to:                           
 •  A, Úplata za předškolní vzdělávání = školkovné, tj. 300,- Kč/ měsíc, omezená/ polodenní docházka 200,- Kč. 
 •  B. Stravné -  v září vybíráme částku na celý měsíc, v dalším měsíci se odečítá částka podle počtu dnů, kdy dítě nebylo ve školce,
 •  nebo na účet od 2. pololetí školního roku 2016/ 2017.
   Platby  Číslo účtu  Variabilní symbol
    Stravné 222049598/0600  3277 3141
    Mš - školné 222049598/0600 3277 3111
    Školní družina 222049598/0600 3277 3143
  Do poznámek příjemci uveďte příjmení dítěte.
  Platbu prosíme do 20. každého měsíce.
 • C. Příspěvky - během roku se vybírají poplatky za konaná divadelní představení, přednášky, výstavy atd. Za aktivity - plavecký výcvik, výtvarníček, na školu v přírodě, na materiál z dílniček a jiné. Na začátku školního roku vybíráme jednorázový příspěvek na výtvarný materiál a hygienické potřeby.
 • Rodiče se  mohou  podílet na zakoupení vánočních dárků, dárečků do tombol a odměn na akce školky. Uvítáme dobrovolné příspěvky, nejlépe papíry a hračky, které děti denně nejvíce potřebují.
 • Omlouvání dětí v MŠ 242 - prosíme do 7:30 hod o omluvení. Pokud  nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 10 dnů,  je povinen zákonný zástupce přinést písemné oznámení s uvedením důvodu a předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ.( Formát A4) .
 • Omlouvání dětí v předškolní třídě - je nutné z důvodu povinného vzdělávání dodržovat písemné omlouvání.  Každý předškoláček má svou složku s omluvným listem. U plánovaných absenci požadujeme písemnou žádost.
 • Stravování - odhlašování obědů je možné den předem do 12hod, v den nemoci je možné si oběd vyzvednout. Viz řád školní jídelny. 
 • Prevence vší - každý první týden v měsíci rodiče žádáme o provedení kontroly vlasů. 
 • Holčičky - ponechávejte hřebínky a gumičky ve skřínkách.
 • Věci ve skřínkách - prosíme, vždy ponechávejte dětem ve skřínce náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky), každý pátek uklízejte skřínku, nepotřebné věci odnášejte. V zimním období dávejte menším dětem palčáky, v ostatních měsících pamatujte na pokrývku hlavy. 
 • MŠ zajišťuje praní ručníčků a povlečení dětem. Pyžamo si děti po týdnu nosí domů.
 • Odložené oblečení v šatně - občas se podívejte, zda Vám něco nechybí.
Comments