O nás‎ > ‎

Všeobecné informace

 • Provoz  MŠ je od 7 00 do 16 30 hod., paní školnice otevírají budovy ZŠ a  MŠ od 6:30hod.
 • Příchod dětí do tříd: 
 •      předškolní třída do 8:15hod, 
 •      třída MŠ 242 do 8:30 hod, nebo podle potřeb rodiny.
 • Platby:
 • během roku se platí v hotovosti do 20. dne v měsíci a to:                           
 •  A, Úplata za předškolní vzdělávání = školkovné, tj. 300,- Kč/ měsíc, omezená/ polodenní docházka 200,- Kč. 
 •  B. Stravné -  v září vybíráme částku na celý měsíc, v dalším měsíci se odečítá částka podle počtu dnů, kdy dítě nebylo ve školce,
 •  nebo na účet od 2. pololetí školního roku 2016/ 2017.
   Platby  Číslo účtu  Variabilní symbol
    Stravné 222049598/0600  3277 3141
    Mš - školné 222049598/0600 3277 3111
    Školní družina 222049598/0600 3277 3143
  Do poznámek příjemci uveďte příjmení dítěte.
  Platbu prosíme do 20. každého měsíce.
 • C. Příspěvky - během roku se vybírají poplatky za konaná divadelní představení, přednášky, výstavy atd. Za aktivity - plavecký výcvik, výtvarníček, na školu v přírodě, na materiál z dílniček a jiné. Na začátku školního roku vybíráme jednorázový příspěvek na výtvarný materiál a hygienické potřeby.
 • Rodiče se  mohou  podílet na zakoupení vánočních dárků, dárečků do tombol a odměn na akce školky. Uvítáme dobrovolné příspěvky, nejlépe papíry a hračky, které děti denně nejvíce potřebují.
 • Omlouvání dětí v MŠ 242- prosíme do 7:30 hod o omluvení. Pokud  nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 10 dnů,  je povinen zákonný zástupce přinést písemné oznámení s uvedením důvodu a předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ.( Formát A4) .
 • Omlouvání dětí v předškolní třídě - je nutné z důvodu povinného vzdělávání dodržovat písemné omlouvání.  Každý předškoláček má svou složku s omluvným listem. U plánovaných absenci požadujeme písemnou žádost.
 • Stravování - odhlašování obědů je možné den předem do 12hod, v den nemoci je možné si oběd vyzvednout. Viz řád školní jídelny. 
 • Prevence vší - každý první týden v měsíci rodiče žádáme o provedení kontroly vlasů. 
 • Holčičky - ponechávejte hřebínky a gumičky ve skřínkách.
 • Věci ve skřínkách - prosíme, vždy ponechávejte dětem ve skřínce náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky), každý pátek uklízejte skřínku, nepotřebné věci odnášejte. V zimním období dávejte menším dětem palčáky, v ostatních měsících pamatujte na pokrývku hlavy. 
 • MŠ zajišťuje praní ručníčků a povlečení dětem. Pyžamo si děti po týdnu nosí domů.
 • Odložené oblečení v šatně - občas se podívejte, zda Vám něco nechybí.
Comments