Říjen 2013 - Zazpívala vlaštovička, že je konec léta

  • Komunitní kruh: povídáme si o změnách v přírodě (padání listů, jejich barvy, plody podzimu), učíme se o zvířatech, která se připravují na zimu, popisujeme počasí, ...
  • Básničky:
Dary podzimu
Šípek, kaštan, jeřabina,
to jsou dary podzimu.
Příroda nám ukazuje,
jak se chystá na zimu.
Pro zvířátka do krmelce
kaštan, žalud připraví
ledem zase ze šípku čaj
s vitamíny pro zdraví.
Hříbek
Hříbku, hříbku, ukaž se mi,
neschovávej se mi v zemi,
vystrč hlavu ze chvojí,
správný hřib se nebojí.
Kaštany
Hopni dolů kaštane,
vždyť se Ti nic nestane.
Mám vás pytel nasbírat,
aby neměl jelen hlad! 
  • Písničky:
Prosil hříbek muchomůrku, ať si s ním prý zatančí,
že ho vezme na mazurku při písničce skřivánčí.
                            (na nápěv Já do lesa nepojedu) 
Čížečku, čížečku, Já do lesa nepojedu
  • Tvoření: s využitím přírodnin (obtiskování a lepení listů listů, slunečnice), papírový drak 
  • Rozvíjíme: poznávání okolí MŠ, rozlišení stromů jehličnan x listnáč, pojmenování stromů a jejich plodů, rozvoj pohybových schopností a komunikativních dovedností, posilování citové samostatnosti, upevňování hygienických návyků a sebeobslužných dovedností
Comments