Školkové náměty


KVĚTEN 2020

Ukončení výzvy "Pilných včeliček"

V pátek 15. 5. 2020 UKONČUJEME Včeličkovou výzvu. Děkujeme za účast a moc pěkné fotky. Na odměně a předání pracovního sešitu se bude domlouvat paní učitelka Puchýřová individuálně během příštího týdne.


DUBEN  2020

"Podpora čtenářské gramotnosti" 
v projektu: čtvero ročních období MAP Šlapanice

- oslovujeme rodiče a děti do zapojení našeho programu, 

- vytvořte si s dětmi pohádkový příběh, který bychom mohli použít do projektu,

- zpracování "příběhu nebo pohádky" je libovolné 
(obrázek, obrázková kniha s krátkým textem, leporelo......), 

- inspirace  pohádka O myšce, která se nebála, 

- aktivitu budeme ukončovat v září 2020,

  těšíme se na Vaše příběhy nebo obrázky!

----------------------------------------------------------------------------------


Vyzkoušejte: nabídky dětem a rodičům... 

Možnost využití promo kódu UCIMESEDOMA procvičování ve Včelce zcela zdarma    https://blog.vcelka.cz/ucime-se-doma-se-vcelkou/Pedagogická komora zřídila on-line poradnu pro dotazy na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Více informací níže (viz. 17.4.).


Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku, které vzniklo v rámci projektu MAP Brno II za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují mateřské školy.  Viz soubor níže. 16. 4. 2020 


Březen - Duben 2020

Jelikož je mateřská škola zavřená, chtěli bychom Vám a Vašim dětem alespoň touto cestou pomoci vyplnit společné chvilky. V příloze (viz dole soubor) jsou vloženy pro rodiče budoucích školáčků Oblasti pro rozvoj školní připravenosti dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a přikládáme stránky pro možné tvoření a zdroj inspirací.

Možné webové stránky: 

www.predskolaci.cz 

www.detsky-web.cz 

www.hrajeme-si.cz 

www.krokotak.com 

www.sikovny-cvrcek.cz 

www.pinterest.com 

www.tvorivedeti.cz

Vypadá to, že i v celém měsíci dubnu bude školka zavřená. Přejeme Vám, rodičům hodně zdraví, energie, pevných nervů, ale i radosti a optimismu. Dětem hodně zdraví, pohody a hezkých chvilek ve společnosti Vás, rodičů.

                                                                    Srdečně přejí kolektiv MŠ


Přejeme veselé Velikonoce a pěkné sluníčkové jarní dny.......


Duben 2020

Velikonoční inspirace:
Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný (Z Čech)

Texty o dnech pašijového týdne: 
Modré pondělí · Kostely se zdobily modrým suknem (látkou) na znamení smutku z utrpení Krista. · Bylo zakázáno vykonávat jakoukoli práci. · Dětem a studentům v dřívějších dobách začínaly jarní prázdniny nazývané vakace. 
Šedivé úterý ·
 Šedivá neveselá barva symbolizovala utrpení Krista jeho posledních dnů pozemského života. · Hospodyňky uklízely, vymetaly pavučiny. · Šedivému úterý se také někdy říká tlusté. Ten den byla poslední možnost se dosyta najíst před největším půstem v roce. 

Škaredá středa · Říká se, že jeden z učedníků jménem Jidáš, se ten den na Ježíše škaredil – mračil. · Pozor, kdo se na Škaredou středu mračí, bude se mračit, celý rok! · Na Škaredou středu se vymetaly komíny, aby se ve čtvrtek dobře peklo. B.4 98 

Zelený čtvrtek · V ten den lidé jedli pouze zelenou stravu, různé druhy zelí, špenát, hrách nebo byliny na pročištění těla. Také se pekly jidášky (velikonoční pečivo) pro děti, aby je neuštkli hadi. · Kostelní zvony toho dne vyzvánějí naposledy, pak umlknou až do sobotního večera. Říká se, že odletěly do Říma. Až do Bílé soboty je zvonění nahrazováno hlukem řehtaček. Kluci s nimi běhali po vesnici ráno, v poledne a večer místo zvonění zvonů. 
Velký pátek · Velký pátek byl dnem největšího smutku – byl ukřižován Ježíš. · Je to nejtišší den v roce, dodržoval se velký půst. · Byl to den plný záhad a kouzel. Při úsvitu se lidé omývali proudící vodou, která měla prý léčebnou a magickou moc. Někteří se dokonce ve vodě potápěli a pokoušeli se ze dna ústy vylovit oblázek. Ten pak hodili levou rukou za hlavu – chránilo je to před bolestmi zubů. · Nesmělo se hýbat s půdou – orat, sít, sázet, okopávat. · Věřilo se, že se toho dne země sama otvírá a vydává své poklady.
 Bílá sobota · Na Bílou sobotu večer začínají oslavy Kristova vzkříšení. Křesťané věří, že vstal z mrtvých. · Lidé z ohořelých dřívek udělali křížek a ten donesli na pole, aby bylo úrodné. Někde se dávaly za trámy domu uhlíky, aby odradily požár. · Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly pomlázky, zdobila vajíčka. · Znovu se rozezvučily zvony. Říká se, že se vrátily z Říma.
 Neděle velikonoční · V neděli na Boží hod velikonoční se po mši v kostele světily pokrmy: mazance, vejce, chléb, víno, beránek. Takto požehnané věci se pak braly domů a ještě před svátečním obědem se ochutnaly. Hospodář rozkrájel mazanec či beránka a každému dal kousek. A pak se hodovalo a slavilo.

Velikonoční pondělí - pomlázka

1a) Pomlázka to není jen svazek živých spletených prutů, ale i den a odměna, kterou chlapci dostanou o Velikonočním pondělí. Naši předkové věřili, že se v čerstvě uříznutých prutech skrývá omlazující síla. Kdo chtěl být „pomlazen“ musel se nechat vyšlehat. A to nejen mladá děvčata, ale všechny ženské ve stavení; i stará babička musela dostat svůj díl „pomlazení“. Pomlázka může být nahrazena prostým narašeným prutem nebo větvičkou pichlavého jalovce, ale hrdostí každého chlapce a mládence byla pomlázka dovedně spletena z vrbových proutků. Zajímavost: První koledník, který přišel do domu, byl dobře odměněn. Jeho pomlázku vzala hospodyně do bílého šátku a vyšlehala všechen dobytek, aby byl po celý rok zdravý a čilý.

 1b) Za „omlazení“ děvčata musela zaplatit – a to opět něčím magickým. Něčím, co v sobě ukrývá tajemství života – vajíčkem. Aby se kouzlo znásobilo, byl povrch vajíčka pomalován nejrůznějšími magickými symboly: slunce, vlnky jako voda, spirálky jako cestička zamilovaných, srdce jako láska a věrnost. Vajíčka se také barvila. 

Nejoblíbenější barvou byla zřejmě červená, barva života, krve, tepla, lásky. Zdobení kraslic je velmi rozmanité – zdobí se batikováním, vyškrabováním, leptáním, polepováním vlnou či kousky látek, kresbou, obháčkováváním či odrátkováním. Vedle této výzdoby bývaly na vajíčkách nápisy, které vyjadřovaly přání nebo vzkaz milému. Rady: Vejce myjeme jen v teplé vodě; nikdy mýdlem, saponátem. Hotovou kraslici osvěžíme potřením olejem a vyleštěním.


Březen 2020

 

TÉMA: Sluneční paprsky

CharakteristikaZima končí, přichází jaro a na zem dopadají první sluneční paprsky. Den se prodlužuje a noc krátí. Příroda ožívá.

CÍLE:

* Kdo jsou poslové jara?

* Co se děje na poli?

* Co nám kvete na zahrádce?

Spolu s dětmi pozorujeme a popisujeme proměňující se přírodu, znaky jara – květiny, ovocné stromy, jarní počasí. Všímáme si a popisujeme co se děje v říši zvířat, hmyzu a ptáků. Hledáme venku první známky jara – zelenající se trávu, pupeny listů a květin. Tancem, zpěvem a tvořením vyjadřujeme svoji náladu.

Při vycházkách do přírody se radujeme z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás.Připravujeme se na svátek jara – Velikonoce. Zdobíme třídu, seznamujeme se s tradicemi, říkadly. 

 • vyprávění podle obrázků - co se děje na jaře v přírodě, koho sluníčko musí probudit, jaké barvy můžeme na jaře v přírodě vidět
 • rozvíjení slovní zásoby, procvičování paměti, přidávání slov do věty „Sluníčko probudilo travičku, kytičky, broučka, žížalu…..“
  • nácvik písně: „Housata“, opakování písniček o jaru „Travička zelená“, „Hřej sluníčko, hřej...“
  • sluchová hra „Na ozvěnu“ – rytmizujeme slova motivovaná jarem, využití ozvučných dřívek, počítání slabik /ukazujeme na prstech, do 3/

 

Logopedické hrátky:

 • gymnastika mluvidel: napodobení zvuků jara – bzučení včelek, čmeláka /bzzz, bžžžžž/
 • dechové cvičení – „Jak voní jaro“, nádech nosem, dlouhý výdech ústy
 • procvičujeme hlásku Č a Ž v říkadle

 

Práce ve skupině:

 • malování podle skutečného pozorování – kočičky
 • skládání jarní kytičky z drobných stavebnic
 • posloupnost děje „Jak roste sněženka“ – stříhání a lepení
 • hledání jarních kytiček v knihách, početní představy
 • pracovní list – vyhledávání stejných kytiček, skládání slova JARO

 

Pohybové činnosti:

 • lokomoční cvičení: chůze, běh - Přišlo jaro do vsi, poskoky - Travička zelená, Zajíček své jamce
 • cvičení na překážkové dráze,  skok do dálky z místa
 • jógové cvičení Pozdrav slunci
 • pohybové hry: „Jaro budí kytičku, má barvu, barvičku“, „Na zlatý řetěz“, „Na zlatou bránu“

 

Další činnosti:

 • kolektivní práce dětí – jarní víla – kreslení, malování, lepení, stříhání
 • pečlivé vykreslování – jarní omalovánky
 • vytvářet poznatky o jarní přírodě, všímáme si změn v přírodě na vycházkách, pozorování probouzející se přírody – stromy, tráva, pupeny, vyhledáváme rozkvetlé kytičky
 • jednoduchý pokus – rychlení větvičky, 

Počasí - zakreslujeme se symboly znaky počasí každého dne v týdnu

 


                 

 

Básnička:  

František Hrubín Sněženka 

Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle petrklíč, zima už je pryč. 

Zimo, už jdi pryč, zimo, zimo, už jdi pryč, jaro si už chystá klíč.
Otevírá jarní branku, jmenuje se petrklíč.

Sluníčko        Vyjdi, vyjdi sluníčko, na makové políčko.
                       Vyjdi, vyjdi na louku, uvidíš tam pět brouků.
                       Jedna malá beruška, pošeptá ti do ouška..Hurá , jaro je tu..!

Písnička:       

Sluníčko:         Hřej sluníčko, hřej, hory, doly krej, 

                           povyskoč si výše, na té naší střeše, kolo udělej, kolo udělej.

Tři housátka     Vyšli jsme si na palouček, tralala, / tralala/,
                                malá myška si tam svou skrýš hledala, /hledala/, 
                                nenašla jí, protože se právě, /právě/,
                                tři housátka usadila v trávě, /v trávě/.

                                Štěbetala, radila se, jak asi, /jak asi/,
                                dlouho bude tohle jarní počasí, /počasí/,
                                zda přiletí zase černý mráček, /mráček/,
                                a zmokne jim peří i zobáček /báček/.

                                Nebojte, se štěbetalky, těšte se, /těšte se/,
                                sluníčko vám zase pírka učeše, /učeše/,
                                budete jak pampelišky zářit,  /zářit/,
                                nesmíte se takhle smutně tvářit, /tvářit/.

 

Opakujeme :               Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi.

                                   Byla zima mezi náma, ale už je za horama.

                                   Hu, hu, hu, jaro už je tu!

                                   Ejchu, ejchu, ejchuchu, jaro už je ve vzduchu.

                                   Ejchu, ejchu, ejchuchu, jaro už je tu.

 

Logopedické říkadlo:

hláska Č          Čáp čeká na děti, čápata neletí.

 

 hláska Ž          Žalovala žížala na žlutou vosu, že žihadlo jí dala přímo do nosu.

 


Únor 


Téma: Jak to bylo pohádko

Charakteristika: Téma otevírá svět pohádek, pohádkových hrdinů a svět fantazie. Uspořádáme malý dětský karneval a podíváme se na oblíbené knížky.

Svět pohádek bude posilovat prosociální chování mezi dětmi, vytvářet povědomí o důležitých lidských hodnotách a mimo jiné i rozvíjení potřeby vědomě přinášet radost druhým.

CÍLE:

Ø  Jaké pohádky znáš? Jakou máš nejraději? Jak často se na pohádky díváš?

Ø  Čteš si s rodiči pohádky? Která postava je tvá oblíbená? Umíš nějakou písničku z pohádky?

Ø  Popis vlastností hrdinů z pohádek, hádanky, přirovnání.

Ø  „Kniha je studnice moudrosti“, jak máme doma uloženy své knihy, jak s nimi zacházíme, co je to knihovna, z čeho se kniha vyrábí a proč ukládáme starý papír odděleně od ostatního odpadu,

 • procvičování geometrických tvarů – kruh, trojúhelník, čtverec, přecházet postupně do aktivního poznání, řešíme problémové otázky - co může mít daný tvar

 

Práce ve skupinkách:

 • pracovní list: početní představy do 3, grafický záznam, vyhledávání v obrázku
 • grafomotorika – spojování puntíků, uvolňovací cviky, omalovánka s pohádkami
 • nácvik stříhání po šikmé čáře - zuby vlka, nalepování a práce s plochým štětcem
 • tvoříme: Otesánek, Červená Karkulka, jedovaté jablíčko

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s kamarádem
 • chůze za vedoucím dítětem, chůze ve trojicích, lezení po zvýšené rovině, přeskoky lana, podlézání lana, válení sudů, nácvik kotoulu vpřed s dopomocí učitelky, chytání a házení míče
 • pohybová hra: „Na prasátka a vlka“

 

Logopedické hrátky:

 • dechová cvičení správný nádech a dlouhý výdech, foukání do domečků
 • gymnastika mluvidel – cvičíme s jazýčkem nahoru a dolů, špulíme pusu

 

Další činnosti:

 • kolektivní práce dětí – dramatizace pohádek, hry s maskami
 • stavíme domečky, komíny apod.        
  • posloupnost děje / základní pohádky
  • vyhledávání obrázků, obrázkové čtení / lidové pohádky
  • vycházky do okolí školky, pozorujeme změny v přírodě, rozmary počasí

 

 


Leden 2020


TÉMA: Silný jako strom

CharakteristikaTéma se zaměřuje na různé druhy pohybu a sportů. S dětmi si ukážeme různé druhy sportů (zimní, letní x celosezónní), sportovní vybavení, sportoviště. Vedeme děti k pohybu, rozvoji pohybových dovedností, obratnosti, překonání strachu, ke zkoušení nových věcí a k radosti z pohybu. Vysvětlíme si co je Olympiáda, Paralympiáda, zjistíme, jaké sportovce známe.

CÍLE:

·         správně pojmenovat znaky zimy

·         uvědomit si rizika při jednotlivých sportech – učit děti dbát na bezpečnost

·         pozorovat experiment se sněhem a ledem – necháme roztát sníh v misce

·         seznámit se s typickými zimními sporty a hrami v zimě – koulování, bobování, lyžování, sáňkování, bruslení atd.

·         seznámení s jednotlivými olympijskými sporty

·         uvědomit si rizika při sportech, respektovat je a předcházet jim

·         rozvíjet fyzické dovednosti pomocí činností s námětem sportů

·         rozvíjet jemnou i hrubou motoriku při pohybových činnostech s námětem jednotlivých zimních sportů

 

ČINNOSTI K TÉMATU:

1.      Básně, písně, příběhy

Zimní hry - Na rybníce zmrzla voda, to však není žádná škoda, můžeme tam hokej hrát a bruslení trénovat. Začít musíme však hned, než nám zas roztaje led.

Brusle -  Bruslím, bruslím po ledu, báječně to dovedu, nesmím spadnout ani jednou, pojďte všichni bruslit se mnou.

2. Písně:  Zima,  Písnička o Meluzíně,

3. další činnosti:

·         KK – povídání o sportu, jaké znám sporty, co dělám za sport, co to jsou olympijské hry
- kolektivní sport, co je to kolektiv (musíme si pomáhat), jaké kolektivní sporty známe
- co se může stát při sportu, bezpečnost, jak se zachovat, když se někdo zraní
·         Jaký jsem sportovec? Rozvoj neverbální komunikace, pantomimické vyjádření – jedno dítě předvádí, ostatní hádají
·         Experiment – tání sněhu v misce
·         Přiřazování obrázků – najdi stejné rukavice
·         Modelování z plastelíny – sněhulák
·         Hmatová hra - ,,Tajemný zimní košík“ děti poznávají po hmatu různé druhy věcí – čepice, šála, rukavice, vločka (znaky zimy)
· Vločky – posuzování vloček, která je menší a větší, sestavování vloček od nejmenší po největší
· Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech)
· Poznávání možností vlastního těla – zkoušíme napodobovat sporty (lyžujeme, běháme, zkoušíme slalom mezi kuželkami, skáčeme do dálky, chodíme po zvýšené ploše, shazujeme míčem kelímky, sportujeme venku)
· Hledáme sportovce v novinách, sledujeme aktuální dění v oblasti sportu
(mistrovství, biatlon, ….)
· Učíme se pořadí – kdo je první, druhý, třetí (stupínek vítězů, medaile), využíváme soutěže
· Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
· Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest, porozumění symbolům
· Poznávat číslice a písmena – soutěže, týmy, zaznamenat skóre
· Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)
· Zrakové vnímání – pracovní listy, pozorování obrázků,
· Děti zkouší zorganizovat hru, hrát si na sportovce
· Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost


 TÉMA:Stopy ve sněhu

 Charakteristika: Děti si osvojí základy pro otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Seznámí se s proměnami přírody v zimě. Naučí se mít radost z objevovaného. Upevní si pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Budou poznávat vlastnosti sněhu, stopy živočichů a experimentovat s přírodními materiály. V rámci tématu se mohou podívat do severních zemích, na severní pól.

„V zemích, kde je věčný sníh, tam zní pořád jenom smích. 

Lední méďa v kožichu, nevydrží potichu...!

·         zaměřujeme se na pozorování zimní přírody - lesní zvířata a ptáci v zimě,

·         rozlišení podle stop a příbytků, co všechno potřebují živočichové v tomto období,

·         poznávání lidí a zvířat ze Severního pólu,

·         práce s encyklopediemi, glóbusem a dětskou mapou,

- tablet v předškolní třídě: krmení zvířat v zimě, ptáků, výroba krmítek a krmení, hádanky o zvířatech, zvuky zvířat


      Další činnosti:

·         konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.) - rozlišujeme zvířata podle povrchu kůže / srst, peří, šupiny

·         uplatnit spontánní hry, volné hry a experimenty s materiálem a předměty / hra na zmrzlou kru, hra na Mrazíky, experimenty se sněhem a ledem,

·         nabízet smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod./ vnímání rozdílů mezi sněhuláky, hledání stop, přiřazování stop ke zvířatům, vytleskávání, porovnávání velikosti / výška zvířat a váha, uplatnit hračky ve školce, zapínání knoflíků,

·         činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)  / práce s knihou o zvířatech, encyklopedie, pexetria lesní zvířata, pexesa, educa - spojování tvarů, barev a předmětů, 

Ø  názvosloví lesních zvířat a zvířat ze Severního pólu; kdo se stará o zvířátka v lese, jak můžeme sami pomoci, co se dává do krmelce, do krmítka,

Ø  pojmenování jednotlivých druhů ptáčků při pobytu venku – vrabec, sýkorka, vrána, havran; zimní spánek zvířat, rozlišení zvířat podle stop,

 výtváříme: lední medvěd, liška, ptáčci na krmitku, zimní šálek čaje

 

1.            Básně, písně, příběhy


1, Eskymáci, to jsou máci,  ti nemají žádnou práci,

sundají si holínky, dávají si pusinky.

Písničky: Zima, Fouká, Bude zima, bude mráz, logopedické písničky, Kalamajka


Prosinec 2019Básničky a koledy na vystoupení 

    Zpíváme:    

Červená, zlatá, zelená


Červená, zlatá, zelená, co to asi znamená?
Na světelné křižovatce stojí zajíc v kožíšku,
tlapkou kličku postrkuje, tři světýlka rozsvěcuje.

R:Červená, zlatá, zelená, co to asi znamená? Vánoce to znamená.

Červená je pro jablíčka, zlatá svítí ořechům,
zelená jen jednou v roce rozsvítí se pro Vánoce.

R:Červená, zlatá, zelená, co to asi znamená. Vánoce to znamená.


 Zajíc běží k háji

    

Zajíc běží k háji,chytejte ho páni.

Já ho chytat nebudu, zmeškala bych koledu.

Koleda je božská, šup do kapsy houska.

Ať je tvrdá nebo měkká, však ona se schroustá.

Koledníci malí, rádi bychom brali,
koledičku na ručičku, kdybyste nám dali.
Když nám nic nedáte, však vy uhlídáte,
Andílek
všechny hrnce rozbijeme, co v polici máte.

Říkáme:

Ježíšek
Narodil se Ježíšek,
koupíme mu kožíšek,
pěkně nový, chlupatý,
aby ho měl na paty

Kapříci

V jedné rybí zátoce kapři slaví Vánoce.

Stromek mají z vodních řas, tam co je ta velká hráz.

Pod stromkem jsou balíčky pro kapry i kapřičky.

Mají dárky? Aby ne! Jako v každé rodině.

Kapr dá své kapřici z nových šupin čepici.

Kapřice má pro tátu lesklou rybí kravatu.

A kapříkům na ploutvičky dají teplé rukavičky.

Všichni kolem stromečku radují se z dárečků.

Andílek
Na bílém obláčku andílek maličký,
prstíčky rozsvítí sněhové hvězdičky.
Jednu nám posílá i s přáním od srdce,
ať s láskou prožijem letošní Vánoce.

Vánoční  stromeček

Vánoční stromeček v pokoji stojí,

děti ho po roce strojí.

Nahoru hvězdičku, doprostřed andílka,

dolů jen maličko.

tam bude nadílka.

Vločka 

Padá vločka za vločkou,

tma už voní vánočkou,

za kamny si kočka hoví,

tma už voní po cukroví.


Jede Martin na koníčku,
slyšíš cinkat podkovičku,
Podkovičky pěkně zvoní,
na nebi se vločky honí,
Pole, louky budou bílé,
do Vánoc je jenom chvíle.Andělské čarování

Anděl seděl na obláčku,                      

čáry, máry čaroval,                            

vyčaroval Mikuláše,                             

moc se z toho radoval.                        

 

Pozor na to, milé děti,                        

čarování není žert,                              

něco se mu nepovedlo,                        

a tak přibyl ještě čert.                        

 

Mikuláš, čert a anděl

Mikuláš už zvoní, cinká,                  

nakukuje do okýnka.                         

Ten, kdo zlobil, teď strach má,          

že ho máma čertu dá.                        

 

A přece děti někdo hlídá,                   

je tu anděl, ten se dívá.

 

Čerti se ho proto bojí,                  

všechny děti vysvobodí.                  

Mikuláš Vám dárek dá,                    

možná jeden, možná dva.               téma:  "Na Svatého Martina, kouřívá se z komína"
Charakteristika:
Vnímání změn počasí v souvislosti se změnou ročního období, charakterizování změn v přírodě vlivem počasí, přiblížit dětem lidovou pranostiku, seznámit se s některými zásadami ochrany životního prostředí.
Činnosti :
- stavba domečků, stavění stáje pro koně, stavba komínů (porovnávání, užívání pojmů nízký vyšší nejvyšší, počet kostek), 
– modelování podkoviček z modelíny, z alobalu a z hlíny,
 – zavazování uzlíků na velkou hlavu koně (hříva) – společná práce. „Proč se ten kůň tolik směje, proč se tolik řehtá? Markétka ho pastelkami za ušima lechtá!“,
-  příprava lucerniček na pondělí / akce s rodiči 11. 11. 2019,
 Pohybové hry: Překážková dráha – Martin s pláštěm překonává překážky.
● Napodobování způsobu pohybu koně - krok, klus, cval, trysk.
● Koňský běh podle rytmu hry na ozvučná dřívka.
● Na koníky: děti chodí po elipse za zvuku klapotu kopyt (dřívka), když se klapot změní na zvonění rolniček – cválají (hra zaměřená na rozvoj hrubé motoriky a pozornosti). 
● Pohyb ve dvojicích, jedno dítě je vozataj, druhé kůň, s rukama za zády nebo švihadlem.
● Jednoho dne svatý Martin (po poli, okolo školky, v hlubokém lese..) běžel, povězte mi milé děti, co tam všechno viděl? Jako motivace ke cvikům. 
● Hry s padákem – zima je, zima je, zimou se třesu, dejte mi peřinu, já pod ní vlezu. 
● Hra: obměna na peška: Martin na bílém koni s metelicí se honí. Pospíchá, utíká, zimu tady zanechá.
Povídáme si, rozvíjíme.....
Legenda o svatém Martinovi ● Zvyky a zvyklosti, pranostiky ● Hádanky. 
● Martinův plášť (hra)- obměna na mlhu – zakrejeme dítě pláštěm, ostatní hádají kdo je zakrytý. „Na svatého Martina, kouřívá se z komína. Zima je, zima je, koho nám plášť ukryje? ● Grafomotorika – lucerničky (kruh), skoky koně (horní oblouk), kouření z komína (smičky) ● Pracovní listy – bludiště, figura x pozadí – hledej podkovičky v mlze, počet podkov. 
● HV – Už Martin na bílem koni? Začínáme se připravovat na vánoční vystoupení.
● Gymnastika mluvidel – frkání koně, klapání kopyt. 
● Činnosti motivované písmenkem M?
● Kde slyšíš koně – zavázané oči, mají ukázat směr, odkud jde zvuk. Poslech různých zvuků.
● Jakého koně měl sv. Martin? Jaké jiné barvy můžou mít koně? Kolik mají nohou, uší, očí? Čím se kůň živí? K čemu nám koně slouží? Co má kůň na kopytech? Jak se jmenuje řemeslník, který ková koně? ŘÍJEN 2019

téma:  Zdravé mlsání, nemoci zahání 

Charakteristika:

Téma seznamuje děti o důležitosti zdraví. Co zdraví vůbec znamená, co děláme, abychom byli zdraví. Učíme se, co nám prospívá i škodí. Budeme si povídat o výživě, o důležitosti cvičení, otužování a pohybu. Jak správně máme pečovat o naše tělo a jak můžeme předcházet nemocem. Proč chodíme k lékaři na prohlídky. Dozvíme se, jak a nač používáme naše smysly a k čemu je můžeme využít. S projektem „ Zdravé 5“ se budeme učit rozlišovat zdravé a méně zdravé potraviny.

činnosti:


* třídění potravin podle společných charakteristických znaků (co jsou mléčné výrobky, ovoce, zelenina, cereálie, maso, tuky, sladkosti)
* zkoumáme a poznáváme barvu, chuť, vůni a tvar ovoce a zeleniny, úloha umývání ovoce a zeleniny, kde jsou pecky ? slovní zásoba: co se musí nejdříve uvařit a potom sníst, co se loupe, krájí, strouhá apod.
* stříhání potravin z letáku /co je pro zoubky dobré , jak pečujeme o zuby
* písnička - Měla babka (počítání), O řípě, Pan doktor Janoušek, To je zlaté posvícení
* grafomotorika: svislé a vodorovné čáry – košík na ovoce, správně držet tužku, horní a dolní oblouk

· chůze a běh podle bubínku, motivační cvičení podle říkadel, cviky z jógy
· nácvik chůze ve dvojicích, v zástupu
· pohybová hra: „Na ježka“
· taneček: Cibulenka, Šla Nanynka do zelí, Houbař
· seznámení s pojmy – více, méně ( např. čeho mám více jablíček nebo hrušek)
· porovnávání velikosti, skládání v celek, půlené obrázky
· dramatizace pohádek k tématu, experimenty se zeleninou, s ovocem….

Další činnosti:

učíme se uklízet hračky na svá místa, učíme se reagovat na smluvený signál 
učíme se ukládat si své věci do své přihrádky, na židličku
seznamujeme se s pravidly soužití ve třídě a snažíme se je dodržovat
námětová hra „Na kuchařky, na prodavače, na farmáře“ 
vycházka do okolí školky,

Pohybová hra: „Na ježka“

Tiše děti ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí.
Já mám doma ovci, mohu chodit jak chci.
Já mám doma berana, mohu dupat do rána. Ježku, vstávej!

Procvičování hlásky Š: 
Volá myška šedou myš: „Kyš, kyš, ty mě nechytíš.“
„Ale chytnu, to si piš, já jsem totiž hbitá myš.“

Básničky 
třídy MŠ:

Ovoce a zelenina,

to je zdraví, to je síla.

Kdo jí mrkev, ředkvičky.

bude zdravý celičký.

 

Ovoce rádi máme,

vitamíny v něm dostáváme,

cvičení nás baví

a jsme pořád zdraví.


Básničky a písničky třídy MŠ 242
písničky

Pod naším okýnkem
rostou tam dvě růže.
Pod naším okýnkem, roste tam štěp. 
Jsou na něm jablíčka, trhá je Ančička.

Jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med.
Jsou na něm jablíčka, trhá je Ančička.
Jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med.

Houbař

Hádaly se houby, hádaly se v lese,
kterou z nich si houbař v košíku odnese.
A už kráčí lesem houbař kudrnatý,
nevzal ani jednu. Byly jedovatý.

Jabloň

Stojí jabloň zelená, má jablíčka červená, červená voňavá, v listí schovaná.

Chodí kolem Anička, hledá zralá jablíčka, vyskočí, poskočí, utrhne to nejhezčí.

Třeseme je do trávy, jablíčka se kutálí, hledáme, hledáme, jablíčka si sbíráme.

Dokola, dokola jablíčka už dozrála, dokola,dokola, tralalalala.

básničky

BEDLA (Florian) Stojí, stojí bedla, ráda by si sedla.

A vzala si pletení, noha už jí dřevění. 

Nedočkavá jablíčka

 Dvě jablíčka zelená houpala se na větvi,

fňukala, kňourala, kdy už budem červená? Sluníčko je pohladilo, 

řeklo, to chce čas. Pěkně zrajte, nekňourajte, nemám jenom vás.Třesu, třesu stromem, za tím naším domem. 
Třesu, třesu švestky, spadněte mi všecky. 
Ta první je na koláček, na kulatý tvaroháček. 
Ta druhá je do knedlíku, dáme si jí do rendlíku. 
A ta třetí k tomu, tu si nesu domů. 

ĉ
Hana Pelánová,
10. 4. 2020 8:30
Comments