Opakujte si s námi


          Na vrbovém proutku
                                                duben 2018

     Zaměříme se hlavně na příchod jara, změny počasí, přílet
a hnízdění ptáků,
vyvádění mláďat. Připomeneme si, jak se jmenují všechna zvířátka a jejich mláďata, kde "bydlí", co mají rádi.
Naučíme se znát  základní jarní bylinky - kopřivy, podběl, plicník, petrklíč....., ochutnáme bylinkový čaj, můžeme zkusit vyrobit školkový bylinkový herbář. Přesadíme do kelímků sazeničky rajčat, budeme se o ně dál starat.  Čeká nás projektový týden ke Dni Země, pomůžeme uklidit Vranov, ozdobíme stromy. Vyrazíme na průzkum lesa, louky, zahrady a kalužin
 (snad zaprší :-) ) s lupou a atlasem přírody. Procvičíme třídění odpadu, přesvědčíme se, že se dá na papír malovat i trávou, hlínou, rozkvetlými pampeliškami...., že se dá hrát i na stromy
v lese jako na hudební nástroje. Budeme sbírat přírodniny, uspořádáme šnečí závody, zkontrolujeme malé králíčky u tety Věry. Uvědomíme si koloběh života.
 Vyrobíme něco krásného z keramiky, naučíme se nové básničky, písničky. Budeme dál cvičit jógu , běhat, skákat ( i přes švihadlo), chytat a házet míč. Odzimujeme školkovou zahradu, hlavně pískoviště. A půjdeme se podívat na vranovskou studánku. Co nejvíc činností přeneseme ven a budeme si užívat voňavé jaro.

rozvíjíme a podporujeme:
 • základní poznatky o přírodě
 • pochopení, že změny působené lidskou činností mohou okolní prostředí chránit a zlepšovat, ale i ničit a poškozovat
 • posilování prosociálního chování
 • vytváření základů aktivních postojů k ekologii
 • aktivní slovní zásobu
 • uvědomění si vlastního těla
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
zpíváme a říkáme si
 • Hrálo si koťátko na trávníčku
 • Červený šátečku kolem se toč

Ráj domova

Jan Čarek

Jen si, děti, všímněte,
co je krásy na světě!
Jen se, děti, rozhlédněte,
co tu kolem kvítí kvete.
Jen si, děti, všimněte,
kolik je tu zvířátek,
kolik ptáčků, ptáčátek!
Kolik je tu dobrých lidí,
co si radost nezávidí!
Co je krásy na světě.

Jedna kapka, druhá kapka,z mráčku na zem lehce ťapká.
Ťuky ťuky na střechu,deštík dělá neplechu.
Prší,prší, deštík šumí, krásně, jak jen on to umí.
Cáky cáky na střechu, deštík dělá neplechu.

Vilém Maršálek v lesích vranovských

březen 2018


  Téma děti seznamuje s lidským tělem, životními etapami, zdravím, bezpečností, hygienou, životním stylem. Děti se naučí poskytnout základní první pomoc, znát telefonní čísla složek integrovaného záchranného systému. Naučí se znát svoje tělo, správně pojmenovat jeho jednotlivé části. Zkusíme si třeba zahrát na návstěvu u pana doktora, na sestřičky v nemocnici. Povíme si, proč je důležité čistit si zoubky, procvičíme všechny smysly.  Začneme se připravovat na příchod jara, rozloučíme se se zimou.  Vyrobíme, nazdobíme velikonoční vajíčka, vyzdobíme třídu. Budeme se chodit dívat do lesa a do polí jak se mění počasí, příroda, jak jaro probouzí kytičky, hmyz, jak zpívají ptáčci. Vysejeme si jarní osení, řeřichu, ať máme čerstvé  vitamíny. Zkusíme si vypěstovat ze semínek třeba i rajčata. A pokusíme se "obarvit" bílé sněženky na různobarevné. Budeme si povídat o zvycích, příslovích a pranostikách, vztahujících se k jaru, budeme se těšit na sluníčko :-)

rozvíjíme a podporujeme:

 • zodpovědnost a úctu k životu a ke zdraví
 • základní hygienické návyky
 • paměť, pozornost
 • fyzickou a psychickou zdatnost
 • orientaci v prostoru (pravá x levá, před x za, nad x pod....)
 • vnímání všemi smysly (hmatové, sluchové hry)
 • soustředění, vědomé udržení pozornosti
 • vzájemnou spolupráci, schopnost domluvit se
 • základní povědomí o lidském těle
 • jemnou i hrubou motoriku
 • dětskou zvídavost, radost z učení
 • potřebu objevovat nové věci
 • způsoby vyjadřování různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými....)
 • schopnost domluvit se, vést rozhovor
 • elementární předpoklady pro výuku cizích jazyků

zpíváme a říkáme si:

 • Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře

 • Holka modrooká, Travička zelená
 • Kytka masožravá
 • Cinky linky a Zazpíváme z vesela, Hra na rytířstvo

Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!
Zatahám tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svléknu zimní kabátek.

Táta včera navenku našel první sněženku,
vedle petrklíč, zima už je pryč!

Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?

Byla zima mezi náma a teď už je za horama,

hu, hu, hu, jaro už je tu.


Kde se tu tak rychle vzalo?
Zčistajasna je tu jaro!
Ještě včera sníh byl všude,
dnes už slunce pálit bude.

Zima končí, jaro je tu.
Všude kolem moře květů.
Bílá s žlutou jim všem velí,
lákají si k sobě včely.

Vítáme tě, jaro, tady,
už spěcháme do zahrady
sluníčka si užívat.
Máme po něm všichni hlad!

Čistím zoubky řízy, řízy, 
ať jsou bílé jako břízy. 
Vlevo, vpravo a pak vzadu 
horní a pak spodní řadu. 
Ať jsou bílé jako sníh, 
ať má každý radost z nich.


Ruce, to jsou dvojčata, pro kluky a děvčata.

Prsty, to jsou bratři, celý svět jim patří.

A my teď ty prsty schováme si v hrsti.

Spočítáme hned: jeden, dva, tři, čtyři, pět.

Eskymácké pusinky

únor 2018

  Seznamujeme se sportovními aktivitami, druhy sportu, ochrannými pomůckami, pravidly bezpečnosti při sportu, hrou fair-play a vším, co se sportem souvisí. Budeme mít svou "školkovou olympiádu" se vším všudy. Budeme soutěžit samostatně, i v družstvech. Zkusíme pantomimu, přivítáme Divadlo Úsměv ve školce.

Pojedeme si prohlédnout knihovnu Jiřího Mahena na Lesné, budeme dál sypat ptáčkům do krmítek, zahájíme pravidelné středeční odpoledne s projektem Technické školky v předškolní třídě. S paní Pešákovou bude probíhat jógové cvičení každý čtvrtek dopoledne v MŠ 242.

Rozvíjíme a podporujeme: - rozvoj komunikativních dovedností, slovní zásoby

                                                   - empatii, schopnost vcítit se do pocitů kamaráda

                                          - dodržování předem dohodnutých pravidel

                                              -  obecné povědomí o národní identitě, státních symbolech,

                                                      národním týmu na Olympijských hrách

                                                   - orientaci v prostoru, jemnou i hrubou motoriku

                                                    - zrakovou a sluchovou orientaci, vyvozujeme hlásky

                                                    - vytleskáváme rytmus, počítáme slabiky

                                                      - lokomoční činnosti, manipulační činnosti

                                                      - schopnost samostatně řešenit problémy

                                                      - volní vlastnosti- trpělivost, sebekontrolu

                                                       - předmatematické představy, více - méně 

   Tvoříme: led se sportovci, lyžaře,  papírové medaile, vykreslujeme olympijské kruhy                                             

Písničky:                Kdepak Krtek v zimě žije,  Bude zima, bude mráz,  

                                 hymna Komety Brno , Já do lesa nepojedu,                                                                                Šel zahradník do zahrady


    Básničky:       Stál sněhulák na šišato,

                              kdo ho stavěl, může za to.

                             tys to byl, tys to byl,

                             tys ho špatně postavil!                                             

                                                  

                        Eskymáci, to jsou máci,

                         když nemají žádnou práci,

                        Sundají si holinky,

                        Dávají si pusinky.

 

                           Šampioni lyžování uhánějí z horských strání,
                         hurá šupem ze svahu, chce to hlavně odvahu.
                         Sáně jedou, sáně sviští, všichni kolem jenom piští.
                         Jedou dolů z kopečka, i když nemají kolečka.
                      
                                            

Únor 2018

Pohádkový les


Komunitní kruh:              Vstupujeme do světa fantazie, pohádek, veselých bálů, do světa knížek, pohádkových hrdinů. Povídáme si o období masopustu, o jeho původu, o zvycích, tradicích. Vyzdobíme si školku ke společnému maškarnímu karnevalu. Vyrobíme si vlastní masky, budeme zpívat, tancovat a soutěžit. Na procházkách po Vranově a okolí si budeme všímat zimní přírody, poznávat stopy zvířat, sypat ptáčkům do krmítka na školkové zahradě. Rozpustíme a přefiltrujeme sníh, budeme mrazit a rozpouštět vodu.  Zkusíme si zahrát svoje vlastní divadlo, učit se nové básničky a písničky. Budeme pokračovat ve cvičení jógy, zkusíme nové výtvarné techniky. Cvičíme jemnou motoriku, navlékáme korálky, modelujeme, zapínáme knoflíky.


Rozvíjíme a podporujeme: - schopnost samostatného a kultivovaného projevu             
                                                - zrakové vnímání, koordinaci ruka - oko
                                                 - tvořivost, fantazii, spolupráci ve skupině
                                                - orientaci v prostoru, levá - pravá, vpředu - vzadu, nad - pod
                                                - prosociální chování ve vztahu k ostatním
                                               - schopnost soustředit se, zachytit myšlenku, převyprávět děj
                                               - zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, porozumět jí
                                                - poznat a vyhledat slova stejného, opačného významu
                                                - tvořit zdrobněliny, rýmy, dokončit příběh


 Písničky:    Vzal vrabeček na taneček sýkorku, Tluče bubeníček

Básničky:      Masopust, masopust, popeleční středa,
                         kdo nemá kožíšek, promrzne až běda.
                        Já nemám, já nemám, já se třesu mrazem,
                        dejte mi slaninu, zahřeju se rázem!


                        Zveme tě k nám do školičky, přijď co nejdřív šašku,
                        na pohádky, na legrácky vezmi velkou tašku.
                       Možná, že se budeš divit, kolik vtipů známe.
                       Když se ti to bude líbit, tak ti zazpíváme.

                
Tvoříme:      karnevalové masky, zapouštíme barvu do klovatiny, stříháme a
                       lepíme lední medvědy, vymodelujeme iglú, tvoříme obrázky pomocí soli 
                       a vody, vyrobíme si kulisy k vlastímu divadlu

Cvičíme:     pokračujeme ve cvičení jógy s Lali, nelokomočním cvičení, dbáme na
                     
správné dýchání.  Protahujeme a posilujeme, učíme se držet rovnováhu,
                     
dobře chytat a házet míč. Používáme lavičku, žebřiny, prolézací tunel,
                      žíněnku, skákací i relaxační míče.
                      Venku  trénujeme pohyb ve ztíženém terénu, po sněhu a ledu. Jezdíme
                      na lopatách, zkoušíme hod na cíl (sněhovou koulí na paní kuchařku :-))
                    
Pobyt v lese/ enviromentální výchova:
               
                     -  hledání a poznávání stop ve sněhu, odlévání stop ze sádry
                     - poznávání stromů podle jejich typických znaků
                         - pozorování těžby dřeva na Vranově, lesní technika
                         - vnímání čerstvě pořezaného dřeva všemi smysly - zrakem, čichem,
                             hmatem, počítání letokruhů, určování severu
                         - sypání ptáčkům do krmítka, věšení lojových koulí, pozorování sýkorek
                         - rozpouštění a fitrování sněhu, sledování nečistot
                         - různá skupenství vody v přírodě - led, sníh, voda, pára - a jejich
                            charakteristické vlastnosti, výskyt v přírodě
                         - výsev řeřichy na vatu, ochutnávání, povídání o vitamínech
                        
               

Leden 2018

Stopy ve sněhu


NAŘÍKAL VRABEC
Naříkal vrabec na zimu,
proč nemá doma peřinu,
proč nemá kožich ani boty,
nohy ho zebou od té sloty.VRABEČEK
Sníh už pokryl všechny střechy,
na vrabečka padá,
přitulil se ke komínu,
nahříval si záda.
Dobře bylo vrabečkovi
v teple za komínem.
Co mu dáme, až se vyspí?
slaný rohlík s kmínem.


Zima 

Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka. 

Děti si je chytají,koule si z nich dělají.

Prosinec 2017

Vánoční stromeček

Komunitní kruh: Téma otevírá čas adventu, vánočních příprav a vánočních zvyků. Zahrnuje také povánoční atmosféru – novoroční období (zážitky z vánočních prázdnin, tradice Tří králů). S dětmi sdílíme radost a těšení se na Ježíška. V mš se koná Mikulášská návštěva, dílničky pro rodiče, zdobení vánočního stromečku, výroba přáníček, dárečků a především příprava programu na besídku. Součástí tématu je veřejné vystoupení dětí na Vranově (rozsvícení stromu) a návštěva vranovského kostela – jesliček.

 Rozvíjíme a podporujeme: 

- Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si je zapamatovat a vybavit.
- Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických).
- Chápat základní číselné a matematické pojmy, geometrické tvary. 

- Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.
- Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci.
- Rozvíjíme kultivovaný projev, vytleskáváme, hledáme rýmy...
- Rozlišujeme některé obrazné symboly a chápeme jejich význam a funkci.
Tvoření: dárečky pro rodiče - vánoční přání a dřevěná baňka;

   Písničky:  posloucháme koledy a zpíváme: Svatá Lucie, Zima, Z jedné strany chvojka, Půjdem spolu do Betléma, My Tři králové,


 Básničky:

Štědrý večer už je tady, sníh se snáší do zahrady,
na stromečku svítí svíčky, vyhlížíme andělíčky.
Mají sáně s párem koní, rolničky jim pěkně zvoní. Uhánějí bílou plání,
vezou všechna lidská přání: pytel štěstí, náruč lásky, žádný stesk a žádné vrásky.

Nejkrásnější dáreček
Dal babičce dědeček.
Celý večer pospolu
Povídali si u stolu.