Opakujte si s námi

Radovánky se Zimníčkem

 

doba trvání:              3 týdny

vzdělávací nabídka:

 • hry s didaktickými pomůckami
 • pohybové činnosti – rozcvičení s hudbou, udržení rovnováhy, smyslový chodník, relaxační míče, jóga, cvičení proti plochým nohám
 • zdokonalování jemné motoriky – mačkání papírových koulí
 • cvičení motivované  sněhovou (papírovou) koulí - koulení po čáře, slalom, hod horním a dolním obloukem na cíl, do dálky
 • zdravotní cvičení s tyčemi, stuhami
 • pohybové hry Na Mrazíka, Na kru, Na sněhuláky, Čertí kopaná
 • dechová cvičení – foukání do papírových koulí, zdravotní cvičení pro procvičení hrudníku a bříška
 • stavby sněhuláků z víček od pet lahví, míčků, látek, obručí, stavby iglú a zimní krajiny z kostek, konstruktivních stavebnic (kolektivní práce)
 • roční období, dny v týdnu, měsíce v roce, charakteristika aktuálního počasí
 • z čeho je sněhulák, rozhovor na téma „voda, pára, sníh, led“, pozorování všech skupenství vody, reakce vody na okolní teplotu
 • pokus - rozpouštění a filtrování sněhu a ledu, mrazení vody
 • prohloubení fixace správného používání vody v koupelně, šetříme vodou
 • sáňkování, procházky, koulování, námětové hry ve sněhu, stavby sněhuláků, hledání stop
 • povídání o cizích zemích, kde je pořád zima a sníh, prohlížení knížek
 • vytleskávání slov, zaměření na správnou artikulaci, logopedická cvičení
 • rozvoj předmatematických představ – stavění sněhuláků z předem daného počtu sněhových koulí
 • grafomotorická cvičení, pohyb z ramene, lokte, zápěstí, uvolňovací cvičení, důraz na správný úchop tužky
 • stříhání a prostříhávání – správný úchop, způsob stříhání
 • motivace dětí v oblasti zdraví, správné oblékání podle aktuálního počasí, zdravé stravování, význam otužování, zimních sportů, pitného režimu
 • trénujeme oblékání, svlékání a skládání oblečení
 • výtvarná výchova – malování solí, inkoustem, válení a modelování z plastelíny, práce s dýhou
 • výroba papírových tučňáků (stříhání, malování, lepení)
 • společný výrobek z balzového dřeva (rozvoj spolupráce, vzájemné komunikace a trpělivosti)
 • zvířátka v zimě, sypání do krmítek, pozorování a přiřazování stop, ochranné zbarvení, zimní spánek
 • pohádka Sněhová královna
 • dramatizace pohádky, rozbor, dobro x zlo, vzájemná pomoc, charakterové vlastnosti hrdinů
 • návštěva Dopravního hřiště Městské policie Brno, výukový program pro žáky mateřských škol „KOBLÍŽEK“
 • básničky: Každá ručka má prstíčky, Fujavice, Šel sněhulák ulicí
 • písničky: Bude zima, bude mráz, Sněhuláci

      

Fujavice (Ljuba Štíplová)

Fujavice, metelice třesou plotem zrána.

Kde bývala slunečnice, sedí zkřehlá vrána.

Jinovatka keře zdobí, mrazík zasklil kaluže.

Sýkorka se na něj zlobí, že se napít nemůže.
Prstíčky

Každá ručka má prstíčky, 

sevřeme je do pěstičky.

Bum, bum na vrátka,

to je pěkná pohádka.

 

Ručičky si spolu hrají,

plno práce nadělají,

bum, bum na vrátka,

to je pěkná pohádka.

 

Dvě nožičky taky máme,

pěkně s nimi zadupáme,

dup, dup, za vrátky

to je konec pohádky.