Aktuality‎ > ‎

Opakujte s námi


Září 2021

Téma: Přišel podzim, hrušky zrají, jablka se červenají
„Stromy" Létá listí mezi stromy, poletuje mezi domy. Stromy spolu závodí, Kdo je nejdál odhodí.
Tenké, tlusté, kulaté, cesty jsou už zaváté.

Charakteristika: 

Děti se v tomto tématu seznamují s přírodou na konci léta a začínajícím podzimem. Všímáme si změn v přírodě, barvení listů, podzimních plodů (ořechy, kaštany, žaludy, bukvice, houby, …), chování ptáků. Rozšiřujeme v tématu slovní zásobu – barvy, podzimní plody, běžné druhy ptactva, verbální vyjadřování – popis věcí, které vidím kolem.
Poznáváme ovocné stromy (jablka, švestky, hrušky,…). Třídíme ovoce a zeleninu, seznamujeme se netradičními druhy a cizokrajným ovocem. Děti umí pojmenovat běžné druhy. Preferujeme zdravý životní styl a návyky, ochranu a ohled k přírodě.
Sledujeme, které plodiny zůstávají ještě na zahrádce, co je na poli, a jak je lze zpracovat (mošt, marmeláda, zavařeniny, kompoty). 
Podporujeme sebeobsluhu a samostatnost v oblékání, stolování. Pomáháme si.

Komunitní kruh:

* Co to kouká ze záhonu? (mrkev, řepa, celer, …co je nať?)
* Kde se vzala řepa?
* Co to je ovocný sad? Kdo je sadař?
* Proč smrk nemá listy?
* Co najdeš v lese?
* Jak pomůžeme přírodě?
* Co sbírá houbař?

Příprava do školy:

Používáme pojmy k prostorovému popisu – nahoře, dole, v zemi, v hlíně, nad zemí, …pod, nad, mezi, apod. Porovnáváme, třídíme podle různých kritérií a zapojujeme všechny smysly. Vnímat a rozlišovat pomocí více smyslů (sluchově rozlišovat zvuky, zrakově specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.). Sluchové vnímání, rozšiřování slovní zásoby, časová orientace, grafomotorika, stříhání, počítání a porovnávání dle výšky, délky. 

Hudební činnosti: rytmická cvičení, zpívání, hudební nástroje, poslouchání přírodních zvuků.

Pohybové činnosti: Ovocný kompot, Na houbaře, Běhá myška po spíži, Stojí jabloň zelená; překážkové dráhy, pohyb v terénu venku, hry se závaznýma očima.

Výtvarné činnosti: Temperové barvy - tvoříme ovoce a zeleninu, muchomůrku; koruna z listů stromu, mandala z přírodnin, tvoření s kaštánky, se samo-tvrdnoucí hmotou.

Další činnosti: dramatizace O veliké řepě, O Palečkovi; skládání postavy z kaštanů.

- matematická pregramotnost - porovnávání a třídění dle druhů, bravy, velikosti,

- grafomotorické činnosti - jablíčka, oblouky, jednotažky,
- opakujeme třídní pravidla 

     PŠ - košťátkové (úklid), srdíčkové (máme se rádi), měsíčkové (nerušíme se u odpočívání),         

             želvičkové (neběhat), pusinkové (nekřičet a nemluvit sprostě), ručičkové (pomáháme si), 

             kapičkové (zastavovat vodu), kytičkové (neubližovat přírodě), očičkové (venku - abychom na 

             sebe viděli), nožičkové (nepředbíhat se).

Opakujte s námi:

Básnička:   

Nedočkavá jablíčka

Dvě jablíčka zelená, houpala se na větvi,

fňukala, kňourala, kdy už budem červená?

Sluníčko je pohladilo, řeklo, to chce čas.

Pěkně zrajte, nekňourajte, nemám jenom vás.

Myšky (hra)

Běhá myška po spíži, okolo se ohlíží,že by ráda něco slupla, než se někdo přiblíží. Slaninu, či chlebíček nebo sýra špalíček. Někdo přišel! Hned se schová za krabici jablíček.

Houbaření (u hry na Houbaře)

Na podzim je čilo v lese, každý houbař košík nese,

hledá houby jedlé, hříbky, klouzky, bedle.

Nejedlé, ty v lese nechá,

s plným košem domů spěchá.  

(Proč do nejedlých hub nekopeme?)

Třesu, třesu stromem

Třesu, třesu stromem, za tím naším domem.

Třesu, třesu švestky, spadněte mi všecky.

Ta první je na koláček, na kulatý tvaroháček.

Ta druhá je do knedlíku, dáme si jí do rendlíku.

A ta třetí k tomu, tu si nesu domů.

Do lesa

Do lesa dnes půjdeme, potichoučku budeme,

rozhlédnem se do všech stran, stromy všechny

kolem znám,

borovice, smrček, jedle, šiška ne mě spadla hnedle,

shodila ji veverka, je to pěkná čiperka.

Houbařská

Houbařka zas zabloudila, a strachy se třese (třeseme se),

rozhlíží se kudy jít (rozhlížíme se),

nevyzná se v lese (záporně hlavou i rukama).

Šlape si to, nemá mapu (šlapeme na místě),

snad dorazí brzy k autu (točíme volantem).

           

Písnička: Září, září (p. Svěrák a Uhlíř - kniha Když se zamiluje kůň), Měsíce - Hradišťan, Marnivá muchomůrka (web), úklidová v PŠ Uklízíme (melodie Pec nám spadla), Cib cib cibulenka.Comments