Opakujte si s námi


 září 2018    

   Vstupem dětí do mateřské školy se významně rozšiřuje  jejich svět
a navazování kontaktů s ostatní společností. Všichni si přejeme, aby tento proces probíhal v maximálním klidu a pohodě. Aby si děti ve školce zvykly, měly důvěru k paní učitelce a cítily se dobře v novém prostředí.
     V rámci adaptace přistupujeme k dětem individuálně, umožňujeme      

 novým dětem i jejich rodičům postupný pobyt ve školce.

V září se budou nové děti seznamovat s chodem školky, s pravidly, denním režimem, prostorami školky  a jejím okolím.  A hlavně s ostatními dětmi, se svými učitelkami a  zaměstnanci MŠ.  Budeme se všichni snažit, aby děti chodily do školky rády, aby se jim tam líbilo.