Aktuálně pro rodiče

Listopad  2018

Pondělí 12. 11. 2018   - spojení tříd od 15:30hod. Předškoláci budou přecházet do MŠ 242 po 15:00 hod s paní uč. Míšou. Děkujeme za spolupráci.

Všeobecné informace:

- p.uč. Ivana Puchýřová pokračuje v pracovní neschopnosti,

- dbejte prosím na včasnou docházku do předškolní třídy tj. do 8:15hod,

- zapisujte seznámení se školní řádem a souhlasem ke zpracováním osobních údajů,

- dbejte na prevenci vší,

- spojování tříd probíhá každý pátek po obědě, předškoláci přichází do třídy MŠ 242 k 13hod., vyzvedávání po obědě: v pátek, prosíme, vyzvedávejte děti ve škole od 12hod do 12:30hod. Děkujeme.

Třída MŠ
-          zajistěte pomůcky do školky: chybí nám školní desky u některých dětí,
-      znovu prosíme o podepsání oblečení a pyžam,
-      náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce, děkujeme za spolupráci.

Předškolní třída    

Změna doby provozu třídy: od 7 hod do 16:30hod.

Logopedie: 

pondělí 5. 11. 2018 a 19. 11. 2018, časové termíny jsou jako v říjnu 2018. 

Logopedie probíhá v logopedické místnosti v budově MŠ 242. 

Prosíme o doporučení od pediatra a složky z minulého roku.


Předškolní třída    
V týdnu od 5.11. do 9.11 se předškolní třída zúčastní projektu Ministerstva dopravy, který se zaměřuje na implementaci nové Metodiky dopravní výchovy pro MŠ, která byla zpracována Centrem dopravní výchovy na konci minulého roku a v současné době je certifikována. Program nabízí: 
- týdenní dopravní výuku vedenou lektory CDV
- práci s celou skupinou, ale i individuálně
- program obsahuje rozmanité činnosti - VV, HV, TV, pracovní listy, pracovní činnosti atd
- program není zpoplatněn
- program je zaměřen na dítě v roli chodce - bezpečná chůze po chodníku, přecházení silnice, reflexní    prvky, pohyb za snížené viditelnosti
procházku po okolí školky  
- materiály pro učitele a děti – metodiku dopravní výchovy, přílohu s aktivitami pro děti a barevnou obrazovou přílohu 
možnost uspořádání zahradní akce pro Vaše děti na Vaší zahradě
přednášku pro rodiče – aby i rodiče věděli, jak svoje děti vést k bezpečnosti na ulici
- informační letáky pro rodiče – aby rodiče věděli, co se jejich dětí ve školce o dopravě učí

Aktivity :                                                                       

5. – 9. 11.

2018

Týden s dopravní výchovou

v předškolní třídě

Viz informace výše nebo bližší informace sdělí p.uč. Mazalová.


8. 11. 2018

Divadlo Úsměv v 9:15hod /

Pohádka o myslivci Martinovi

Předškoláci přijdou vycházkou

 do MŠ 242.


12. 11. 2018

Sv. Martin 

– program s rodiči

se ZŠ Vranov

Prosíme o přípravu lampiónků. Čeká nás lampiónový průvod od MŠ 242 na hřiště "Sokolák", kde bude společný program se ZŠ Vranov.

Sraz u školky v 16:15 hod.


16. 11. 2018

Výstava ZŠ a MŠ Vranov

v Obecním domě ve Vranově

Zveme na každoroční výstavu, čas upřesníme.

27. 11. 2018

Divadlo Káča a Káča v 9:30 /

Popletený kalendář 

Předškoláci přijdou vycházkou

                       do MŠ 242.

Říjen 2018

Všeobecné informace:

- p.uč. Ivanka Puchýřová nepřítomna z důvodu pracovní neschopnosti od 1. 10. 2018, zástup bude zajištěn zaměstnanci ZŠ a MŠ Vranov, sledujte informace “aktuální týden” při vstupu v MŠ 242, kde zapisujeme učitele u každého dne, bude zastupovat p. uč. Miroslava Mazalová a Michaela Schneiderová z předškolní třídy. 
- zajistěte pomůcky do školky / chybí školní desky, hygienické potřeby/,
- vkládejte oblečení na ven do horních poliček, začalo chladné počasí a děti nemají vhodné oblečení na ven (teplé), často chybí čepice apod.
- zajistěte podepsání oblečení a pyžam /třída MŠ 242/, náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce, 
- zapisujte seznámení se školní řádem a souhlasem ke zpracováním osobních údajů,
- v říjnu 2018 proběhne focení dětí a tříd – reagujte písemně na zájem,
- dbejte na prevenci vší a zajistěte hřebínky do skříněk / holčičky,
- předškolní třída dočasně probíhá v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vranově,
- spojování tříd probíhá každý pátek po obědě, předškoláci přichází do třídy MŠ 242 k 13hod. 

Logopedie – prozatím máme stanovený termín v pondělí 15. 10. 2018 v MŠ 242, od 14:30 do 16.30hod. 

třída MŠ: rodiče a děti prosíme o přinesení jablíčka do školky, vyberte to nejhezčí - budeme srovnávat velikost, barvu, vůni apod...děti dostanou malý diplomek od skřítka

- nosíme od pondělí 8.10 do 19.10.2018.

  

            Úhrady: Stravné na říjen 2018, školné 300,- Kč, omezená docházka 200, KČ,
               program Jezírko: 100,- Kč, Aj kniha: 265,- Kč

  Aktivity:                                                                       

 3. 10. 2018

Mravencovo desatero

Jezírko Soběšice 

od 8 do 11hod

vstupné: 100,- Kč

pouze předškolní třída

Odjezd v 7:45 ze zastávky Vranov smyčka.

S sebou: pití do batůžku, přezůvky.  Svačinku a pláštěnku vezmeme ze školky.

Zapište zájem a seznámení s pokyny.
 5. 10. 2018


Výlet do Útěchova / hřiště

pouze předškolní třída

Z důvodu konání voleb v zasedací místnosti OÚ Vranov budeme v pátek dopoledne na hřišti v Útěchově. Školka na OÚ bude otevřena od 6:30, odjezd z konečné Vranov smyčka v 8:41.
Na oběd se vrátíme do školy. Vyzvedávat děti po obědě můžete od 11:45 do 12:10, potom půjdou děti odpočívat do MŠ 242.

 


12. 10. 2018

Fotografování dětí a tříd 

MŠ Vranov

Focení dětí v MŠ 242 od 8hod, 

předškolní třída se bude fotit

 v ZŠ Vranov od 9:30hod., zapište zájem.


23. 10. 201829.  a 30. 10. 2018
 

Podzimní dílničky
pro rodiče a dětiPodzimní prázdniny 

V MŠ 242 od 16 hod
ve třídě předškoláků na OÚ 15.00 - 17:00provoz pouze v MŠ 242, spojení tříd 
   


5. - 9. 11.

   2018Týden dopravní výchovy


V předškolní třídě bude probíhat týdenní výukový program zaměřený na dopravní výchovu. Výuka bude denně celé dopoledne,  povede ji vyškolený lektor Centra dopravního výzkumu. 
www.detivdoprave.cz

  

Pozvánka na výstavu do BLANSKA

P. uč. Mazalová s dětmi vytvořila výtvarné dílo, 

které bude oceněno.....přijďte se podívat!


2. října 2018  Zámek Blansko, Blansko 
Blansko před sto lety aneb Jak žili naši prarodiče

Slavnostní vyhlášení III. ročníku výtvarné soutěže proběhne od 16 hodin v hudebním salonu blanenského zámku. Akce se koná pod záštitou starosty města Ivo Poláka.

Pořádá: ART-TEP umělecké centrum o. s.


Září 2018                                   


Akce s rodiči - slíbená akce s rodiči, kterou jsme plánovali na středu 26. 9. 2018 rušíme z důvodu bezpečnosti / je plánovaná oprava komunikace na Žižkově/  a počasí. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 


Logopedie - p. uč. Puchýřová I. odchází na plánovanou pracovní neschopnost od 1. 10. 2018. Zástup za logopedickou péči převezme Mgr. Irena Šmerdová (klinický logoped). Podle zájmu budeme nadále řešit logopedickou péči v rámci organizace v mš /čas, místo. Prozatím do úterý 25. 9. 2018 zapište zájem.


Plavání - zapisujte zájem.

 Máme nabídku  10 lekcí   v Kuřimi od 8 hod do 9 hod, cena 75, - Kč / 1 lekce a úhrada za dopravu. Nabízí se cestování MHD po 7 hod z Vranova a zpět soukromým autobusem. Cena dopravy bude podle vyučtování. Pokud by byla hrazena z dotací, bude doprava zdarma.

Přihlašujte své děti podle zájmu, účast bereme závazně. Počet dětí je omezený z důvodu kapacity bazénu. Děti, které nebudou jezdit na plavání, budou docházet do třídy MŠ 242.výlety předškolní třídy:

21. 9. 2018 pátek            dopolední výlet na Lesnou 

26. 9. 2018 středa         výukový program "Prevence dětských úrazů

                           a  první pomoc" ve Fakultní dětské nemocnici Brno.

(odjezd autobusem v 8:46 z Vranova, s sebou batůžek a pití. Svačinku budou mít děti ze školky. Na oběd se vrátíme do školy)


Zákonní zástupci zapisují souhlas a zájem k výletům.


PROVOZ předškolní třídy

 • bude dočasně probíhat v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vranově od 3. září 2018,
 • provoz třídy: od 6:30 do 16:30hod., polední vyzvedávání v 12:30h, odpoledne od 14:30hod.
 • každý pátek bude probíhat spojení tříd, děti přechází do MŠ 242 k 13:00hod.
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • vyučující předškolní třídy: p.uč. Mazalová a p.uč. Schneiderová,
 • nově nastupuje Mgr. Eva Dvořáková - asistentka a pedagog - logoped.
 • děti budou využívat prostory chodby (šatna) a zasedací místnosti (třída) v 1. Patře ,
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce: 5. 9. 2018 v 17hod
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,                odhlašování obědů: paní Sáňková (vedoucí stravování): 771 114 648,
 • novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání;  povinné předškolní vzdělávání je bezplatné,
 • povinná docházka stanovuje souvislé 4 hodinové vyučování (přítomnost dětí od 8:15 do 12:15),
 • na třídních schůzkách budeme informovat o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů,
 • doporučujeme parkování u kostela, děkujeme za spolupráci a pochopení v rámci podmínek třídy

 •             Úhrady:

Školkovné za prázdniny: 105,- Kč. Příspěvek na materiál 280,- Kč

Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad,

předáme seznam hygienických potřeb. 

Akce:           

5. 9. 2018

 Třídní schůzky v předškolní třídě 

            na OÚ Vranov v 17 hod

 Prosíme bez účasti dětí.

12.9. 2018

Třídní schůzky ve třídě MŠ 242 

                            v 17 hod

Prosíme bez účasti dětí.

 12.9. 2018
 Divadlo s Úsměvem
O pejskovi a kočičce
 Předškoláci přijdou vycházkou do MŠ 242
  

Informace ke třídě MŠ 242                                                                 

 
 -          rodiče nových dětí - prosíme o spolupráci při adaptaci, sdílení informací,
-          ptejte se vyučujících na pokroky svých dětí a na průběh zvládání pobytu ve školce,
        prosíme, pravidelně sledujte program v mš a na nástěnkách (aktuality),
        jakékoliv dotazy a připomínky, okamžitě sdělujte a ptejte se vyučujících,
-     ponechávejte oblečení na ven v horních poličkách, dbejte na kvalitní obuv!
-       zapisujte zájem o odpolední svačinky do příslušného seznamu,
-       v první polovině září 2018 předáme seznam hygienických potřeb a úhrady na září 2018,
-       zaznamenejte si telefonní číslo do třídy: 541 23 90 61, p. uč. Pelánová: 724 305 610
-       odhlašování obědů: paní Sáňková (vedoucí stravování): 771 114 648,
-       vyučující třídy: p.uč. Pelánová Hana, p.uč. Ivana Puchýřová,
-    asistentka: paní Zuzana Ducháčková, paní školnice: paní Věra Majerová
-     školkovné za prázdniny: 105,- Kč, příspěvek na materiál 280,- Kč
        Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad.


Seznam potřebných věcí do školky

 oblečení do třídy

odpovídající oblečení na ven a pokrývku hlavy

náhradní oblečení do skřínky vložené v látkové tašce 

papuče do třídy a vhodné boty na ven

hrníček na pití

 podepsaný box na sešity A4

 hřebínek

 

Předškolní třída navíc:

 batůžek s pláštěnkou

 přezůvky do MŠ 242 (spojování tříd) a do tělocvičny ZŠ


Srpen 2018

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách.

Přejeme všem pěkný a spokojený nový školní rok a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 Provoz školky od 27. do 31. 8. 2018

 • probíhá pouze v MŠ 242, vyučuje p.uč. Pelánová a p.uč. Puchýřová, asistent p. Ducháčková
 • p.uč. Mazalová připravuje předškolní třídu a vypomáhá v ZŠ Vranov,
 • provoz třídy: od 7:00 do 16:30hod., polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30h, odpoledne od 15:00hod.

 

PROVOZ předškolní třídy

 • bude dočasně probíhat v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vranově od 3. září 2018,
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • seznam dětí je vyvěšený zvlášť v šatně MŠ 242,
 • dětem, které jsou narozené od září do prosince 2013, budou přestupovat do předškolní třídy až po ukončení přístavby v ZŠ Vranov,
 • vyučující: p.uč. Mazalová a p.uč. Schneiderová,
 • děti budou využívat prostory chodby (šatna) a zasedací místnosti (třída)       v 1. patře budovy, 
 • budeme se snažit vytvořit v náhradních prostorách příjemné zázemí pro předškoláčky,
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce,
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931..

Seznam potřebných věcí do školky

 oblečení do třídy

odpovídající oblečení na ven a pokrývku hlavy

náhradní oblečení do skřínky vložené v látkové tašce 

papuče do třídy a vhodné boty na ven

hrníček na pití

 podepsaný box na sešity A4

 hřebínek

 

Předškolní třída navíc:

 batůžek s pláštěnkou

 přezůvky do MŠ 242 (spojování tříd) a do tělocvičny ZŠ

 
Uzavření Mateřské školky Vranov

od 5. 7. 2018 do 24. 8. 2018

Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny, hodně sluníčka a odpočinku. Rodičům děkujeme za spolupráci během školního roku, za různé příspěvky a dary. Předškolákům přejeme pohodovou první třídu. Kolektiv MšČerven 2018

Akce s rodiči 


Závěrečné setkání dětí a rodičů v MŠ 242

čtvrtek 28. 6. 2018 v 16:30 hod

Srdečně zveme na malé setkání na zahradě MŠ 242 spojené s malou zábavnou stezkou od školky k lesu a k myslivně. Na začátku zazpíváme písničku 5 minut v Africe.  Začínáme v 16: 30hod. na zahradě. Tématem budou  "divoká" zvířata. 

Pro děti bude připravená cesta s úkoly. Na zahradě je čeká malování na kameny. Během cesty je nutný doprovod a přítomnost dospělého, který bude úkoly doplňovat. Aktivity budou individuální a skupinové.

S sebou: zvířátko, plyšovou hračku nebo masku podle zájmu. Dobrou náladu a je i možné přinést "společnou dobrotu". Těšíme se.   

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách.

Přejeme všem pěkný a spokojený nový školní rok a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 


Prázdninové omezení provozu: 

uzavření mš  5. 7.  - 24. 8. 2018  


            Den s kolem, odrážedly atd.... v úterý 12. 6. 2018 pro holky v MŠ 242.

             Den s kolem, odrážedly atd.... ve středu 13. 6. 2018 pro kluky v MŠ 242.

            Nezapomeňte na helmy!

 GDPR – prozatím budeme používat zkratky jmen a příjmení pro ochranu osobních údajů.

Rekonstrukce budovy ZŠ – budova ZŠ Vranov se uzavírá 15. 6. 2018. Od 18. června a o letních prázdninách bude v provozu pouze Mš 242 / tzn. spojujeme třídy. Prosíme zákonné zástupce o vyjádření se k zájmu docházky do mš. Kapacita třídy je 28 dětí. Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci.

               Opakovaně prosíme dávejte dětem vhodné oblečení do třídy a ven dle počasí a myslete na   pokrývku hlavy. Nezapomínejte na repelent proti klíšťatům a opalovací krém / doma děti nastříkejte, natřete, moc děkujeme.

Aktivity:                                                                         

1. 6. 2018

Výlet na Ořešín

Odjíždíme v 7: 50 hod z Vranova Mhd,

S sebou: Batoh, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, děti prosíme ošetřit opalovacím krémem a repelentem.

5. 6. 2018

Divadlo Káča a Káča /

Výlet do Afriky

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

6. 6. 2018

Výlet do Brna – Lužánky -

pouze pro předškoláky

S sebou: Batoh, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, děti prosíme ošetřit opalovacím krémem a repelentem.

8. 6. 2018

Přespání ve školce 242

Děti zůstávají do sobotního rána do 8:30hod, v podvečer bude program pro děti. Prosíme pro děti odpolední svačinu nebo příspěvek pro všechny děti – ovoce, sušenky…..

17. 6. - 22. 6. 2018

Školka v přírodě,

Balónový hotel a pivovar Radešín

Prosíme o zajištění potvrzení zdravotní způsobilosti.

Informace předáme písemně.

18. – 22. 6

25. – 29. 6

Spojení tříd z důvodu uzavření budovy ZŠ / rekonstrukce

Prosíme o zapsání docházky.

 

28. 6. 2018

změna dne

omlouváme se!!

Akce s rodiči – ukončení šk. roku

Upřesníme odpolední program.

5. 7.  - 24. 8. 2018 

Uzavření mš  - prázdniny

Na týden 20. - 24. 8. 2018 se nepřihlásilo 15 dětí, proto provoz je od 27. 8. 2018.


Květen 2018

- prosíme rodiče o pochopení, některé akce v měsíci upřesníme podle personálního zázemí v MŠ. P. uč. Pelánová je v pracovní neschopnosti

Akce:                                                                         

2. 5. 2018

8 – 17:30hod

Zápis do MŠ Vranov 

Prosíme nové rodiče k návštěvě mateřské školky 242 k vyplnění žádosti. Nutné s sebou: OP, rodný list  a očkovací průkaz dítěte pro prokázání povinného očkování. Přítomnost dítěte u vyplnění žádosti není nutné. 

Rozhodnutí o přijetí do školky se vydává do 1 měsíce od zápisu, rodiče nově přijatých dětí telefonicky kontaktuje vedoucí učitelka k předání rozhodnutí a sdělení  informací k nástupu do školky.

3. 5. 2018

Zubní prevence / přednáška

s paní Kuksovou

V rámci dopoledne ve třídách, zahájení od 8:00 hod,

 upřesníme podle nástěnky ve třídě.

15. 5. 2018

V 16:30hod

Besídka pro rodiče 

v předškolní třídě

Srdečně zveme na malé vystoupení v předškolní třídě.

16. 5. 2018

V 16:00hod

Besídka pro rodiče 

v MŠ 242 

Srdečně zveme na malé vystoupení ve třídě školky 242.


17. 5. 2018

V 16:30hod

Pasování předškoláků

s paní Sandrou Riedlovou

Akce je pro budoucí prvňáčky, účast rodičů předškoláků nutná, ostatní kamarády a rodiče také zveme….Akce proběhne v předškolní třídě nebo venku před školou.

21. 5. 2018

V 9:15hod

Divadlo Úsměv /

Tři prasátka

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

22. 5. 2018

od 16:30hod

Jarní dílničky v MŠ

Akci přesouváme na červen 2018.

24. 5. 2018

Jezírko – program je kapacitně omezen pro 20 dětí z MŠ 242

Odjiždíme MHD v 7:50hod , s sebou přezůvky, pití, pláštěnku do batůžku, z MŠ děti dostanou  svačinu.

Přednost budou mít děti, které navštěvují druhým rokem školku nebo děti od 4 let. Popř. podle situace počtu dětí ve školce.

25. 5. 2018

Přespání ve školce 242

Akci přesouváme na červen 2018.

30. 5. 2018

Focení od 10: 30hod.

Skupinové a individuální focení.

 

 Duben 2018

-      dodržujte prevenci vší, dbejte na hygienické návyky /výskyt infekční mononukleóza, roup dětský/ , od března 2018 výskyt neštovic, děkujeme.

Aktivity:                                                                         

4. 4. 2018

v 16:00 hod

Zápis do 1.třídy v ZŠ Vranov

Zákonný zástupce doprovodí dítě, s sebou: Rodný list dítěte, OP.

Středy od

14. 3. 2018

Plavání: dodžujte včasný příchod do MŠ do 8 hod

Dodržujte pokyny k plavání, děkujeme.

17. 4. 2018

V 9:15

Divadlo Úsměv /

Dopravní značky

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

30. 4. 2018

 Čarodějnický rej v MŠ

Prosíme o připravení kostýmu čarodějnic a koštěte. Děkujeme.

 


Březen 2018

Upozornění: od pondělí 5. března 2018 výskyt neštovic v  242.

Školkové plavání pro celou mš bude začínat 14. 3. 2018 v dopoledním vyučování. Prosíme o zapsání zájmu a připravení vhodného batůžku, který drží na zádech, dále plavek, ručníku a koupací čepice u holčiček!
   Vše musí být dobře podepsané. Děti nesmí mít žádné řetízky a jiné cennosti. Do batůžku nedávejte žádné hračky či sladkosti. Dlouhé vlasy u holčiček prosíme česejte do copů, používejte pouze gumičky, rozhodně nedávejte sponky! Každý rok se stává, že rodiče nedodrží pokyny a dochází ke zbytečným nepříjemnostem. Děkujeme za pochopení.

Nové aktivity od března 2018:
předškolní třída: technické školky: budeme tvořit se dřevem a s nástroji, každou středu odpoledne s paní uč. Mirkou 
mš 242: čtvrtek dopoledne dětská jóga s paní Pešákovou. Děkujeme mamince Oskárka a Maxima za spolupráci.

12. 3. 2018

V 9:30

Sandra Riedlová / Africká pohádka

MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

Středy od

14. 3. 2018

dopoledne

Plavání: dodžujte včasný příchod do mš do 8 hod

Dodržujte pokyny k plavání, děkujeme.Únor 2018


Spojení tříd v týdnu od 26. 2. do 2. 3. 2018 z organizačních důvodů. ZŠ a předškoláci jsou na horách v Karlově.

Upozornění: v předškolní třídě se vyskytla infekční mononukleóza.

Jarní prázdniny - 4. - 8.2. 2018
- celý týden spojení tříd, provoz pouze v MŠ 242,
- na přehledu týdne budou uvedeni pedagogové, bude personální  změna z důvodu čerpání řádné dovolené.

Školkové plavání pro celou mš bude začínat 14. 3. 2018. Prosíme o zapsání zájmu a připravení vhodného batůžku, který drží na zádech, dále plavek, ručníku a koupací čepice u holčiček!  Vše musí být dobře podepsané. Děti nesmí mít žádné řetízky a jiné cennosti. Do batůžku nedávejte žádné hračky či sladkosti. Dlouhé vlasy u holčiček prosíme česejte do copů, používejte pouze gumičky, rozhodně nedávejte sponky! Každý rok se stává, že rodiče nedodrží pokyny a dochází ke zbytečným nepříjemnostem. Děkujeme za pochopení.

 

5. – 9. 2. 2018

Spojení tříd

 Provoz v  242 z důvodu jarních prázdnin.

pátek

23.2.2018


Předškoláci výlet: Návštěva knihovny na Lesné - seznámení s knihou.

Odjiždíme MHD v 8:55hod , s sebou přezůvky, pití, pláštěnku do batůžku, příjezd do mš bude v 11:30hod.

28. 2. 2018

V 9:15

Divadlo Úsměv / Krakonošova rýma

 242, předškoláci přijdou vycházkou.

25. 2.–3. 3.

 spojení tříd 

Škola v přírodě s lyžařským výcvikem Karlov


Leden 2018 - únor 2018

Pololetní prázdniny základních škol - 1. 2. 2018

- celý den spojení tříd, provoz v  242.


Předškoláci: Prosíme o potvrzení třídní schůzky v rámci nového projektu. Rodičům budou předány formuláře se souhlasem zapojení jejich dětí do projektu "Technických školek" (souhlas práce dětí s nástroji + fotografování). Na třídní schůzce se dozvíme více o realizaci projektu….těšíme se.  Na třídní schůzce vystoupí lektor technických školek, tento projekt bude realizovat s dětmi p. uč. Mirka.

Termín: Středa 24. 1. 2018 v 16:00hod , 


ŠKOLKOVÝ dopolední  karneval - středa 31.1. 2018,

-  spojení tříd na dopoledne! Předškolní děti přijdou ráno do MŠ 242.

Prosíme rodiče o připravení masek pro děti.


Všeobecné informace

- ponechávejte oblečení na ven v horních poličkách a dostatek náhradního oblečení.


- dávejte dětem palčáky,


- dbejte na omlouvání dětí, písemné omluvenky předávejte po absenci 5-ti dnů v  242, v předškolní třídě zapisujte do záznamového listu a nezapomínejte na žádosti / plánovaná absence…


- zapisujte zájem o odpolední svačinky do příslušného seznamu, nezapomínejte na odhlašování a přihlašování stravného,


- dodržujte prevenci vší, dbejte na hygienické návyky / roup dětský/ děkujeme.


4. 1. 2018

v 10 hod

Divadlo Inky Horákové /

Pohádka o skřítkovi pořádníčkovi

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

19. 1. 2018

Program: Koblížek

Areál dopravní výchovy a vzdělávání/  pouze předškolní třída

Odjiždíme MHD v 7:55hod , s sebou přezůvky, pití, pláštěnku do batůžku, příjezd do mš bude v 12:30hod,

doprovod: p.uč. Mirka a paní školnice Martina

   
   
   


Prosinec 2017

Vánoční prázdniny: školka je uzavřena od 25. 12. 2017 do 1. 1. 2018,

Začínáme 2. Ledna 2018 v  242, od 3. Ledna bude otevřena předškolní třída. Dbejte na včasné odhlášky!   

          Vyhráli jsme výtvarnou soutěž Empík, do soutěže jsme věnovali zeměkouli z listopadové výstavy. Paní uč. Mirka s dětmi vyráběla a výrobek vyhrál !!!!

Kdo má zájem se podívat na vyhlášení a předání cen, je to možné program Nová radnice v Brně v sobotu 23. 12. 2017

Dobrý den, s radostí vám sdělujeme, že se vaše mateřská školka Vranov získala Cenu ředitele městské policie Brno. Předávání cen proběhne 23. 12. 2017 na Nové radnici, Dominikánské nám. 1 , Sněmovní sál, a to v čase 14.15h. (http://www.vanocenaradnici.cz/program-na-radnici-brno.html). Předávat ceny, v rámci programu VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI, budou pan primátor Statutárního města Brna a ředitel Městské policie Br

Mgr. Lenka Šmerdová

Preventivně informační oddělení

Statutární město Brno Městská policie Brno


Aktivity:                                                                         

3.12.2017

Rozžínání stromu ve Vranově

    Vystoupení dětí Mš

Sraz u prostranství u kostela, začátek je v 16:30hod, sraz dětí je v 16:25hod…prosíme, přijďte včas.

5.12.2017

Divadlo S Úsměvem /

    Vánoční překvapení v 9:15hod

 242, předškoláci přijdou vycházkou.

21.12.2017

Vystoupení dětí MŠ a ZŠ v Obecním domě ve Vranově v 18 hod

Děti vystoupí v úvodu besídky školy, prosíme o včasný příchod / před 18hod.

22.12.2017

Rozloučení s dárečkem

 pro kamaráda ve školce

Rozepíšeme dárečky pro kamarádyVšeobecné informace:

        ptejte se vyučujících na pokroky svých dětí,

        dbejte na omlouvání dětí, v MŠ 242 předávejte omluvenky po 5 dnech absence,

-      v předškolní třídě: zapisujte písemné omluvenky a doplňujte žádosti o uvolnění z výuky..

        prosíme, pravidelně sledujte program v mš a na nástěnkách (aktuality),

        jakékoliv dotazy a připomínky, prosíme okamžitě sdělujte a ptejte se vyučujících,

-      podepisujte stále oblečení, dávejte dětem palčáky a sledujte odložené věci v šatně,

-     dávejte lopaty na bobování pokud je sníh! Nezapomínejte je označit.

-      dodržujte prevenci vší, děkujeme.

 


Mikuláš ve školce 242 v úterý 5. 12. 2017 i pro předškolní třídu

- po divadle přijde do školky Mikuláš, Anděl a možná čert?


Důležité sdělení:

-                     Změna telefonního čísla pro odhlašování stravného: 771 114 648, vedoucí stravování nyní zajišťuje paní Lucie Sáňková.

-                     Logopedie v mš 242 probíhá v pátek dopoledne. Sledujte nástěnky – máme žlutou a zelenou skupinku. Děti potřebují složku a euroobaly.


Vánoční prázdniny: školka je uzavřena od 25. 12. 2017 do 1. 1. 2018,

Začínáme 2. Ledna 2018 v mš 242.

Od 3. Ledna 2018 bude otevřena předškolní třída. Dbejte na včasné odhlášky!   

Aktivity:                                                                         

3.12.2017

Rozžínání stromu ve Vranově

    Vystoupení dětí MŠ

Sraz u prostranství u kostela, začátek je v 16:30hod, sraz dětí je v 16:25hod…prosíme, přijďte včas.

5.12.2017


Mikuláš ve školce 242

- po divadle přijde do školky Mikuláš, Anděl a možná čert?

Divadlo S Úsměvem /

    Vánoční překvapení v 9:15hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

21.12.2017

Vystoupení dětí Mš a Zš v Obecním domě ve Vranově v 18 hod

Děti vystoupí v úvodu besídky školy, prosíme o včasný příchod / před 18hod.

22.12.2017

Rozloučení s dárečkem

 pro kamaráda ve školce

Rozepíšeme dárečky pro kamarády…Předvánoční dílničky

Zveme na předvánoční dílničky:  pouze v úterý  28. 11. 2017 od 16 hod v MŠ 242 z důvodu malého počtu zájemců.

Listopad 2017

Důležité sdělení:

                                Seznamte se se školním řádě, podepisujeme schválování:  Souhlas k dílu, tzn: vystavování výrobků mimo mš, Souhlas k fotografování a vývěska na internet..

-     Změna telefonního čísla pro odhlašování stravného: 771 114 648, vedoucí stravování nyní zajišťuje paní Lucie Sáňková.

 - dbejte na prevencí vší, prosíme pravidelně.

-      Od listopadu 2017 nastupuje do mš 242 paní Zuzana Ducháčková jako asistentka za paní Ilonu Šujanovou/ zdravotní důvody.

-      Zařazujeme pro děti foukání s brčkem, zakoupili jsme sklenice, abychom podporovali pravidelně dechové cvičení. Při řeči (a nejen při ní) je důležité správné dýchání. Když mluvíme, zpíváme, potřebujeme správně ovládat dechové ústrojí.

  Mš 242   Tanečky – budou od 7. listopadu 2017 v úterý od 15:15 do 15:45hod.,

                              Hudební hrátky s flétničkou budou ve čtvrtek event ve středu dopoledne, obsahem budou dechová cvičení, držení flétny, prstová cvičení, lehké moderní zvuky s flétnou, artikulační cviky …, důležité jsou říkadla a písničky, které cvičíme během týdne.

                          Zařazujeme pro děti foukání s brčkem, zakoupili jsme sklenice, abychom podporovali pravidelně dechové cvičení. Při řeči (a nejen při ní) je důležité správné dýchání. Když mluvíme, zpíváme, potřebujeme správně ovládat dechové ústrojí.

Úhrady: stravné a školné na listopad 2017,

divadlo z 11.10. 2017:_______, divadlo z 25.10.2017___________, divadlo z 30.10.2017___________,

12.10.2017, Svět ve 3D 50,-Kč,

30.10.2017

Divadlo Sandry Riedlové /

Zimní pohádka v 9:30 hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

8.11.2017

Lampiónková cesta

S sebou: lampión, podle zájmu vyřezanou dýni, sraz u MŠ 242 v 17:30hod

1.11.2017

Výlet do galerie v Brně

- předškoláci 

Odjiždíme MHD v 7:55hod,

s sebou: pití, pláštěnku do batůžku,

z mš děti dostanou jízdenky a svačinu.

10.11.2017

Focení dětí MŠ a ZŠ a společná fotka

-  v MŠ 242 od 7:30 hod,

- v MŠ 85 od 9:00 hod

16.11.2017

Výstava ZŠ a MŠ Vranov v Obecním domě ve Vranově v 18hod

 Zveme na společnou výstavu.

22.11.2017

Divadlo S Úsměvem /

O drakovi v 9:15 hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

 
Říjen 2017   

změna telefonního čísla: p. uč. Pelánová 724 305 610
Předškolní třída
 

        ptejte se vyučujících na pokroky svých dětí,

        dbejte na omlouvání dětí do záznamových listů,

        prosíme, pravidelně sledujte program v mš a na nástěnkách (aktuality),

        jakékoliv dotazy a připomínky, prosíme okamžitě sdělujte a ptejte se vyučujících

-      ponechávejte oblečení na ven v horních poličkách, dbejte na kvalitní obuv!

-         zapisujte zájem o odpolední svačinky do příslušného seznamu,

-       dodržujte prevenci vší, děkujeme.

 Důležité sdělení:

-    Plavání / zájemci/ v Kuřimi (10 lekcí) probíhá každé pondělí od 13 hod do 15hod, dbejte na připravení věcí / batůžek, boty k bazénu, podepsaný ručník a plavky, čepice/, vyzvedávání dětí od 15 hod ze školky.

-      Výtvarníček / zájemci/ bude ve čtvrtek odpoledne do 16hod.

-      Logopedie bude ve čtvrtek odpoledne do 15hod.

-      Flétna a tanečky – v 1. pololetí nebudou z důvodu pondělního plavání.

-     Sledujte vývěsky pro rozdělení dětí do skupin.

 Úhrady: stravné na říjen 2017, Jezírko 100,- Kč, divadla podle vyučtování…

Příspěvek na výtvarníček: 200, - Kč      

Aktivity v předškolní třídě:                                                             

4. 10.2017

Jezírko - předškoláci výlet

Mravencovo desatero

Odjiždíme MHD v 7:55hod,

s sebou přezůvky, pití, pláštěnku do batůžku,

z mš děti dostanou jízdenky a svačinu.

12.10.2017

Svět ve 3D

Výukový program se ZŠ.

11.10.2017

 v 9:30 hod


25. 10. 2017

 v 9:30 hod

Divadlo Káča a Káča  

Divadlo Inky Horákové

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

20.10.2017

Přespání ve škole - zájemci

Možná účast programu se ZŠ Vranov, přespání ve škole.

30.10.2017

v 9:30 hod

Divadlo Sandry Riedlové /Zimní pohádka

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

   
 30. 10. 2017
v 17:30 
     Lampiónková 
         cesta
 s sebou lampión, vyřezanou dýni podle zájmu, sraz v 17:30 u MŠ 242, každý zákonný zástupce zodpovídá za dítě a během cesty ho doprovází, začátek bude na zahradě s aktivitou, po té se půjde (společně) k lesu a směrem dolů na cestu k myslivně, rozcházíme se volně od myslivny, účast je dobrovolná, připomínky sdělujte!!!
   
   

Říjen 2017 MŠ 242
Všeobecné informace:
        ptejte se vyučujících na pokroky svých dětí a jak probíhá adaptace..
        dbejte na omlouvání dětí, písemné omluvenky předávejte po absenci od 5-ti dnů…
        prosíme, pravidelně sledujte program v mš a na nástěnkách (aktuality),
        jakékoliv dotazy a připomínky, prosíme okamžitě sdělujte a ptejte se vyučujících,
-      ponechávejte oblečení na ven v horních poličkách, dbejte na kvalitní obuv!
-      zapisujte zájem o odpolední svačinky do příslušného seznamu,
-      dodržujte prevenci vší, děkujeme.
 

Důležité sdělení:

-    Logopedie bude v pátek dopoledne.
-    Tanečky budou od listopadu 2017 v úterý od 15:15 do 15:45hod.

 Úhrady: stravné a školné na říjen 2017,  divadla podle vyučtování.

 Aktivity mš 242:                                 

11.10.2017
25. 10. 2017

Divadlo Káča a Káča - dračí zpívání

Divadlo Inky Horákové

 v 9:30 hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

30.10.2017

Divadlo Sandry Riedlové /

Zimní pohádka v 9:30 hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.Září 2017

Všeobecné informace:

-   nově nastoupila paní uč. Mirka Mazalová,  
ptejte se vyučujících na pokroky svých dětí a průběh adaptace,
        prosíme, pravidelně sledujte program v mš a na nástěnkách (aktuality),
        jakékoliv dotazy a připomínky, prosíme okamžitě sdělujte a ptejte se vyučujících,
- ponechávejte oblečení na ven v horních poličkách, dbejte na kvalitní obuv!
-       dodržujte bezpečnost v areálu MŠ 242, děti nesmí chodit po kůře záhonu a po ploše na kočárky,
-zapisujte zájem o odpolední svačinky do příslušného  seznamu,

 - uložte  si telefonní čísla:
Třída MŠ 242: telefon: Mš 541 23 90 61 nebo p. uč. Pelánová  724 305 610


Předškolní třída  MŠ 85: mobil. číslo do předšk. třídy: 608 530 931, stravování  paní Adamová: 724 305 609 


Seznamte se s řádem školní jídelny - stravování, písemně předávejte  omezení  ve  stravování.


Vyplňte přihlášku ke stravování a zmocnění dětí.Úhrady:

Školkovné:  za měsíc srpen 2017: 80,-  Kč, děti s polodenní docházkou: 65,- Kč

na měsíc září 2017: 300,- Kč, děti s polodenní docházkou : 200,- Kč,

za minulý rok: plavaní_________Kč,

Příspěvek na výtvarné pomůcky: _____, - Kč,

Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí záříjových úhrad, předáme seznam hygienických potřeb.

 


6. 9..2017

 Třídní schůzky v přeškolní třídě v ZŠ v 17 hod

 Prosíme bez účasti dětí.

7. 9. 2017

Třídní schůzky v mš 242, 17 hod

Prosíme bez účasti dětí.

13.9.2017

Divadlo  Úsměv O kamarádství 9:15hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou
  SRPEN 2017    

Zahájení provozu po prázdninách: 
od pondělí 28. 8. 2017, provoz je pouze v MŠ 242, děti z předškolní třídy dochází do MŠ 242. 

Prázdninová úplata

Vážení rodiče,

v době, kdy bude MŠ o prázdninách zajišťovat provoz, jsou všichni rodiče dětí, platících úplatu, (i když jejich dítě do MŠ chodit nebude) povinni platit poměrnou část prázdninové úplaty, což činí 80,- Kč.

Dle: (vyhl. č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhl. č. 14/2005 o předškolním vzdělávání §6 odst.4)                                                               

úhrady za školné a stravné budeme vybírat v září 2017, navíc se bude hradit plavání .           DĚKUJEME!V pátek 1. 9. 2017: spojení tříd v MŠ 242, 
 - budoucí předškoláčci půjdou navštívit svou předškolní třídu v ZŠ Vranov s p.uč. Puchýřovou v době vycházky.

Pracovní poměr ukončila paní učitelka Simona Niklová a pan učitel adam Prokopec v červenci 2017.

Od srpna 2017 nastupuje nová p. uč. Mirka MAzalová.

TĚšíme se na děti, na nově příchozí děti a Na Vás rodiče. Věříme, že nás čeká další školní rok plný nových zážitků, dobrodružství a pohody! 
 
Zahájení školního roku 2017 - 2018

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2017, předškolní děti půjdou do předškolní třídy do ZŠ Vranov. 


PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDA   2017-2018

Základní informace:
- děti budou nastupovat do předškolní třídy v ZŠ Vranov v pondělí 4. Září 2017,
- budou potřebovat: hrníček na pití,
- náhradní oblečení do třídy,
- holky – hřebínek,
boty do mš 242/ pro pobyt ve třídě při pátečním spojování, při společných akcí tříd, divadla....,
- skříňka bude přidělena,
- provoz třídy je stejný jako v mš 242,
- další informace předáme, popř. ptejte se.
upozornění - 
 • Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.
červenec  

Ø  PROVOZ ŠKOLKY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH: 

UZAVŘENÍ OD 5. 7. DO 25. 8. 2017.

Děkujeme rodičům za spolupráci, 
za výpomoc během školního roku.
přejeme krásné pohodové prázdniny  

a vydařené dovolené! 

Obecné informace      -   co  dítě potřebuje do MŠ

-          děti potřebují oblečení do třídy (tepláčky, kraťase, tričko,pyžamo)

-          odpovídající oblečení na ven a pokrývku hlavy dle období

-          náhradní oblečení  do skřínky - spodní prádlo, tričko a tepláčky

-          papuče do třídy a vhodné boty na ven

-          hrníček na pití

-          desky pro zakládání pracovních listů 

- složku s euroobaly na logopedii

- holčičky / hřebínek do skřínky

- předškoláci: náhradní přezůvky do MŠ 242

                                        


Comments