Měsíční informace

Červen 2021

Všeobecné informace:

- pro děti již neplatí testování a nošení roušek,
- prozatím rušíme páteční spojování tříd,
- sledujte přehled aktuálních informací na dveřích, 
- čekají nás závěrečné akce, kdo nebude mít zájem, včas nás informujte ať zvládneme organizaci tříd,
- děkujeme za spolupráci během školního roku.


Prázdninové uzavření školky:

 červenec: 5. 7. - 31. 7. 2021, 

 srpen 2021: 1. 8. - 13. 8. 2021

od 16. 8. 2021 bude otevřena třída MŠ 242 s kapacitou 28 dětí,
     v červnu 2021 budeme žádat zákonné zástupce k vyjádření se k prázdninové docházce.

Předškolní třída

platí omezení vstupu do budovy,

- prosíme, doplňte písemné omluvenky do června 2021,

- sledujte informace, souhlasy k akcím apod. děkujeme. 

Třída MŠ 242

- vstup je možný po jedné osobě do prostor budovy školky, ostatní čekají před hlavním vchodem. Ranní příchod do šatny je povolen pro zákonné zástupce tříletých dětí, starší děti si pedagog přebírá u vchodových dveří, 

- prosíme o dodržování hygienických opatření (respirátor, dezinfekce rukou).


Co děti potřebují do školky?

- batůžky s pláštěnkou a pitím, vhodné oblečení na ven,

- náhradní oblečení v látkové tašce: prosíme o stálou přítomnost náhradního oblečení a to v dostatečném množství: 2x tepláky, legíny, 2x trička, 2x ponožky, 2x spodní prádlo.

Úhrady: 

 - hradíme v hotovosti a na účet do 20.6. 2021,  vybíráme příspěvek na tašku 30 Kč.

 - v úhradách budou předepsané platby za akce, 

 - platí se podle účasti, popř. peníze vrátíme. 

Barevné středy od 19. 5. 2021:

prosíme rodiče o přípravu daného oblečení podle rozpisu,
- s dětmi si prožijeme "barevné hraní" v obou třídáchděkujeme za spolupráci!
- 2. 6. 2021 červené oblečení,  9 .6. 2021 tričko s obrázkem, 16. 6. 2021 pruhované triko.

Akce:

01. 6. 2021

Vranovská dvojka – běžecký závod

/ sportovní oblečení, obuv

Dopoledne

02. 6. 2021

Pasování předškoláku s Divadlem Úsměv

/ sváteční oblečení, účast rodičů

v 17 hod

u ZŠ Vranov

03. 6. 2021

Pouze předškoláci

Dům přírody Moravského krasu

 Putování za kapkou vody (vstup 95 Kč, bus 120 Kč)

/ teplé sportovní oblečení do přírody, batoh, pití, pláštěnka

Soukr. bus

v 7:40hod

od ZŠ Vranov

10. 6. 2021

Lama centrum Brno (vstup 55 Kč, bus 120 Kč)

/ sportovní oblečení do přírody, batoh, pití, pláštěnka

-                předškolní třída odjezd v 8:00 hod od ZŠ

-                třída MŠ 242 odjezd v 9:00 hod od školky

Soukr. bus

Odjezdy

podle tříd

DKvěten 2021
Spolupráce s rodiči - aktivity!
Barevné středy od 19. 5. 2021:
prosíme rodiče o přípravu daného oblečení podle rozpisu,
- s dětmi si prožijeme "barevné hraní" v obou třídáchděkujeme za spolupráci.
19. 5. 2021 modré oblečení, 26. 5. 2021 zelené oblečení.

 Mini dotazníček ve třídě 242 (předáme v pondělí 17. 5. 2021)
- prosíme o vyplnění, 
- děti mohou dokreslit své zážitky, vše založíme do dětských portfólií.Další děti se vrací do školek!

- od 10. května 2021 je otevřená školka pro všechny děti,

- prosíme zákonné zástupce o potvrzení pondělní docházky 10.5.  (email, sms),

- v předškolní třídě platí omezení vstupu do budovy,

- ve třídě MŠ 242:  vstup je možný po jedné osobě do prostor budovy školky, ostatní čekají před hlavním vchodem, 

- ranní příchod do šatny je povolen pro zákonné zástupce tříletých dětí, starší děti si pedagog přebírá u vchodových dveří,

prosíme o dodržování hygienických opatření (respirátor, dezinfekce rukou),

- pro děti již neplatí testování a nošení roušek.

- prozatím rušíme páteční spojování tříd.

Co děti potřebují do školky?

-  vracíme se k batůžkům s pláštěnkou a pitím, 

- náhradní oblečení v látkové tašce: prosíme o stálou přítomnost náhradního oblečení a to v dostatečném množství: 2x tepláky, legíny, 2x trička, 2x ponožky, 2x spodní prádlo.

dobrou náladu, 

- pokud se změní doporučení od MŠMT, budeme Vás informovat,

                                           těšíme se na všechny!


Informace k testování dětí v MŠ

- v týdnu od 3. 5. do 7.5. 2021 bude probíhat testování 1x týdně a to jenom      v pondělí 3. 5. 2021.

Zápis do MŠ Vranov  

-    zápis se koná distančně v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v období od 2. 5 do 16. 5. 2021, více informací na webu v odkaze Aktuality, Zápis do MŠ.


Duben 2021

Pátek 30. 4. 2021 - prosíme rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školku, o připravení čarodějnických kostýmů na páteční dopoledne. Platí to pro obě třídy. Děkujeme za spolupráci.


Stezka ke Dni Země - vážení rodiče, od pátečního odpoledne (23. 4. 2021) je pro děti připravena hravá stezka, zaměřená na ochranu přírody, třídění odpadu, ochranu planety, zvířátka. Stezka začíná u zahrady MŠ 242, zadní strana plotu. Pokračuje po modrých fáborcích směrem k lesu, "Raketovce", Hájence a končí u hřbitova. Další informace a příběh medvídka Brumli zde Den Země - medvídek Brumla.

Částečné obnovení provozu školky od 12. dubna 2021 

Vážení rodiče, dle pokynů z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se v 1. fázi rozvolnění vrací do mateřské školy děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti, jejichž rodiče vykonávají profesi dle stanovené výjimky (více v Aktuality, důležité info), ve skupině maximálně 15 dětí

Testování dětí je realizováno neinvazivními antigenními testy, tzv. samoodběrem, při kterém v případě předškolních dětí asistují zákonní zástupci. Zákonní zástupci s ochranou úst a nosu - respirátorem. 

Testování probíhá 2x týdně v pondělí a čtvrtek, vždy ihned po příchodu dětí, na místech k tomu určených. 

Ve třídě 242 v zádveří vstupu do mateřské školy.

V předškolní třídě se přichází zadním vchodem do budovy školy. 

U odběru je vždy přítomna dohlížející osoba (pracovník MŠ nebo ZŠ). 

Děti v mateřské škole nemusí mít ochranu úst a nosu, tedy nemusí mít roušku.

Děkujeme Vám za spolupráci při dodržování mimořádných opatření, trpělivost a pevně věříme, že společně to zvládneme a brzy se opět uvidíme ve školce se všemi dětmi. 

Úplaty: 

Školné za březen 2021 se neplatí, 

Školné za duben 2021 se hradí polovina z plné částky / tzn. 150 Kč nebo 75 Kč.

Stravné se hradí podle počtu dní.

Zápis do MŠ Vranov  školní rok 2021 - 2022

 - informace budou zveřejněny od pondělí 26. 4. 2021.


Březen 2021

Uzavření školky

Vážení rodiče, prosíme, sledujte aktuální informace na webových stránkách /odkaz: Aktuality a Opakujte s námi,

- předškoláci mají povinnou distanční výuku, paní učitelky Ivanka a Simonka budou předávat vzdělávací aktivity prostřednictvím emailů, webových stránek popř. individuální formou; odkaz: Opakujte s námi. 

- děti ze třídy 242: inspirujte se činnostmi a náměty pro děti viz. Opakujte s námi. 

- odkládáme platby za školné a stravné  v měsíci březnu,

- přejeme všem pevné zdraví, veselost a hravost do každých dnů,

- děkujeme za spolupráci a zpětné vazby z aktivit, které děláte s dětmi doma i venku!


Únor 2021

Třída MŠ 242: od pondělí 22. 2. 2021 s rozhodnutím hygieny se uzavírá třída do karantény. Viz info Aktuality.
Posílali jsem individuálně emaily s informacemi od Krajské hygienické stanice. 
V případě nejasností, volejte.
Třída má nařízenou karanténu do 28. 2. 2021. Otevření třídy podmiňují negativní testy dětí a personálu. 

Předškolní třída: provoz je zajištěn v budově ZŠ Vranov během jarních prázdnin .

Všeobecné informace:

-  zachován je provoz v obou třídách,

- předáváme potvrzení platby školného k daním za rok 2020, ozývejte se!

- jarní prázdniny (týden od 22. - 26. 2. 2021) - prosíme o včasné odhlašování absence, podle počtu dětí spojíme třídy.

MŠ 242    

prosíme o dodržování hygienických opatření (roušky, dezinfekce rukou),

-  vstup je možný po jedné osobě do prostor budovy školky, ostatní čekají před hlavním vchodem,

-  ranní příchod do šatny je povolen pro zákonné zástupce tříletých dětí, starší děti si pedagog přebírá u vchodových dveří.

Předškolní třída: stále platí omezení vstupu dospělých osob do budovy ZŠ Vranov.

Náhradní oblečení: prosíme o stálou přítomnost náhradního oblečení a to v dostatečném množství: 2x tepláky, legíny, 2x trička, 2x ponožky, 2x spodní prádlo.

PROSÍME, podepisujte oblečení, oteplováky a rukavice: stále dochází k záměnám.

Je nám líto, když se nevrací oblečení z domu a písemné prosby o spolupráci nestačí.

Buďte kreativní u označování věcí.

 

Předškolní třída

Ø  prosíme o pravidelné písemné omlouvání absence,

Ø  dodržujte stanovené příchody a odchody ze školky,

Ø  omezte nošení hraček, kostýmů a různých hraček (respektujeme stanovené pokyny školní řádu MŠ).

 

Úhrady:   Školné a stravné na únor 2021.

Příspěvek za autobusovou dopravu, výlet 5. 2. 2021: 110 Kč.

Příspěvek na výrobek z keramiky: předškoláci: 40 Kč.

5. 2. 2021

Výlet – předškolní třída

Dopravní hřiště Brno – Pisárky

Program: Koblížek (zapište zájem)

S sebou: rouška, přezůvky, pití, oblečení do třídy a na cestu.

Odjezd: v 8 hod od ZŠ Vranov

15. 2. 2021

PONDĚLÍ

Karnevalové dopoledne /

v každé třídě zvlášť

Prosíme o přípravu kostýmů, převleků.

Potvrzení o zaplacení školného za předškolní vzdělávání v MŠ Vranov (uplatnění slevy na dani): prosíme zákonné zástupce, aby se ozývali, popř. pište sms p.uč. Pelánové.

Leden 2021

Omezení dospělých osob do budovy školky 242: od pondělí 11. 1. 2021 pouštíme do budovy MŠ 242, šatny pouze 1 osobu. 
Ranní příchod dětí: 3 leté děti přichází s doprovodem, ostatní děti se rozloučí u hlavních dveří s vědomím paní učitelky.
Polední, odpolední vyzvedávání: po zazvonění vstupuje 1 rodič do budovy, ostatní čekají venku.
Děkujeme za dodržování nových pravidel z důvodu současné situace (COVID 19).

Všeobecné informace:

-    zachováváme provoz v obou třídách,

-   prosíme o dodržování hygienických opatření v budově 242  (roušky, dezinfekce rukou),

-      stále platí omezení vstupu dospělých osob do budovy ZŠ Vranov,

OBUV, oblečení: prosíme o podepisování, ponechávejte více náhradního oblečení, děti se potřebují převléct do suchého oblečení!

PALČÁKY: v budově MŠ 242 preferujeme palčáky, děti si neumí nasadit prstové rukavice.

Předškolní třída – prosíme o pravidelné písemné omlouvání absence. Myslete na náhradní oblečení a podepisování zimního oblečení. Děkujeme za doplnění.

VÍTÁME! od 4. 1. 2021 nastupuje nová paní učitelka Mgr. Simona Štěpánová do předškolní třídy, která se bude také podílet na speciální péči o děti s podpůrným opatřením v ZŠ a MŠ Vranov.

Převezme „výtvarníček“  od poloviny ledna 2021.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Úhrady:

Školné a stravné na leden 2021.

Příspěvek za divadlo z 6. 1. 2021: _____Kč.

Příspěvek na výrobek z keramiky: _____Kč.

 Aktivity:

6. 1. 2021

- zrušeno!

Divadlo Úsměv v 9:15 hod  /

O pošťákovi Čestmírovi - divadlo proběhne v jiném termínu

MŠ 242

29. 1. 2021

Pololetní prázdniny 

spojení tříd / pátek

MŠ 242


Prosinec 2020

Všeobecné informace:

- zachováváme provoz v obou třídách,

- prosíme o dodržování hygienických opatření v budově 242  (roušky, dezinfekce rukou),

- OBUV, oblečení: prosíme o podepisování,

- PALČÁKY: v budově MŠ 242 preferujeme palčáky, děti si neumí nasadit prstové rukavice, děkujeme za spolupráci.

ŠKOLNÍ řád – prosíme o seznámení, vyrozumění o souhlasu k focení dětí a vystavování výrobků dětí.

Předškolní třída – prosíme o pravidelné písemné omlouvání absence. Děkujeme.

 

Úhrady:

Školné a stravné na prosinec 2020. Příspěvek na divadlo z 2. 12. 2020: __ Kč. Příspěvek na výrobek z keramiky a na dáreček pro rodiče.

Webinář pro rodiče ZNOVU - nový termín 3. 12. 2020 v 17 hod.

Aktivity:

2. 12. 2020

Divadlo Úsměv v 9:30 hod /

O cukrářce Barborce

MŠ 242

3. 12. 2020

V 17 hod

Webinář pro rodiče

- komunikační dovednosti  (on - line).

- zasílejte SMS emailové adresy p.uč. Pelánové

Viz letáček

4. 12. 2020

Mikulášská návštěva  - dopoledne

 

16. 12. 2020

Rozdávání dárečků u stromečku

- připravíme seznam dětí


každá třída zvlášť

23. 12. 2020

Do 3. 1. 2021

Uzavření školky 

od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021

 

Listopad 2020

      Zachováváme provoz v obou třídách.
        
  Předškolní třída: stále zůstává omezený vstup do budovy školy.

  Třída MŠ 242:
-      prosíme o dodržování hygienických opatření v budově  (roušky, dezinfekce rukou),
-      prosíme,  zdržujte se v prostorách školky co nejkratší dobu,
-      preferujeme ranní příchod dětí do šatny bez rodičů – posilujeme samostatnost dětí, eliminujeme setkávání dospělých v šatně,
-      OBUV, oblečení:  nepodceňujte PODEPISOVÁNÍ, dochází k záměnám a děti si nepoznávají své oblečení,
-      není nutné dávat pití do batůžku,  prosíme o stálost pláštěnek, i v dešti chodíme ven,
-      děkujeme za spolupráci (pomůcky k tvoření).

Úhrady:

Školné a stravné na listopad 2020. Příspěvek za divadlo z 7. 10. 2020: 70 Kč.

Jezírko 120 Kč

Aktivity:

5. 11. 2020

v 17 hod

Webinář pro rodiče

- komunikační dovednosti  (on - line).

- zasílejte SMS emailové adresy p.uč. Pelánové

Pozvánka - logopedický workshop


Viz letáček

5. 11. 2020

- termín PLATÍ

PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDA  Jezírko - předškoláci výlet

(Dřevěný svět) MHD v 7:50 z Vranova

-        zapisujeme zájem k evidenci stravování

- vhodné teplé oblečení a obuv do lesa!

IDS Brno

s sebou: rouška,

přezůvky, pití, pláštěnka.

9. 11. 2020

Od 8 hod v ZŠ 

od 10:00 hod v MŠ 242

Focení – individuálně a skupinové foto

- zapisujeme zájem.

Plátno - podívejte se na pozadí a volte vhodné oblečení a obuv. 

V obou třídách.

Upřesníme čas.

11. 11. 2020

Sv. Martin, program s rodiči a se ZŠ Vranov

Upřesníme akci!

29. 11. 2020

Rozžínání vánočního stromu ve Vranově

 - zrušeno

Upřesníme akci!
Říjen 2020

Plánovaná akce se ZŠ Vranov - víkend od 30. 10. 2020

HALLOWEENSKÉ ROZSVÍCENÍ DÝNÍ

Týden od 26. do 30. 10. 2020 
- spojení tříd, provoz ve třídě MŠ 242, 
- zákonní zástupci vstupují s rouškou, při vstupu používáme dezinfekci,
- není nutné už nosit vlastní pití, 
- prosíme o pláštěnku v batůžku,
- v prostorách školky zůstávají zákonní zástupci co nejkratší dobu.


Plavání - vzhledem k novým epidemiologickým opatřením z pátku 9.10. 2020 se ruší plavání po dobu 2 týdnů.

Budeme zapisovat zájem o docházku do školky v týdnu od 26. do 30. 10. 2020.

Předškolní třída:
- prosíme zákonné zástupce o dodržování času příchodu do školky a času určeného k vyzvedávání dětí.
Příchod: do 8:15 hod.
Vyzvedávání po obědě:
12:15 do 12:30 hod.
Vyzvedávání odpoledne: od 15 hod.
Zapisujte vyzvedávání dětí do evidenci dětí / stravování.
Děkujeme za spolupráci.
Úhrady: 
Školné říjen 2020: 300,- Kč, sdílené děti: 200 Kč. Stravné říjen 2020.
Divadlo: 85 Kč (9. 9. 2020).
Předškolní třída:
-  planetárium se ZŠ Vranov : 50 Kč (25. 9. 2020).
- Moravský Kras - program, doprava: 210 Kč
- příspěvek na pracovní sešit 20 Kč.

Aktivity:

7. 10. 2020

Divadlo s Úsměvem  v 9: 15hod.    

Máša a medvěd

22. 10. 2020

Divadlo Káča a Káča v 9:30 hod/
Africká pohádka

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

Třída MŠ 242 - informujeme, že nastupuje nová paní učitelka Lucie Horáková od úterý 29. 9. 2020. Je kvalifikovaná učitelka se zaměřením na předškolní pedagogiku. Věříme, že příjemně obohatí náš školkový tým a budeme se těšit dobré vzájemné spolupráci.

Vycházky i za deště:  doporučujeme dětem ponechávat gumáky v šatnách školek, chodíme ven i na kratší dobu za nepříznivého počasí. Děkujeme za doplnění obuvi.

Třídní schůzky MŠ 242: v letošním školním roce neproběhnou. Pokud něco není jasné, ptejte se. Reagujte včas, neodkládejte dotazy.

Plavání: pokračujeme!

- každé úterý v 7:10 hod odjíždíme MHD busem 310 do Kuřimi , zastávka Vranov - myslivna, zpět soukromým autobusem do Vranova. Pan řidič  odveze děti do školy a školky, nástup je možný i na zastávce Vranov  - křižovatka.  Děti potřebují roušky do busu MHD.

 - dbejte na potřebné věci, především mít vše podepsané a to: batoh, brýle, plaveckou čepici, plavky a ručník! Je dobré mít i igelitový sáček na mokré věci. Občas to nezvládneme dát  mokré věci do sáčku, upřímně snahu vždy máme!

- všichni neplavci - zůstávají ve třídě MŠ 242, po příjezdu se předškolní děti autobusem přemístí do školy.

- vyučující: ráno p.uč. Ivanka a Lucie zůstávají ve školce, p.uč. Hanka odjíždí s dětmi na plavání.

- doplňte prohlášení rodičů k plavání (formulář k podepsání). 


Září 2020

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme všem spokojený školní rok 2020 - 2021.

Infor
mace k provozu tříd:

Třída 242:
 - vyučuje paní uč. Pelánová, paní asistentky: Z. Ducháčková, M. Puklová, V. Patloková,
 - vstup do budovy je umožněn zákonným zástupcům od 1. září 2020, 
 - při vstupu je nutné ošetřit ruce dezinfekčním prostředkem, vstup do šatny pouze s ochranou úst,
- prosíme zákonné zástupce, aby se zdržovali co nejkratší dobu v prostorách školky,
   
Předání dětí:  
- u větších dětí, kteří jsou samostatní, prosíme předat paní učitelce v šatně a dítě se samo převleče s kontrolou paní učitelky,
- u nových dětí, prosíme zákonné zástupce, aby děti předali nachystané k předání do třídy ( máme na mysli, dítě bude přezuté, oblečené do třídy),
- děti si nejdříve umyjí ruce před vstupem do třídy.

Povinnost rodičů
- každé ráno vložit tepláčky, pokrývku hlavy do volného okýnka skřínky, 
- batůžek s pitím a bundu dát dovnitř do skřínky,
- zapsat vyzvednutí po obědě, popř. sdělit nutné informace,
- nové děti mají skřínku označenou značkou a jménem,
- předávat děti zdravé a jakékoliv zdravotní omezení včas hlásit,
- zajistit potřebné věci do školky a mít podepsané oblečení!

 Potřebné věci do školky pro všechny děti:

·       oblečení do třídy a na ven, děti potřebují jiné oblečení na zahrádku, na vycházky!

·       každodenně – batůžek s pitím a pláštěnkou

·       pokrývka hlavy,

·       náhradní oblečení v látkové tašce,

·       pyžamko na spaní  a hřebínek (holčičky),

·       předškolní třída navíc přezůvky do třídy 242.

Předat na celý školní rok: podepsané přezůvky, hrníček na pití, podepsané školní desky . 

Nově příchozí děti - vyplněné formuláře s potvrzením od lékaře.    

Nezapomínejte na používání repelentu, opalovacího krému!

Léky a jiné léčebné přípravky školka nesmí podávat.


Předškolní třída
- bude otevřena od 1. září 2020,
vstup do budovy bude umožněn zákonným zástupcům s ochranou úst a při vstupu je nutné ošetřit ruce dezinfekčním prostředkem,
- budeme žádat zákonné zástupce, aby každý den uvedli dobu vyzvedávání děti ze školky a zapsali vyzvedávání po obědě, 
- vstup dospělých osob budeme se snažit eliminovat, je možné, že děti budeme přebírat u hlavního vchodu (dole v přízemí),
- děti se přezouvají v přízemí, v chodbičce, převlékají se v šatně u třídy (2.patro),
- bude vyučovat: p. uč. I. Puchýřová, M. Schneiderová, V. Lukáčová,
- provoz třídy od 7:00 do 16:30hod., polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30hod, odpoledne od 15:00hod.,
- každý pátek probíhá spojení tříd, vyzvedávejte si děti ze ZŠ do 12:30hod,

- předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
k docházce je stanovena povinná 4 hodinová doba  pobytu ve školce ( 8:15 - 12: 15hod),
- bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce  ve středu 9. 9. 2020.
Kontakty:
- prosíme, zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,
- prosíme odhlašování obědů pouze SMS zprávou vedoucí stravování na telefonní číslo 771 114 648, děkujeme za spolupráci.

Úhrady: 
Školkovné za prázdniny: 200 Kč , sdílené 132 Kč. 
Školné září 2020: 300,- Kč, sdílené děti: 200 Kč.
Příspěvek na školní pomůcky 280,- Kč. 
Stravné na září 2020.
Předškoláci: příspěvek na pracovní knihu 120 Kč.
Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad, 
předáme seznam hygienických potřeb.

Od 22.9.

Každé úterý

Záhajení plavání, 10 lekcí Kuřim

Neplavci – ranní spojení ve třídě MŠ 242

Prosíme o batoh, brýle, plaveckou čepici, plavky a ručník!

Zastávky MHD v 7:05 hod.

Praktické oblečení ulehčuje převlékání!

9. 9. 2020

Divadlo s Úsměvem 

v 9: 10hod.

Neposlušní kůzlátka


V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

18. 9. 2020

pouze PŘEDŠKOLNÍ třída

Hmyzáčci (Moravský kras)


Odjezd v  7:45 hod od Základní školy, S sebou: batoh, pláštěnka, pití. Oblečení do lesa.


Srpen 2020

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách. 
Přejeme všem pěkný závěr prázdnin a spokojený nový školní rok! Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Během srpnového provozu školky ponecháváme 
omezený vstup dospělým osobám do budovy školky.

Provoz školky od 17. do 31. 8. 2020

    • probíhá pouze v MŠ 242, během týdne se vystřídají zaměstnanci MŠ,
    • vyučuje p.uč. H. Pelánová, I. Puchýřová,
    • asistent p. Z. Ducháčková a  M. Puklová,
    • provozní doba MŠ 242: od 7:00 do 16:30hod.,
    • příchod dětí do 8:15 hod.; po obědě: od 12:15 do 12:30h; odpoledne od 15:00hod.   

Provoz předškolní třídy
· upřesníme provoz a termín třídní schůzek, vyučovat bude p.uč. I. Puchýřová,
· předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
· noví předškoláci se půjdou podívat do předškolní třídy ještě v srpnu 2020, upřesníme den.
Zachováme obezřetnost ke zdravotnímu stavu dětí. V případě projevů nemoci budeme postupovat podle pokynů směrnice z května 2020. 
Ranní teploty už neměříme.


Úhrady  

· ponecháváme na zářijové platby (stravné, školné),
· k úhradovým obálkám dodáme seznam hygienických potřeb.

Podřízené stránky (1): Vystřihovánky
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:43
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:36
Ċ
Petra Rychlá,
12. 6. 2020 6:50
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:35
Comments