Aktuálně pro rodiče

                                            Září 2019

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách.

                Přejeme všem pěkný a spokojený nový školní rok a těšíme se na spolupráci s Vámi.

PROVOZ předškolní třídy

 • provoz třídy: od 7:00 do 16:30hod., vyzvedávání po obědě 12:15 - 12:30h, odpoledne od 15:00hod.
 • každý pátek bude probíhat spojení tříd, vyzvedávejte si děti ze ZŠ do 12:30hod,
 • od 15:00 hod v MŠ 242, děti potřebují batůžek na přenesení věcí,
 • vyučující třídy: p.uč. Eva Dvořáková, p.uč. Michaela Schneiderová, 
 • asistent: Martina Puklová, školnice: Martina Zelinková
 • děti se přezouvají  v přízemí budovy, v podkroví budovy je umístěna předškolní třída, kde mají děti své skřínky,
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce: 4. 9. 2019 v 17hod
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,                 
 • stravování: paní Sáňková: 771 114 648 – prosíme vždy o posílání SMS zprávy,
 • novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání;  povinné předškolní vzdělávání je bezplatné, předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • povinná docházka stanovuje souvislé 4 hodinové vyučování (přítomnost dětí od 8:15 do 12:15),
 • na třídních schůzkách budeme informovat o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů.


Úhrady:

Školkovné za prázdniny: 123,- Kč. Příspěvek na školní pomůcky 280,- Kč. 

Stravné na září 2019.

Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad,

předáme seznam hygienických potřeb. Během měsíce koupíme anglické pracovní sešity.

 Aktivity:   

4. 9. 2019

Třídní schůzky v předškolní třídě v 17 hod,

prosíme bez účasti dětí

v ZŠ

 11. 9. 2019
 Třídní schůzky v MŠ 242 v 17 hod,

prosíme bez účasti dětí

       
       V MŠ 242

16. 9. 2019

Divadlo Úsměv v 9:10hod /

Jak koťátko zapomnělo mňoukat

V MŠ 242

20. 9. 2019

Divadlo Sluníčko v 10:15hod /
O velké řepě, Kůzlátka a vlk

V MŠ 242

25. 9. 2019

Program v lese / Lesní zvěř/ 

pouze PŘEDŠKOLNÍ třída

začátek u Gruntu na Vranově v 8:30hod,

s sebou: batůžek, pití, pláštěnka,

Svačiny budou

z MŠ.

 
30. 9. 2019 
  PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDA
Zvířátka § ukázka ochočených zvířat
hřiště Sokolák v 10:00hod
 

                                                              


 

Seznam potřebných věcí do školky

 

·         oblečení do třídy

·         odpovídající oblečení na ven a pokrývka hlavy

·         náhradní oblečení do skřínky vložené v látkové tašce

·         papuče do třídy a vhodné boty na ven, do tělocvičny

·         hrníček na pití

·         podepsaný box na sešity A4

·         hřebínek

·         batůžek s pláštěnkou  (na vycházky, spojování tříd)

·     přezůvky do MŠ 242 (spojování tříd)


PROVOZ třídy 242     

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách.

  - od čtvrtka 5. 9. 2019 nastoupila Mgr. Petra Štěpková za p.uč. I. Puchýřovou.

 • provoz třídy: od 7:00 do 16:30hod., příchod do třídy do 8:30hod.,
 • vyzvedávání po obědě 12:15 - 12:30h, odpoledne od 15:00hod.
 • vyučující třídy: p.uč. Hana Pelánová, asistent: Zuzana Ducháčková, 
 • školnice: Věra Majerová, 
 •  prozatím je p.uč. I. Puchýřová nemocná, hledáme zástup,
 • bližší informace k programu sdělíme na třídní schůzce: 11. 9. 2019 v 17hod
 • zaznamenejte si telefonní číslo do MŠ 242:    724 305 610,  541 23 90 61.        
 • stravování: paní Sáňková: 771 114 648, prosíme vždy o posílání SMS zprávy,
Úhrady: Školkovné za prázdniny: 123,- Kč.
Školné září 2019: 300,- Kč, sdílené děti: 200,- Kč.
Příspěvek na školní pomůcky 280,- Kč. Stravné na září 2019.
Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad, předáme seznam hygienických potřeb.

 

Srpen 2019

                        

Provoz školky od 26. do 30. 8. 2019

 • probíhá pouze v MŠ 242, během týdne se vystřídají zaměstnanci MŠ,
 • vyučuje p.uč. H. Pelánová , E. Dvořáková, M. Schneiderová,
 • asistent p. M. Puklová a Z. Ducháčková,
 • p. uč. I. Puchýřová je nemocná, budeme přijímat zastupující učitelku,
 • provoz třídy MŠ 242: od 7:00 do 16:30hod., 
 • polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30h, odpoledne od 15:00hod.
 • během týdne vyvěsíme seznam dětí, které nastoupí do předškolní třídy, popř. se telefonicky spojíme pro potvrzení, kam dítě nastoupí,
 • PROSÍME, DBEJTE NA BEZPEČNOST V OKOLÍ BUDOVY MŠ 242, dokončujeme opravu chodníku, do odvolání se bude vstupovat okolo zadní části budovy do hlavního vchodu školky, děkujeme za pochopení!

Předškolní třída

 • bude otevřena od 2. září 2019,
 • bude vyučovat: p.uč. E. Dvořáková, M. Schneiderová, asistent p. M. Puklová,
 • provoz třídy od 7:00 do 16:30hod., polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30h, odpoledne od 15:00hod
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • k docházce je stanovena povinná 4 hodinová doba  pobytu ve školce ( 8:15 - 12: 15hod),
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce 4. 9. 2019,
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,
 • prosíme odhlašování obědů pouze SMS zprávou vedoucí stravování na telefonní číslo 771 114 648, děkujeme.


MŠ 242 - týden od 24. - 28. 6. 2019

 - prosíme rodiče o papírovou tašku na výkresy,

 - středa 26. 6. 2019 dopoledne vyjíždíme na útěchovské hřiště, 

                     - MHD  8: 45, prosíme včas do školky, 

                     - pití s sebou, děti natřete opalovacím krémem,

                                      podle zájmu použijte repelent.            


   Děkujeme rodičům za spolupráci během školního roku.

Přejeme pohodové prázdniny, krásné dovolené a samé hezké zážitky!  Vyhodnocení zápisu na školní rok 2019 - 2020.

Registrační číslo

Vyhodnocení

H 1/ 2019

Přijata

K 2/ 2019

Přijat

K 3/ 2019

Přijat

H 4/ 2019

Nepřijata

H 5/ 2019

Přijata

K 6/ 2019

Nepřijat

K 7/ 2019

Nepřijat

H 8/ 2019

Přijata

H 9/ 2019

Přijata

H 10/ 2019

Přijata

H 11/ 2019

Přijata

K 12/ 2019

Přijat

K 13/ 2019

Přijat

H 14/ 2019

Přijata

K 15/ 2019

Přijat

K 16/ 2019

Přijat

K 17/ 2019

Přijat

K 18/ 2019

Přijat

K 19/ 2019

Nepřijat

H 20/ 2019

Přijata

          
                                     Červen  2019
     
                Informace pro zákonné zástupce   - červen 2019

     -         prosíme o ponechávání náhradního oblečení ve skřínkách,
            -  reagujte na počasí, ponechávejte více oblečení / kraťasy, legíny, snažíme se oblékat děti podle počasí...
            - nezapomínejte na pokrývku hlavy/ kšiltovky, kloboučky!
            - doporučujeme používat repelent a krém na opalování, 

-          výskyt páté nemoci u dětí a neštovic v obou třídách,

-          sledujte odložené oblečení v šatně na okně v MŠ 242,

-          prosíme o písemné omluvenky u dětí, které chybí 2 týdny a více /MŠ 242,

-     upřesníme provoz školky během týdne školky v přírodě / týden 10. 6 – 14.6. 2019,

-          vyhodnocení zápisu do MŠ na školní rok 2019-2020 bude do 5. 6. 2019.


        Logopedie: sledujte nástěnku na dveřích, noste složky.

 

       Úhrady: Stravné na červen 2019, školné 300,- Kč, Divadlo z 15. 5. 2019: ,- Kč,

            Pasování předškoláků: 4. 6. 2019: , dárek /besídka: 24,- Kč/ MŠ 242,        

            Fotky podle zájmu…., 

      Aktivity:    

4. 6. 2019

Divadlo s Úsměvem /

PASOVÁNÍ předškoláků

V předškolní třídě v 16: 30hod.

 Nutná účast rodičů.

5. 6. 2019

předškolní třída
EXKURZE DO TRAMVAJOVÉ VOZOVNY MEDLÁNKY
s sebou batůžek, pití a pláštěnku,
svačinu vezmeme za školky. Nedávejte prosím dětem žádné bonbony a sladkosti. Děkujeme :-)
 • odjezd busem MHD 57 ze zastávky Vranov smyčka v 8:44, děti mohou přistoupit na zastávce Myslivna a v Útěchově
 • příjezd busem MHD do Vranova v 11:19

10. - 14. 6.

Školka v přírodě Nedvědice

Upřesníme provoz školky v obou třídách.

19. 6. 2019

Společná akce s rodiči a dětmi

Začínáme v 16: 30hod na zahradě MŠ 242

Končíme

 4. 7. 2019

Uzavření školky

Od 5. 7. 2019 do 23. 8. 2019

Prosíme, zapište zájem na provoz školky

v 07 – 08/ 2019. Děkujeme.


 

Děkujeme rodičům za spolupráci během školního roku.

Přejeme pohodové prázdniny, krásné dovolené a samé hezké zážitky!    Předškolní třída  týden: 27. 5.  - 31. 5. 2019
     - provoz zůstává beze změn, 
     - budou vyučovat: p.uč. Evička, Míša, Hanka

    Pátek 31. 5. 2019, třída MŠ 242
    - plánujeme výlet na koníky na Ořešín
    - s sebou: batoh, pláštěnku, pití,
    - myslete na prevenci, použijte: repelent, opalovací krém..
    - odjezd: v 7:50 hod od zastávky Myslivna MHD
    - děti z Útěchova mohou počkat na zastávce Rozcestí v 8:00hod

        
        Informace k zápisu do MŠ Vranov 
        Den: 15. 5. 2019 od 8:00 do 17:30 hod v budově MŠ 242

          Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí na místě, nebo je možné stáhnout žádost na webových stránkách, viz níže.
          U zápisu zákonný zástupce předloží:
           
                 - rodný list dítěte, očkovací průkaz,
           -  průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči,
          - doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami),
          - doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování).

        Kritéria pro přijetí:
 1. Zdravotní způsobilost podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (povinné očkování).
 1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 1. Dítě zaměstnance školy.
 1. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská školka sídlí.
 1. Zaměstnanost zákonných zástupců dítěte v době docházky do MŠ.
 1. Dosažení věku dítěte 5 let od 1. září s celodenní docházkou.
 1. Dosažení věku dítěte 4 let od 1. září s celodenní docházkou.
 1. Dosažení věku dítěte 3 let od 1. září s celodenní docházkou.

 

        Upozornění k zápisu

Ve dnech zápisu 15.05. 2019 mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8.00 – 17.30 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v tomto dnu zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.
                                               Květen 2019

    Všeobecné informace

-          prosíme stále o podepisování oblečení a pyžam /třída MŠ 242/,

-          výskyt páté nemoci u dětí ve školce a neštovic v předškolní třídě,

-          sledujte odložené oblečení v šatně na okně v MŠ 242,

-        prosíme o písemné omluvenky u dětí, které chybí 2 týdny a více / neplatí u předškolních dětí,

-         během měsíce nás čeká pestrý program, prosíme o sledování nástěnek,

-      dodržujte včasnou docházku do předškolní třídy  do 8:15 hod,    

    srdečně zveme na besídky pro rodiče,

-          dopravu za plavecký výcvik uhradila Obec Vranov.


   Uzavření školky - letní prázdniny od 5. 7. do 23. 8. 2019.


    Logopedie: sledujte nástěnku na dveřích, noste složky!

     Úhrady: Stravné na Květen 2019, školné 300,- Kč, omezená docházka 200,- Kč,

            Divadlo z 8. 3. 2019: 50,- Kč,  Divadlo z 15. 4. 2019: 52,- Kč, 

            V dubnu 2019 se uhradilo divadlo z 4. 4. 2019 : 55,- Kč. 

            Plavání podle lekcí: 750,- Kč ( 10 lekcí), 

            Dílničky podle tříd. 

            Jezírko MŠ 242: 100,- Kč.

            Školka v přírodě Nedvědice: 1 750,- Kč a 100,- Kč na pomůcky.

                
            Aktivity:    

3. 5. 2019

Divadlo s Úsměvem / Dárek pro maminku

Třída MŠ 242 v 9:10hod

10. 5. 2019

Přespání ve školce, program od 16:30 hod v MŠ 242, sobota do 8:30hod

S sebou: pyžamo, hygienické potřeby, oblečení na ven, malou dobrotu pro kamarády

15. 5. 2019

Zápis do MŠ Vranov od 8:00 do 17:30 hod v budově MŠ 242

S sebou rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz

15. 5. 2019

Divadlo Navlnce /Tygříkovo štěstí

Třída MŠ 242 v 9:30hod

17. 5. 2019

Jarní focení

(v každé třídě zvlášť)

Předškolní třída od 8 hod

Třída MŠ 242 od 9:00 hod

21. 5. 2019

Besídka pro maminky

v předškolní třídě

V předškolní třídě v 16: 30hod

22. 5. 2019

Besídky pro maminky ve třídě 242

Třída MŠ 242 v 16: 30hod

23. 5. 2019

Empík hledá Foxíka

(Městská policie Brno)

- pouze předškolní třída výlet

Podepište souhlas s akcí,

informace k odjezdu sdělíme.

27. 5. – 31. 5

Pobyt dětí a rodičů u moře  / Caorle

Upřesníme provoz školky v obou třídách.

   


                                                Duben 2019

  Předškolní třída

       V pondělí 29. dubna pojedou děti ze třídy Předškoláků
na Dopravní hřiště MP Brno Riviéra Brno
odjezd:     7:50 busem MHD ze zastávky Myslivna
příjezd:    12:19 busem MHD na zastávku Myslivna
s sebou:   do batůžku pití, pláštěnku, cyklistickou přilbu, pevnou obuv se zavřenou
                      špičkou,průkazku totožnosti (šalinkartu), pokud dítě má. Svačinu a jízdenky zajistíme.
                    Nedávejte prosím dětem žádné sladkosti a bonbony.

  Třída MŠ 242

      Pondělí 29. 4. 2019  čarodějnické dopoledne ve školce
  -  PROSÍME RODIČE O PŘÍPRAVU KOSTÝMŮ ČARODĚJNIC.

  Pohádkový les  - úterý 30. 4. 2019
   - dopolední program pro děti MŠ uspořádaný žáky ze ZŠ Vranov,
  - prosíme o vhodné oblečení a obuv do lesa.

2.a 9. 4. 2019

Plavání, 9 a 10 lekce Kuřim

Odjíždíme v 7:10hod z Vranova….

3. 4. 2019

Zápis do ZŠ Vranov 16:30hod

S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz

4. 4. 2019

Divadlo Úsměv /

O zahradníku Rudolfovi

třída MŠ 242

10. 4. 2019

Jarní dílničky

 (v každé třídě zvlášť)

třída MŠ 242

15. 4. 2019

Divadlo Sandry Riedlové

v 10:30hod /  Pohádka o Asii

třída MŠ 242

16. 4. 2019

Jezírko - děti z MŠ 242 výlet

Mravencovo desatero

Odjezd MHD z Vranova v 7:45 hod

s sebou přezůvky, pití, pláštěnku do batůžku

17. 4. 2019

Technické školky s rodiči

Předškolní třída

29. 4. 2019

Výukový program Koblížek

program na Dopravním hřišti

Městské policie Brno

pouze předškolní třída

Podepište souhlas s akcí,

informace k odjezdu sdělíme.
Březen 2019


Aktuálně / PLAVÁNÍ

- změna v týdnu od 25.- 29. 3. 2019

- pojedeme výjimečně ve čtvrtek v 9:15 hod z Vranova,

- normální příchod do školky / do 8:15hod,

-neplavci z obou tříd budou s p.uč. Mirkou ve třídě MŠ 242,

- prosíme o podepisování brýlí, čepic apod.


P. uč. Ivanka - je v pracovní neschopnosti od 18. 3. 2019. Zastupovat budou zaměstnanci  MŠ:  Zuzana Ducháčková a Eva Dvořáková. 

Rozpis vyučujících je na dveřích MŠ 242. 

Všeobecné informace:

 blíží se zápis do ZŠ Vranov / 3. 4. 2019, zákonní zástupci doprovodí dítě k zápisu, s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz, upřesníme čas (16:00 – 16:30hod).

- vybírá se záloha na pobyt v Itálii / 50% z celkové ceny, p. uč. Mazalová

třída MŠ 242

-          znovu prosíme o podepsání oblečení a pyžam /třída MŠ 242/, náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce,
-          sledujte odložené oblečení v šatně na okně, prosíme o kontrolu a rozebrání,  po zimě zůstalo mnoho oblečení, 
-          prosíme o písemné omluvenky u dětí, které chybí 2 týdny a více (neplatí pro předškolní děti),
-          během měsíce můžete nosit oblíbenou knížku do školky / pohádkovou, oblíbenou….

Úhrady: 

Stravné na březen 2019, Divadlo z 18. 2. 2019:  50,- Kč, 

velikonoční výrobek 30,- Kč/ dítě, 

5., 12., 19., 26. Březen 2019

Plavání, 10 lekcí Kuřim

Odjíždíme v 7:10hod z Vranova….

4. – 8. 3. 2019

ZŠ Vranov na horách

Změna služeb pedagogů, výtvarníček se nekoná.

8. 3. 2019

Hudebně výchovný program v 9:30hod

třída MŠ 242


Předškolní třída - aktuálně

- provoz třídy od 25. 2. – 1. 3. 2019  

Provoz je od 7 hod do 12:30hod. z důvodu pobytu některých předškolních dětí na horách.

Děti, které budou odpočívat po obědě, budou obědvat a zůstávat na celé odpoledne ve třídě MŠ 242.

Děti, které odchází po obědě domů, vyzvedávejte z předškolní třídy. 

Děkujeme.

Vyučování bude bez odpoledních kroužků, plavání se bude konat!

Služby učitelů jsou zaznamenané na nástěnce.

LOGOPEDIE:

- Mgr. Ivana Puchýřová - puchyrova@skolavranov.cz,

- předškolní třída - v ÚTERÝ od 14:30 do 16:30 hod., vždy v liché týdny (1 x 14 dní),

- třída v MŠ 242 - STŘEDA v době od 8:15 do 10:00 hod. v sudé týdny (1x 14 dní),

- nezapomínejte prosím složky, materiály k procvičování lze zasílat elektronicky na email.


Plavání    Kuřim 

- zahájení plavání v úterý 29. ledna 2019, celkem 10 lekcí,

- neplaveme 12. 2. 2019 z důvodu jarních prázdnin,

- pouze pro přihlášené děti, 

- zákonný zástupce vyplní potvrzení pro plaveckou školu,

- s sebou: batoh, podepsaný ručník a plavky, igelitový pytlík na mokré věci, holčičiky: plaveckou čepici,

- doprava: sraz na zastávkách MHD: odjíždíme v 7:10 hod do Kuřimi, bus 310, nazpět soukromým autobusem (9:30hod),

 - Vranov - myslivna v 7:05 hod / p.uč. Hanka

 - Vranov - křižovatka v 7:05 hod / p.uč. Evička

  NEPLAVCI - zůstávají v MŠ 242 s p.uč. Ivankou,

- děti z předškolní třídy budou přicházet ráno do MŠ 242,

 - v 9:30 hod budou přecházet do předškolní třídy s p.uč. Mirkou.

 

                         

                                    Únor 2019

Všeobecné informace:

-          znovu prosíme o podepsání oblečení a pyžam /třída MŠ 242/, náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce, dochází k záměně rukavic, sledujte odložené oblečení v šatně na okně,
-          prosíme, dávejte dětem palčáky, prstové rukavice jsou náročné pro oblékání,
-          prosíme o písemné omluvenky u dětí, které chybí 2 týdny a více (neplatí pro předškolní děti),
-          prosíme o vyjádření se zájmu o školku v přírodě Caorle Itálie, podle počtu zájemců se rozhodneme o další nabídku školky v přírodě na Vysočině.
-          přihlašte se o potvrzení školného k uplatnění slevy na dani za rok 2018.


Úhrady: Stravné na únor 2019, školné 300,- Kč, omezená docházka 200,- Kč, Divadlo z 21. 1. 2019: 67,-, předškoláci: výtvarníček: 200,- Kč.


Aktivity:    

5. , 19.  a 

26. Únor 

 2019

Plavání, 10 lekcí Kuřim

Odjíždíme v 7:10hod z Vranova….

11. – 15.

Únor 2019

Spojení tříd – jarní prázdniny

Provoz v MŠ 242.

18. 2. 2019

Divadlo s Úsměvem v 9: 15hod. /

Muzikantská pohádka

Děti přechází vycházkou 

do MŠ 242.

20. 2. 2019

Karnevalové dopoledne

V každé třídě zvlášť, prosíme o přípravu kostýmů.

24. 2. – 2. 3.

Škola v přírodě Karlov se ZŠ Vranov

Zájemci…., upřesníme provoz předškolní třídy.

Oslovujeme rodiče 

- ve třídě MŠ 242 se ztratily softshellové kalhoty, tyrkysovo-šedé, mají zvířátkové záplaty na kolenou. Prosíme o navrácení. Moc děkujeme.

Leden 2019

Přejeme Vám do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů

a těšíme se na další spolupráci.

Začínáme: 2. 1. 2019 (středa, provoz třída MŠ 242).  Bude vítat paní uč. Evička a Ivanka se Zuzkou.

Předškolní třída bude otevřena od 3. 1. 2019.

Všeobecné informace:

- zajistěte pomůcky do školky, třída MŠ 242 / chybí nám školní desky některým dětem,

- znovu prosíme o podepsání oblečení a pyžam /třída MŠ 242/, náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce, dochází k záměně rukavic,

- prosíme, dávejte dětem palčáky, prstové rukavice jsou náročné pro oblékání,

- prosíme o písemné omluvenku u dětí, které chybí 2 týdny a více (neplatí pro předškolní děti).

Logopedie: v lednu 2019 se domluvíme na logopedii s p.uč. Ivankou, předškolní děti budou mít logopedii v  pondělí 7. 1. 2019 s p.uč. Ivankou a Mgr. Šmerdovou ve stejných odpoledních časech. Další organizaci sdělíme.

Výtvarníček: předáme zájem v předškolní třídě, zahájení od února 2019.

Úhrady: Stravné na leden 2019, školné. Dílničky podle výrobků. 

Divadlo z 7. 12. 2018: 50,- Kč podle účasti.

Plavání: začínáme plavat od úterý 29. 1. 2019. 

Předáme ještě bližší informace k organizaci. Pro děti, které nebudou jezdit plavat, bude normálně zajištěn provoz v MŠ 242.

Hory se ZŠ Vranov: termín 24. 2. – 2. 3. 2019 Škola v přírodě s lyžařským výcvikem Karlov, budeme předávat zájem o týdenní pobyt pouze v předškolní třídě.

 Aktivity:


21. 1. 2019

Divadlo s Úsměvem v 9: 15hod. 

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.


Výukový program: Koblížek

Dopravní hřiště Městské policie Brno


z provozních důvodů přesunujeme na pondělí  29. dubna

29. 1. 2019

Záhajení plavání, 10 lekcí, Kuřim

Sdělíme informace během ledna.

1. 2. 2019

Spojení tříd – pololetní prázdniny

Provoz v MŠ 242.

Přejeme krásné prožití vánočních svátků, pohodové prázdniny a 

 všechno nejlepší do nového roku 2019. 

Děkujeme za spolupráci.

Vánoční prázdniny od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019.

Prosinec 2018

Rozsvícení stromu ve Vranově / neděle 2. 12. 2018:

setkání u kostela v 16:15, začínáme vystupovat v 16:30hod.

Těšíme se!

Všeobecné informace:

- p.uč. Ivana Puchýřová pokračuje v pracovní neschopnosti,nastoupí od 1. 1. 2019.

- prosíme o dostatek náhradního oblečení ve skřínkách,

- v MŠ 242 - dávejte dětem palčáky pro snadné oblékání,

- podepisujte zimní oblečení, předcházíme záměnám.

ZMĚNA!!!

- tento měsíc budeme úhrady vybírat do 15. 12. 2018 z důvodu vánočních prázdnin.

- platby přes bankovní účet do 15.12. 2018, pozdní platby předávejte pouze v hotovosti.

Uzavření školky: od 24.12. 2018 do 1.1. 2018. 

Budeme dávat zájem o úterý 2.1. 2018, zapište zájem o docházku ve třídách MŠ.

Předškolní třída    

Přemístění do ZŠ Vranov od 3. 12. 2018

Provozní doba třídyod 7 hod do 16:30hod.

Vyzvedávání po obědě: 12:30hod, děti budou obědvat až ve 12hod.

Odpolední vyzvedávání od 15hod. 

Jiné vyzvedávání prosíme včas oznamujte a domlouvejte se s vyučujícími. Děkujeme.

Prosíme:  Pokud nebude možnost vstoupit do budovy školy, prosíme volejte do předškoláku.


Logopedie - předškolní třída:
 
pondělí 3. 12. 2018 a 17. 12. 2018, časové termíny jsou jako v listopadu 2018. 
Logopedie probíhá v logopedické místnosti v budově MŠ 242. 

Prosíme o doporučení od pediatra a složky z minulého roku.


Akce ve školce: na co se těšíme!

2. 12.

2018

Rozsvícení stromu ve Vranově

společně s dětmi zpíváme a říkáme básničky (viz opakujte s námi pro inspiraci)

Setkání v 16:15 hod u kostela,

začínáme v 16:30hod

4. 12. 2018

Vánoční dílničky v MŠ 242

pro obě třídy od 16 hod.

Zapište zájem a těšíme se.

5. 12. 2018 


Návštěva Mikuláše 
v MŠ v 8: 30hod
v předškolní třídě v 11hod. 

Prosíme o včasný příchod do MŠ.


7. 12. 2018

Divadlo Sluníčko 

v 10: 30hod 

Předškoláci přijdou vycházkou

                       do MŠ 242.

20. 12. 2018

Besídka ZŠ a MŠ Vranov

v Obecním domě ve Vranově

Zveme na každoroční besídku, 

v 18hod. Sraz 17:50hod.

21. 12.  2018

Setkání u stromečku, rozdávání dárečků svým kamarádům

ve třídě MŠ 242.

předškoláci (změna ve středu 19.12)

Předškoláci: spojení tříd po obědě.

Všeobecné informace:

- p.uč. Ivana Puchýřová pokračuje v pracovní neschopnosti,

- dbejte prosím na včasnou docházku do předškolní třídy tj. do 8:15hod,

- zapisujte seznámení se školní řádem a souhlasem ke zpracováním osobních údajů,

- dbejte na prevenci vší,

- spojování tříd probíhá každý pátek po obědě, předškoláci přichází do třídy MŠ 242 k 13hod., vyzvedávání po obědě: v pátek, prosíme, vyzvedávejte děti ve škole od 12hod do 12:30hod. Děkujeme.

Třída MŠ
-          zajistěte pomůcky do školky: chybí nám školní desky u některých dětí,
-      znovu prosíme o podepsání oblečení a pyžam,
-      náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce, děkujeme za spolupráci.

Předškolní třída    

Změna doby provozu třídy: od 7 hod do 16:30hod.

Logopedie: 

pondělí 5. 11. 2018 a 19. 11. 2018, časové termíny jsou jako v říjnu 2018. 

Logopedie probíhá v logopedické místnosti v budově MŠ 242. 

Prosíme o doporučení od pediatra a složky z minulého roku.


Předškolní třída    
V týdnu od 5.11. do 9.11 se předškolní třída zúčastní projektu Ministerstva dopravy, který se zaměřuje na implementaci nové Metodiky dopravní výchovy pro MŠ, která byla zpracována Centrem dopravní výchovy na konci minulého roku a v současné době je certifikována. Program nabízí: 
- týdenní dopravní výuku vedenou lektory CDV
- práci s celou skupinou, ale i individuálně
- program obsahuje rozmanité činnosti - VV, HV, TV, pracovní listy, pracovní činnosti atd
- program není zpoplatněn
- program je zaměřen na dítě v roli chodce - bezpečná chůze po chodníku, přecházení silnice, reflexní    prvky, pohyb za snížené viditelnosti
procházku po okolí školky  
- materiály pro učitele a děti – metodiku dopravní výchovy, přílohu s aktivitami pro děti a barevnou obrazovou přílohu 
možnost uspořádání zahradní akce pro Vaše děti na Vaší zahradě
přednášku pro rodiče – aby i rodiče věděli, jak svoje děti vést k bezpečnosti na ulici
- informační letáky pro rodiče – aby rodiče věděli, co se jejich dětí ve školce o dopravě učí

Aktivity :                                                                       

5. – 9. 11.

2018

Týden s dopravní výchovou

v předškolní třídě

Viz informace výše nebo bližší informace sdělí p.uč. Mazalová.


8. 11. 2018

Divadlo Úsměv v 9:15hod /

Pohádka o myslivci Martinovi

Předškoláci přijdou vycházkou

 do MŠ 242.


12. 11. 2018

Sv. Martin 

– program s rodiči

se ZŠ Vranov

Prosíme o přípravu lampiónků. Čeká nás lampiónový průvod od MŠ 242 na hřiště "Sokolák", kde bude společný program se ZŠ Vranov.

Sraz u školky v 16:15 hod.


16. 11. 2018

Výstava ZŠ a MŠ Vranov

v Obecním domě ve Vranově

Zveme na každoroční výstavu, čas upřesníme.

27. 11. 2018

Divadlo Káča a Káča v 9:30 /

Popletený kalendář 

Předškoláci přijdou vycházkou

                       do MŠ 242.

Říjen 2018

Všeobecné informace:

- p.uč. Ivanka Puchýřová nepřítomna z důvodu pracovní neschopnosti od 1. 10. 2018, zástup bude zajištěn zaměstnanci ZŠ a MŠ Vranov, sledujte informace “aktuální týden” při vstupu v MŠ 242, kde zapisujeme učitele u každého dne, bude zastupovat p. uč. Miroslava Mazalová a Michaela Schneiderová z předškolní třídy. 
- zajistěte pomůcky do školky / chybí školní desky, hygienické potřeby/,
- vkládejte oblečení na ven do horních poliček, začalo chladné počasí a děti nemají vhodné oblečení na ven (teplé), často chybí čepice apod.
- zajistěte podepsání oblečení a pyžam /třída MŠ 242/, náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce, 
- zapisujte seznámení se školní řádem a souhlasem ke zpracováním osobních údajů,
- v říjnu 2018 proběhne focení dětí a tříd – reagujte písemně na zájem,
- dbejte na prevenci vší a zajistěte hřebínky do skříněk / holčičky,
- předškolní třída dočasně probíhá v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vranově,
- spojování tříd probíhá každý pátek po obědě, předškoláci přichází do třídy MŠ 242 k 13hod. 

Logopedie – prozatím máme stanovený termín v pondělí 15. 10. 2018 v MŠ 242, od 14:30 do 16.30hod. 

třída MŠ: rodiče a děti prosíme o přinesení jablíčka do školky, vyberte to nejhezčí - budeme srovnávat velikost, barvu, vůni apod...děti dostanou malý diplomek od skřítka

- nosíme od pondělí 8.10 do 19.10.2018.

  

            Úhrady: Stravné na říjen 2018, školné 300,- Kč, omezená docházka 200, KČ,
               program Jezírko: 100,- Kč, Aj kniha: 265,- Kč

  Aktivity:                                                                       

 3. 10. 2018

Mravencovo desatero

Jezírko Soběšice 

od 8 do 11hod

vstupné: 100,- Kč

pouze předškolní třída

Odjezd v 7:45 ze zastávky Vranov smyčka.

S sebou: pití do batůžku, přezůvky.  Svačinku a pláštěnku vezmeme ze školky.

Zapište zájem a seznámení s pokyny.
 5. 10. 2018


Výlet do Útěchova / hřiště

pouze předškolní třída

Z důvodu konání voleb v zasedací místnosti OÚ Vranov budeme v pátek dopoledne na hřišti v Útěchově. Školka na OÚ bude otevřena od 6:30, odjezd z konečné Vranov smyčka v 8:41.
Na oběd se vrátíme do školy. Vyzvedávat děti po obědě můžete od 11:45 do 12:10, potom půjdou děti odpočívat do MŠ 242.

 


12. 10. 2018

Fotografování dětí a tříd 

MŠ Vranov

Focení dětí v MŠ 242 od 8hod, 

předškolní třída se bude fotit

 v ZŠ Vranov od 9:30hod., zapište zájem.


23. 10. 201829.  a 30. 10. 2018
 

Podzimní dílničky
pro rodiče a dětiPodzimní prázdniny 

V MŠ 242 od 16 hod
ve třídě předškoláků na OÚ 15.00 - 17:00provoz pouze v MŠ 242, spojení tříd 
   


5. - 9. 11.

   2018Týden dopravní výchovy


V předškolní třídě bude probíhat týdenní výukový program zaměřený na dopravní výchovu. Výuka bude denně celé dopoledne,  povede ji vyškolený lektor Centra dopravního výzkumu. 
www.detivdoprave.cz

  

Pozvánka na výstavu do BLANSKA

P. uč. Mazalová s dětmi vytvořila výtvarné dílo, 

které bude oceněno.....přijďte se podívat!


2. října 2018  Zámek Blansko, Blansko 
Blansko před sto lety aneb Jak žili naši prarodiče

Slavnostní vyhlášení III. ročníku výtvarné soutěže proběhne od 16 hodin v hudebním salonu blanenského zámku. Akce se koná pod záštitou starosty města Ivo Poláka.

Pořádá: ART-TEP umělecké centrum o. s.


Září 2018                                   


Akce s rodiči - slíbená akce s rodiči, kterou jsme plánovali na středu 26. 9. 2018 rušíme z důvodu bezpečnosti / je plánovaná oprava komunikace na Žižkově/  a počasí. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 


Logopedie - p. uč. Puchýřová I. odchází na plánovanou pracovní neschopnost od 1. 10. 2018. Zástup za logopedickou péči převezme Mgr. Irena Šmerdová (klinický logoped). Podle zájmu budeme nadále řešit logopedickou péči v rámci organizace v mš /čas, místo. Prozatím do úterý 25. 9. 2018 zapište zájem.


Plavání - zapisujte zájem.

 Máme nabídku  10 lekcí   v Kuřimi od 8 hod do 9 hod, cena 75, - Kč / 1 lekce a úhrada za dopravu. Nabízí se cestování MHD po 7 hod z Vranova a zpět soukromým autobusem. Cena dopravy bude podle vyučtování. Pokud by byla hrazena z dotací, bude doprava zdarma.

Přihlašujte své děti podle zájmu, účast bereme závazně. Počet dětí je omezený z důvodu kapacity bazénu. Děti, které nebudou jezdit na plavání, budou docházet do třídy MŠ 242.výlety předškolní třídy:

21. 9. 2018 pátek            dopolední výlet na Lesnou 

26. 9. 2018 středa         výukový program "Prevence dětských úrazů

                           a  první pomoc" ve Fakultní dětské nemocnici Brno.

(odjezd autobusem v 8:46 z Vranova, s sebou batůžek a pití. Svačinku budou mít děti ze školky. Na oběd se vrátíme do školy)


Zákonní zástupci zapisují souhlas a zájem k výletům.


PROVOZ předškolní třídy

 • bude dočasně probíhat v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vranově od 3. září 2018,
 • provoz třídy: od 6:30 do 16:30hod., polední vyzvedávání v 12:30h, odpoledne od 14:30hod.
 • každý pátek bude probíhat spojení tříd, děti přechází do MŠ 242 k 13:00hod.
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • vyučující předškolní třídy: p.uč. Mazalová a p.uč. Schneiderová,
 • nově nastupuje Mgr. Eva Dvořáková - asistentka a pedagog - logoped.
 • děti budou využívat prostory chodby (šatna) a zasedací místnosti (třída) v 1. Patře ,
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce: 5. 9. 2018 v 17hod
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,                odhlašování obědů: paní Sáňková (vedoucí stravování): 771 114 648,
 • novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání;  povinné předškolní vzdělávání je bezplatné,
 • povinná docházka stanovuje souvislé 4 hodinové vyučování (přítomnost dětí od 8:15 do 12:15),
 • na třídních schůzkách budeme informovat o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů,
 • doporučujeme parkování u kostela, děkujeme za spolupráci a pochopení v rámci podmínek třídy

 •             Úhrady:

Školkovné za prázdniny: 105,- Kč. Příspěvek na materiál 280,- Kč

Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad,

předáme seznam hygienických potřeb. 

Akce:           

5. 9. 2018

 Třídní schůzky v předškolní třídě 

            na OÚ Vranov v 17 hod

 Prosíme bez účasti dětí.

12.9. 2018

Třídní schůzky ve třídě MŠ 242 

                            v 17 hod

Prosíme bez účasti dětí.

 12.9. 2018
 Divadlo s Úsměvem
O pejskovi a kočičce
 Předškoláci přijdou vycházkou do MŠ 242
  

Informace ke třídě MŠ 242                                                                 

 
 -          rodiče nových dětí - prosíme o spolupráci při adaptaci, sdílení informací,
-          ptejte se vyučujících na pokroky svých dětí a na průběh zvládání pobytu ve školce,
        prosíme, pravidelně sledujte program v mš a na nástěnkách (aktuality),
        jakékoliv dotazy a připomínky, okamžitě sdělujte a ptejte se vyučujících,
-     ponechávejte oblečení na ven v horních poličkách, dbejte na kvalitní obuv!
-       zapisujte zájem o odpolední svačinky do příslušného seznamu,
-       v první polovině září 2018 předáme seznam hygienických potřeb a úhrady na září 2018,
-       zaznamenejte si telefonní číslo do třídy: 541 23 90 61, p. uč. Pelánová: 724 305 610
-       odhlašování obědů: paní Sáňková (vedoucí stravování): 771 114 648,
-       vyučující třídy: p.uč. Pelánová Hana, p.uč. Ivana Puchýřová,
-    asistentka: paní Zuzana Ducháčková, paní školnice: paní Věra Majerová
-     školkovné za prázdniny: 105,- Kč, příspěvek na materiál 280,- Kč
        Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad.


Seznam potřebných věcí do školky

 oblečení do třídy

odpovídající oblečení na ven a pokrývku hlavy

náhradní oblečení do skřínky vložené v látkové tašce 

papuče do třídy a vhodné boty na ven

hrníček na pití

 podepsaný box na sešity A4

 hřebínek

 

Předškolní třída navíc:

 batůžek s pláštěnkou

 přezůvky do MŠ 242 (spojování tříd) a do tělocvičny ZŠ


Srpen 2018

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách.

Přejeme všem pěkný a spokojený nový školní rok a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 Provoz školky od 27. do 31. 8. 2018

 • probíhá pouze v MŠ 242, vyučuje p.uč. Pelánová a p.uč. Puchýřová, asistent p. Ducháčková
 • p.uč. Mazalová připravuje předškolní třídu a vypomáhá v ZŠ Vranov,
 • provoz třídy: od 7:00 do 16:30hod., polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30h, odpoledne od 15:00hod.

 

PROVOZ předškolní třídy

 • bude dočasně probíhat v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vranově od 3. září 2018,
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • seznam dětí je vyvěšený zvlášť v šatně MŠ 242,
 • dětem, které jsou narozené od září do prosince 2013, budou přestupovat do předškolní třídy až po ukončení přístavby v ZŠ Vranov,
 • vyučující: p.uč. Mazalová a p.uč. Schneiderová,
 • děti budou využívat prostory chodby (šatna) a zasedací místnosti (třída)       v 1. patře budovy, 
 • budeme se snažit vytvořit v náhradních prostorách příjemné zázemí pro předškoláčky,
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce,
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931..

Seznam potřebných věcí do školky

 oblečení do třídy

odpovídající oblečení na ven a pokrývku hlavy

náhradní oblečení do skřínky vložené v látkové tašce 

papuče do třídy a vhodné boty na ven

hrníček na pití

 podepsaný box na sešity A4

 hřebínek

 

Předškolní třída navíc:

 batůžek s pláštěnkou

 přezůvky do MŠ 242 (spojování tříd) a do tělocvičny ZŠ

 


ĉ
Hana Pelánová,
9. 5. 2019 11:31
Comments