Aktuality‎ > ‎

Měsíční informace

Říjen 2021

Všeobecné informace:

-   prosíme o dodržování hygienických opatření v budově 242 (roušky, dezinfekce rukou),

-  OBUV, oblečení: nepodceňujte PODEPISOVÁNÍ, dochází k záměnám a děti si nepoznávají své oblečení,

- prosíme o stálost pláštěnek, i v dešti chodíme ven, pití dávejte podle potřeby,

- PODZIMNÍ prázdniny: 27. a 29. 10. 2021provoz bude upraven podle počtu dětí, prosíme o včasné ohlášení nepřítomnosti v MŠ, předpokládáme spojení tříd, tzn. provoz bude v MŠ 242. 

- děkujeme za spolupráci (podzimní soutěž, oblečení, přinesení ovoce a zeleniny...).

 

ŠKOLNÍ řád

-        prosíme o seznámení a písemné vyrozumění o souhlasu k focení dětí a vystavování výrobků dětí, podepisujeme v obou třídách,
-        odkaz na školní řád.

Úhrady: Školné říjen 2021: 300,- Kč, sdílené děti: 200,- Kč. Stravné na říjen.

Předškoláci: program v lese _____Kč.

 

Aktivity:              

1. 10. 2021

Lesy Kuřim  - program zvířata v lese (předškoláci)

-        teplé sportovní oblečení, pití, pláštěnka

Odchod

      od ZŠ Vranov v 7:45 hod.

4. 10. 2021

Výtvarníček – zahájení, každé pondělí odpoledne,

přizpůsobte vyzvedávání dětí (předškolní třída).

5. 10. 2021

Plavání Kuřim (každé úterý, odjezd MHD Vranov myslivna v 7:10 hod, sraz na zastávce v 7:00hod)

Batoh, podepsané plavky,

ručník, plav. brýle,

sáček na mokré věci, rouška.

14. 10. 2021

Webinář pro rodiče od 18 hod

PRAKTICKÁ LOGOPEDIE – online seminář

Bude předán

kontakt na přihlášení.

20. 10. 2021

Divadlo Úsměv v 9:05 hod /

KOUZELNÉ SLŮVKO  - pokud to bude možné.    

V MŠ 242

Halloweenské dopoledne – kostým s sebou…

(předškoláci).

Předškolní třídaZáří 2021


PODZIMNÍ SOUTĚŽ (obě třídy)

od 14. 9. do 24. 9. 2021

-  o nejmenší oříšek

-  o nejdelší mrkev

-  o nejzajímavější bramboru

-  o nejbarevnější jablíčko

*prosíme o přinesení, není nutné všechno, respektujeme vaše možnosti.

--------------------------------------------------------------------

BAREVNÝ TÝDEN (obě třídy)

20. - 24. 9. 2021

        Prosíme, připravte pro děti barevné oblečení. Děkujeme!                                      

Pondělí - červená

Úterý - zelená

Středa - oranžová

Čtvrtek - žlutá                

Pátek - hnědá/šedá

____________________________________________________________________-

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách!
Těšíme se na spolupráci s vámi a přejeme všem spokojený školní rok 2021 - 2022.


Nový školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021.


Informace k provozu tříd


Třída MŠ 242: 

    - vyučuje p. uč. Pelánová Hana, p. uč. Horáková Lucie,
                    - školní asistent p. Ducháčková Zuzana, asistent pedagoga p. Šujanová Ilona.
                    - školnice p. Majerová Věra.
   
    vstup do budovy pouze s respirátorem,,
    - při vstupu je nutné ošetřit ruce dezinfekčním prostředkem,
    - je povolena přítomnost 1 doprovázející osoby v šatně,
    - prosíme zákonné zástupce, aby se zdržovali co nejkratší dobu v prostorách školky,

    - kontakt:  budova tel. 541 23 90 61, p. uč. Pelánová tel. 724 305 610, 
                    odhlašování stravného: pouze SMS zprávou tel. 771 114 648.

 

       Ranní příchod dětí (od 7:00 do 8:30 hod)    
          -  3 leté děti přichází s doprovodem, ostatní děti se rozloučí u hlavních dveří s vědomím paní učitelky. Budeme shovívaví k nově začínajícím dětem. (adaptační fáze).  Prosíme zákonné zástupce, kteří dochází druhým školním rokem do školky, aby své děti vedli k samostatnosti u předávání a v šatně zůstávali co nezbytně nutnou dobu.

    Polední (12:15 - 12:30 hod), odpolední vyzvedávání (od 15:00hod): 
            - po zazvonění vstupuje 1 rodič do budovy, ostatní čekají venku.
                                    Děkujeme za vzájemnou trpělivost a dodržování opatření.

      Povinnost rodičů
- každé ráno dávat tepláčky, pokrývku hlavy do volného okýnka skřínky, 
- batůžek s pitím a bundu dát dovnitř do skřínky,
- informovat vyzvedávaní po obědě, popř. sdělit nutné informace,
- nové děti mají skřínku označenou značkou a jménem,
- předávat děti zdravé a jakékoliv zdravotní omezení včas hlásit,
- zajistit potřebné věci do školky a mít podepsané oblečení,
- respektovat provozní dobu školky s časy příchodů a odchodů.

 Potřebné věci do školky pro všechny děti ( i předškolní):

·       oblečení do třídy a na ven, děti potřebují jiné oblečení na vycházky a do třídy!

·       každodenně – batůžek s pitím a pláštěnkou

·       pokrývku hlavy,

·       náhradní oblečení v látkové tašce (3x spodní prádlo a ponožky, 2x tričko, tepláčky),

·        pyžamko na spaní a hřebínek (holčičky).


Předat na celý školní rok: 
            -  hrníček na pití, podepsané školní desky, podepsané přezůvky.

Nově příchozí děti odevzdávají vyplněné formuláře s potvrzením od lékaře.    

Nezapomínejte na používání repelentu, opalovacího krému podle počasí.

Léky a jiné léčebné přípravky školka nesmí podávat.  Předškolní třída:

- bude otevřena od 1. září 2021,

        - vyučuje: p. uč. Puchýřová Ivana, p.uč. Štěpánová Simona,
                        - asistent pedagoga p. Puklová Martina,
                        - školnice p. Zelinková Martina.
                        - seznam dětí  předškolní třídy.

        vstup do budovy ZŠ není povolen, popř. vstup s respirátorem, po dezinfekci rukou,
        - děti se přezouvají v přízemí, v chodbičce, převlékají se v šatně u třídy (2.patro),

        - RANNÍ doprovod rodičů s dítětem do šatny předškoláčků bude umožněn 
         ve čtvrtek ráno 2. 9. 2021  popř. v pátek. 
          Ve středu 1. 9. 2021 nelze uskutečnit z důvodu slavnostního zahájení školního roku 
          před budovou ZŠ Vranov. Děkujeme za pochopení.

  Provoz třídy7:00 do 16:30hod., 

    vyzvedávání: v poledne od 12:15 do 12:30hod,  odpoledne od 15:00hod.,

  - prosíme o respektování uvedených časů! 

         Pozdní nebo jiné odchody včas oznamujte,  vždy volejte!    

.

    Rušíme páteční spojování tříd, spojování tříd bude ve výjimečných případech.

           Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po            dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,    
           k docházce je stanovena povinná 4 hodinová doba  pobytu ve školce ( 8:15 - 12: 15hod),
        - bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce 8. 9. 2021

Kontakty:
- telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,
- odhlašování obědů pouze SMS zprávou na tel. 771 114 648.

Úhrady: 
Školkovné za prázdniny: 195 Kč , sdílené 120 Kč. Předškolní děti neplatí školné.
Školné září 2021: 300,- Kč, sdílené děti: 200 Kč.
Příspěvek na školní pomůcky: 300 Kč. 
Stravné na září 2021 (podle počtu dnů).
Předškoláci: příspěvek na pracovní knihy 200 Kč.
Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad, 
předáme seznam hygienických potřeb.

AKCE:

7. 9. 2021

    Třídní schůzky ve třídě MŠ  v 17 hod. 

8. 9. 2021

            Třídní schůzky
v PŘEDŠKOLNÍ třídě
 17 hod. 

 od 12. 9. do 17. 9. 2021

 Školka v přírodě

(upřesníme místo) 

  
Budeme zjišťovat zájem.
Pobyt je podmíněn počtem 18 dětí. 


Srpen 2021


- od 16. 8. 2021 začíná provoz ve třídě 242,

- pokračujeme v omezeném vstupu do budovy, vstup možný s respirátorem a po dezinfekcí rukou,

- výjimky budou u nových dětí a rodičů, u kterých bude probíhat adaptace, popř. u dětí 3 letých, 

- ranní předání dětí vždy s vědomím učitelky, 

- prosíme o zajištění potřebných věcí do školky:

      *batůžek, pokrývka hlavy, pití, rouška do MHD, pláštěnka

       *náhradní oblečení / 2x spodní prádlo, 2x triko, 2x kraťasy

       *oblečení přizpůsobte počasí, myslete na  natírání dětí opalovacím krémem a  repelentem, 


- těšíme se na spolupráci a brzy na viděnou.Podřízené stránky (1): Vystřihovánky
Ċ
Hana Pelánová,
28. 9. 2021 13:30
Comments