Aktuálně

Září 2020

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme všem spokojený školní rok 2020 - 2021.

Informace k provozu tříd:

Třída 242:
 - vyučuje paní uč. Pelánová, paní asistentky: Z. Ducháčková, M. Puklová, V. Patloková,
 - vstup do budovy je umožněn zákonným zástupcům od 1. září 2020, 
 - při vstupu je nutné ošetřit ruce dezinfekčním prostředkem, vstup do šatny pouze s ochranou úst,
- prosíme zákonné zástupce, aby se zdržovali co nejkratší dobu v prostorách školky,
   
Předání dětí:  
- u větších dětí, kteří jsou samostatní, prosíme předat paní učitelce v šatně a dítě se samo převleče s kontrolou paní učitelky,
- u nových dětí, prosíme zákonné zástupce, aby děti předali nachystané k předání do třídy ( máme na mysli, dítě bude přezuté, oblečené do třídy),
- děti si nejdříve umyjí ruce před vstupem do třídy.

Povinnost rodičů
- každé ráno vložit tepláčky, pokrývku hlavy do volného okýnka skřínky, 
- batůžek s pitím a bundu dát dovnitř do skřínky,
- zapsat vyzvednutí po obědě, popř. sdělit nutné informace,
- nové děti mají skřínku označenou značkou a jménem,
- předávat děti zdravé a jakékoliv zdravotní omezení včas hlásit,
- zajistit potřebné věci do školky a mít podepsané oblečení!

 Potřebné věci do školky pro všechny děti:

·       oblečení do třídy a na ven, děti potřebují jiné oblečení na zahrádku, na vycházky!

·       každodenně – batůžek s pitím a pláštěnkou

·       pokrývka hlavy,

·       náhradní oblečení v látkové tašce,

·       pyžamko na spaní  a hřebínek (holčičky),

·       předškolní třída navíc přezůvky do třídy 242.

Předat na celý školní rok: podepsané přezůvky, hrníček na pití, podepsané školní desky . 

Nově příchozí děti - vyplněné formuláře s potvrzením od lékaře.    

Nezapomínejte na používání repelentu, opalovacího krému!

Léky a jiné léčebné přípravky školka nesmí podávat.


Předškolní třída
- bude otevřena od 1. září 2020,
vstup do budovy bude umožněn zákonným zástupcům s ochranou úst a při vstupu je nutné ošetřit ruce dezinfekčním prostředkem,
- budeme žádat zákonné zástupce, aby každý den uvedli dobu vyzvedávání děti ze školky a zapsali vyzvedávání po obědě, 
- vstup dospělých osob budeme se snažit eliminovat, je možné, že děti budeme přebírat u hlavního vchodu (dole v přízemí),
- děti se přezouvají v přízemí, v chodbičce, převlékají se v šatně u třídy (2.patro),
- bude vyučovat: p. uč. I. Puchýřová, M. Schneiderová, V. Lukáčová,
- provoz třídy od 7:00 do 16:30hod., polední vyzvedávání od 12:00 do 12:30hod, odpoledne od 15:00hod.,
- každý pátek probíhá spojení tříd, vyzvedávejte si děti ze ZŠ do 12:30hod,

- předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
k docházce je stanovena povinná 4 hodinová doba  pobytu ve školce ( 8:15 - 12: 15hod),
- bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce  ve středu 9. 9. 2020.
Kontakty:
- prosíme, zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,
- prosíme odhlašování obědů pouze SMS zprávou vedoucí stravování na telefonní číslo 771 114 648, děkujeme za spolupráci.

Úhrady: 
Školkovné za prázdniny: 200 Kč , sdílené 132 Kč. 
Školné září 2020: 300,- Kč, sdílené děti: 200 Kč.
Příspěvek na školní pomůcky 280,- Kč. 
Stravné na září 2020.
Předškoláci: příspěvek na pracovní knihu 120 Kč.
Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad, 
předáme seznam hygienických potřeb.

Od 22.9.

Každé úterý

Záhajení plavání, 10 lekcí Kuřim

Neplavci – ranní spojení ve třídě MŠ 242

Prosíme o batoh, brýle, plaveckou čepici, plavky!

Zastávky MHD v 7:05 hod.

Praktické oblečení ulehčuje převlékání!

9. 9. 2020

Divadlo s Úsměvem 

v 9: 10hod.

Neposlušní kůzlátka


V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

18. 9. 2020

pouze PŘEDŠKOLNÍ třída

Hmyzáčci (Moravský kras)


Odjezd v  7:45 hod od Základní školy, S sebou: batoh, pláštěnka, pití. Oblečení do lesa.


Srpen 2020

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách. 
Přejeme všem pěkný závěr prázdnin a spokojený nový školní rok! Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Během srpnového provozu školky ponecháváme 
omezený vstup dospělým osobám do budovy školky.

Provoz školky od 17. do 31. 8. 2020

  • probíhá pouze v MŠ 242, během týdne se vystřídají zaměstnanci MŠ,
  • vyučuje p.uč. H. Pelánová, I. Puchýřová,
  • asistent p. Z. Ducháčková a  M. Puklová,
  • provozní doba MŠ 242: od 7:00 do 16:30hod.,
  • příchod dětí do 8:15 hod.; po obědě: od 12:15 do 12:30h; odpoledne od 15:00hod.   

Provoz předškolní třídy
· upřesníme provoz a termín třídní schůzek, vyučovat bude p.uč. I. Puchýřová,
· předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
· noví předškoláci se půjdou podívat do předškolní třídy ještě v srpnu 2020, upřesníme den.
Zachováme obezřetnost ke zdravotnímu stavu dětí. V případě projevů nemoci budeme postupovat podle pokynů směrnice z května 2020. 
Ranní teploty už neměříme.


Úhrady  

· ponecháváme na zářijové platby (stravné, školné),
· k úhradovým obálkám dodáme seznam hygienických potřeb.


Červenec 2020

Prázdninový provoz: 

- uzavření školky: do 3. 7. 2020 v MŠ 242,

- otevření školky: od 17. 8. 2020 v MŠ 242.

Přejeme rodičům a všem dětem krásné léto,

 příjemné dovolené a hezké prázdniny!

Děkujeme za spolupráci a dárky, které jsme dostali pro děti

 během školního roku.


Červen 2020

 Vyhodnocení zápisu do MŠ na školní rok 2020 / 2021:

 - Oznámení rozhodnutí o přijetí  do MŠ Vranov,

 - od 15. 6. 2020 budeme individuálně telefonovat zákonným zástupcům

o předání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do školky.


  Červnové   AKTIVITY   ve školce 

17. 6. 2020


"Co se děje v trávě" - akce určená pro rodiče a děti,

- v okolí školky bude připravená cesta    

  s aktivitami,

   - s sebou malou zavařovací skleničku.

- startovné rozmezí: od 14:30 do 16:30 hod,

- vychází se od školní zahrady,

- cesta se bude procházet po skupinkách ( jedna skupinka 3 děti a doprovod),


24. 6. 2020

Lama centrum Hády: Včeličky

 - doprava soukromým autobusem, 

 - výlet na celé dopoledne, 

 - odjezd  v 7: 30 hod z Vranova, návrat v 11:45 do Vranova.

s sebou: vhodné oblečení, obuv,

 - dále batoh s pláštěnkou,

- pití a svačinku na celé dopoledne (děti, kteří nechodí do školky a účastní se pouze výletu),

- doporučujeme děti natřít opalovacím krémem, použít repelent....

 - nástup Vranov myslivna, hasička /točna, v Útěchově smyčka a Soběšice

- mohou se připojit i děti, které jsou doma,

 - cena 75 Kč a doprava (100Kč),

- požadujeme písemný souhlas.
Informace k úhradám červen 2020

     - platí se úhrady: školné: červen 2020 pouze děti docházející do školky,

      - stravné za červen 2020, plavání za jaro 2020,

      - vracíme v hotovosti přeplatky za stravné a školné za březen 2020.

 Zjišťujeme zájem o prázdninový provoz ve školce

- červenec:  od 4. 7. do 31. 7. 2020,

- srpen: od 3. 8 do 21. 8. 2020  popř. do 14. 8. 2020  (podle počtu zájemců). 


Informace zákonným zástupcům k obnovení provozu školky: 

- od 25. 5. 2020 je v provozu třída MŠ 242, předškolní třída je prozatím uzavřená,

- kritéria pro postupné zařazování dětí do školky.

Při prvním předání dětí do školky zákonný zástupce podepíše:

  1, čestné prohlášení,

  2, souhlas se Směrnicí doplňující provozní řád MŠ Vranov (COVID 19).

     Prosíme:   

    - o každodenní včasný příchod dětí do školkypředškoláci do 8:15 hod, ostatní max. do 8:30 hod. 

    - o zajištění potřebných věcí do školky /každý den pití v batůžku, pláštěnka, oblečení na ven, pokrývka hlavy, náhradní oblečení. 

    - seznamte děti doma o změně režimu školky / způsob předávání, měření teploty, hygienické pravidla viz směrnice apod. Děkujeme za spolupráci.

Informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách podle metodiky MŠMT:  Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/ 2020Informace k úhradám k 13. 5. 2020

stravné: v měsíci květnu se neplatí, převádí se úhrady z března 2020,

školné: budeme vybírat peníze v hotovosti dle úplaty v přerušeném provozu školky, prosíme o otevření odkazu. Děkujeme.

Všechny dokumenty jsou on-line vložené, nutno otevřít odkazy nebo popř. viz níže dole. 


Zápis 

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství pokyny pro organizaci zápisu do mateřské školy, ve kterých se doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce dítěte ve škole.

žádost je zveřejněna na webových stránkách školky (on-line) viz níže
Žádost o přijetí do MŠ Vranov 2020

- kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 v dokumentu viz níže.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Vranov - květen 2020

K žádosti o přijetí nutno doložit:   
a) kopii rodného listu
b) kopii očkovacího průkazu
c) čestné prohlášení o očkování (je součástí žádosti)

Způsoby podání:

a) datová schránka,
b) e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
c) poštou,
d) vhozením do schránky na budově ZŠ a MŠ Vranov / označit zápis MŠ
e) osobně po dohodě v budově MŠ (724 305 610)

-        žádost o individuální vzdělávání dítěte předat zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
Žádost o individuální vzdělávání

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Potvrzením o přijetí žádosti ze strany školy bude zaslání registračního čísla, pod kterým bude vaše dítě evidováno, spolu s dalšími informacemi (např. přibližný termín vyhlášení výsledků zápisu). 

Informační schůzka pro nově přijaté děti se uskuteční v měsíci červnu 2020, a to podle aktuálního stavu. Termín bude zveřejněn na www.skolavranov.cz.

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno venkov, Vranov 85, 664 32 Vranov

E mail pro zasílání dokladů: cerna@skolavranov.cz, pelanova@skolavranov.cz,

Telefonní kontakt: MŠ 541 239 061. Uzavření školky na letní prázdniny 2020

Dle vyhlášky č.14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění novely vyhláškou 43/2006, Sb. ukládá  "informovanost o přerušení provozu  MŠ  nejméně 2 měsíce předem".

Ke dni 30. dubna 2020 je stanoveno uzavření:

červenec:  od 4. 7. do 31. 7. 2020

srpen: od 3. 8 do 21. 8. 2020  popř. do 14. 8. 2020  (podle počtu zájemců). NOVÁ VÝZVA „Pilní jako včeličky!“ 


pro předškoláky i "maláčky"!! , bližší info v souborech níže:
                                       
VÝZVA Pilní jako včeličky.docx

- vystřihovánky pro mladší děti

- pro veselé písničky kontaktujte puchyrova@skolavranov.cz


Ukončení "Bobříkové výzvy!"

V pátek 17. 4. 2020 UKONČUJEME Bobříkovou výzvu. Všem "bobříkům" gratulujeme ke splnění úkolů a děkujeme za krásné fotky.

Prosíme rodiče předškolních dětí, aby do MŠ 242 (budova „maláčků“) přinesli pracovní sešity „Půjdeme do školy“ s úkoly. V zádveří MŠ bude nachystáno místo k odevzdání, slíbená odměna pro „Bobříky“ i pro ostatní předškoláky. Současně si vyzvednou nový sešit s pracovními listy na grafomotoriku.

Doba vyzvedávání:         PONDĚLÍ 20. 4. 2020 v čase 7:30 – 12:00

                                        ÚTERÝ 21. 4. 2020 v čase 8:00 – 15:00

*Pokud čas nevyhovuje, lze se individuálně domluvit s p. uč. Puchýřovou, tel: +420732875448V měsíci dubnu 2020 neproběhnou platby za stravování a školné! (Neplaťte!)

Vzhledem k prodloužení omezení volného pohybu lidí v ČR zůstává
MŠ Vranov uzavřena do 30. dubna 2020

Nadále uzavření MŠ zůstává do odvolání.


Informace pro předškolní děti

S ohledem na současnou situaci a uzavření obou tříd MŠ Vranov vyhlašujeme „Bobříkovou výzvu“,do které se mohou zapojit děti předškolní, ale také děti z třídy MŠ 242 !! Šikulky „bobříky“ odměníme !

Dětem předškolním, které půjdou v září do první třídy, jsme nachystali pracovní sešit, listy a „Bobříkovou výzvu“. V pracovním sešitu jsou od strany č. 50 označeny úkoly k tématu Jaro, Jarní hry, Na výletě (zadání vždy dole na stránce v rámečku). V pracovním sešitu jsou také vloženy listy:

a) „Bobříková výzva“ pro šikovné ručičky,

b) vystřihování – 2 listy, prosíme o pečlivost!,

c) grafomotorika – cesta, pavučina, horní oblouky, jednotahy (nejprve prstem, poté            5 x tužkou)- prosíme hlídejte úchop,

d) list s vlnkami k úkolu č. 3 z „Bobříkové výzvy“.


Zdravíme všechny malé šikuly a tvořivé děti!

Velikonoce se blíží a my jsme se ve škole rozhodli, že se připojíme k těm, co chtějí pomoci a udělat radost nejstarší generaci. Kreslete, malujte, stříhejte, lepte, vytvořte přáníčka - prostě pěkné obrázky, které rozneseme babičkám, dědečkům a všem starším lidem ve Vranově.
Jednoduše takový obrázek doneste a vhoďte do nové schránky na základní škole. Takový dáreček určitě překvapí a přinese potěšení. Děkujeme.


Vzhledem k prodloužení omezení volného pohybu lidí v ČR zůstává
MŠ Vranov uzavřena do 11. dubna 2020.

Rozhodnutí o uzavření Mateřské školky Vranov od 17.-24. března 2020


Aktuálně: od 16. 3. 2020 do odvolání!

- spojení tříd do budovy MŠ 242,

- předávání dětí a vyzvedávání dětí mezi hlavními dveřmi a to do odvolání,

reagujeme na současné okolnosti, prosíme zákonné zástupce dětí, aby poučili své děti o předávání tímto způsobem, 

- prosíme, mějte vždy připravené věci do školky a berte na vědomí delší počkání u dveří, děkujeme za pochopení a spolupráci,

- na základě doporučení MŠMT, prosíme zákonné zástupce dětí, kteří pobírají rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě, aby si ponechali své děti doma po dobu omezeného provozu MŠ Vranov,

- prosíme o vzájemnou ohleduplnost a spolupráci v rámci současné situace.Provoz školky pokračuje od 11. 3. 2020

Páteční divadlo 13.3. 2020 se ruší na základě opatření vlády ČR (z 12.3. 2020).

 Spojení tříd bude jako každý pátek. 

Další informace budeme vkládat průběžně, pro rychlejší komunikaci budeme využívat ústní sdělení v MŠ a SMS.

Prosíme zákonné zástupce o včasné zaplacení úhrad.

Březen 2020

Plavání:

-          začínáme plavat od úterý 28. 1. 2020 do 7. 4. 2020, každé úterý MHD v 7:05 od Myslivny ve Vranově, u myslivny čeká p.uč. Hanka, u zastávky křižovatka čeká p.uč. Evička,

-          neplavci z obou tříd zůstávají ve třídě 242,

-          zpáteční cestu zajišťuje soukromý autobus, který doveze děti před budovu ZŠ a MŠ.

 

Úhrady: Stravné na březen 2020, školné 300,- Kč, omezená docházka 200,- Kč. Výtvarníček / předškoláci

Aktivity:

Od 28.1.

Každé úterý

Záhajení plavání, 10 lekcí Kuřim

Neplavci – ranní spojení ve třídě MŠ 242

Prosíme o batoh, brýle, plaveckou čepici, plavky!

Zastávky MHD v 7:05 hod.

Praktické oblečení ulehčuje převlékání!

6. 3. 2020

Jezírko / dřevěný svět

MŠ 242 ( pouze 20 dětí)

Odjezd v 7:45 hod z Vranova,  MHD zastávka Myslivna. S sebou: batoh, přezůvky, pláštěnka, pití. Oblečení do lesa.

13. 3. 2020

Divadlo s Úsměvem 

v 9: 10hod.

Krakonošova jarní píšťalička

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

18. 3. 2020

ZDRAVÍK A ZVÍŘÁTKA Z LESA  pro děti z MŠ 242 od 8:00 do 9:30hod

Zdravík a jedlík pro předškolní  třídu od 10:00 do 11:30 hod

Projekt Zdraví dětem Přednáška o zdraví, životosprávě v rámci pohádek

 

24,. 25. 3. 2020

Jarní dílničky ve třídě 242

V MŠ 242 od 16 hod.platí pro obě třídy.Informace k týdnu: 24. - 28. únor 2020 

-  polovina dětí z předškolní třídy je na horách se ZŠ Vranov, doprovází p. uč. Hanka,

- z toho důvodu bude provoz předškolní třídy omezený a to na spojování tříd po obědě! Děti z předškolní třídy budou po obědě přecházet do MŠ 242. 

-  pokud by došlo ke snížení počtu dětí v MŠ 242, spojili bychom třídy na celý den. Včas paní učitelky by informovaly zákonné zástupce.

- plavání - v úterý 25. 2. 2020 se koná! Organizačně se nic nemění, předškoláci - neplavci budou od rána v MŠ 242.Únor 2020

-          prosíme o písemné omluvenky u dětí, které chybí 2 týdny a více (neplatí pro předškolní děti),

-          pravidelně doplňujte omluvenky v předškolní třídě, povinné vzdělávání vyžaduje řádné omlouvání.

-          pozor na RANNÍ úterní spojování tříd, jezdíme na plavání a děti z předškolní třídy se spojují ve třídě MŠ 242 pokud neplavou!

- přihlašte se p. uč. Hance o vystavení školného za rok 2019  / uplatnění slevy na dani.

 Úhrady: Stravné na únor 2020, školné 300,- Kč, omezená docházka 200,- Kč.

Výtvarníček – budeme platit v březnu 2020.


Od 28.1.

Každé úterý

Záhajení plavání, 10 lekcí Kuřim

Neplavci – ranní spojení ve třídě MŠ 242

Prosíme o batoh, brýle, plaveckou čepici, plavky!

Zastávky MHD v 7:05 hod.

Praktické oblečení ulehčuje převlékání!

12. 2. 2020

Karnevalové dopoledne

V každé třídě zvlášť, prosíme o přípravu kostýmů

17. 2. - 23.2.

Spojení tříd – jarní prázdniny

v MŠ 242, včas si odhlašte stravování!

24. 2.–1. 3.

Předškoláci na horách se ZŠ Vranov

Upřesníme provoz předškolní třídy

Plavání

1, plavci: sraz na zastávkách MHD ve Vranově:  

v 7: 05 hod předávejte děti buď na zastávce Myslivna / čeká p.uč. Hanka,

                               nebo na zastávce Vranov křižovatka / p.uč. Evička

- děti potřebují batůžek, brýle, plavky, ručník, plavecké čepice, sáček na mokré věci.

Holky dobře učesejte,nedávejte sponky do vlasů. Vše dobře podepište!


2, neplavci:  prosíme příchod všech dětí do třídy MŠ 242, vyučuje p.uč. Ivanka,

předškolní děti přejdou po návratu dětí z plavání do ZŠ Vranov.


Karneval ve školce: plánujeme na středu 12. 2. 2020, prosíme o přípravu kostýmů pro děti. Děkujeme za spolupráci. Leden 2020

Upozorňujeme na zdražení obědů:

od ledna 2020 dochází zdražení obědů o 2 Kč/ oběd. 

Přejeme šťastný vstup do nového roku, 
hodně zdraví, spokojenosti a štěstí v novém roce!

Začínáme v MŠ 242 ve čtvrtek a v pátek 2., 3. ledna 2020.

Předškolní třída: otevřena od pondělí 6. 1. 2020.

Všeobecné informace:
-          znovu prosíme o podepsání oblečení a pyžam /třída MŠ 242/, náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce, dochází k záměně rukavic, jiných oblečení, sledujte odložené oblečení,
-          prosíme, dávejte dětem palčáky, prstové rukavice jsou náročné pro oblékání,
-          prosíme o písemné omluvenky u dětí, které chybí 2 týdny a více (neplatí pro předškolní děti),
-          pravidelně doplňujte omluvenky v předškolní třídě, povinné vzdělávání vyžaduje řádné omlouvání.
 
Logopedie: v lednu 2020 se domluvíme na logopedii s p. uč. Ivankou.
                    Individuálně proběhne zhodnocení řeči u jednotlivých dětí.
 
Plavání: začínáme plavat od úterý 28. 1. 2020 do 7. 4. 2020.
Do kurzu je možné zařadit 25 dětí, výcvik bude stát cca 1000,- Kč. Přednost budou mít děti z předškolní třídy. Ve třídě 242 oslovíme rodiče. Jedná se o řádný plavecký výcvik, který vyžaduje spolupráci dětí. Budeme jezdit MHD v 7:05 od Myslivny ve Vranově. Neplavci budou spojeni ve třídě 242. Předáme písemný zájem a prohlášení. Prosíme o zajištění batůžků, brýlí, plavek, ručníků, plaveckých čepic, které jsou nutné hlavně u holek!
 
Úhrady: Stravné na leden 2020, školné 300,- Kč, omezená docházka 200,- Kč.
Výlet Vida předškolní třída: cca 230,- Kč.
 
Aktivity:
7. 1. 2020

úterý

Předškolní třída 

VIDA: Putovaní s velrybou.

 - zapište zájem, cena cca 230 Kč

- kdo nepojede, může přijít do třídy 242.

Soukromý autobus, sraz u ZŠ Vranov, odjezd v 8:00hod., 
8. 1. 2020

středa

Divadlo s Úsměvem v 9: 10hod

Bába chřipka

Třída MŠ 242


28. 1. 2019

úterý

Záhajení plavání, 10 lekcí Kuřim

Prosíme o batoh, brýle, plaveckou 

čepici, plavky, ručník, 

sáček na mokré věci!

odjezd: MHD v 7: 05 od Myslivny, směr Kuřim

31. 1. 2020

pátek

Spojení tříd – pololetní prázdniny

MŠ 242, včas si odhlašte stravování!
Prosinec 2019     Přejeme krásný adventní čas, pohodové Vánoce!

               Hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody do nového roku 2020.


Všeobecné informace:
-         p. uč. Ivana Puchýřová nastoupila do třídy 242, zastupující paní uč. Petra Štěpková ukončila pracovní poměr v naší školce,
-          prosíme, dávejte dětem palčáky, prstové rukavice jsou náročné pro oblékání, děti by měly být samostatné!
-          dárečky pro kamaráda, je vhodné koupit hodnotně stejný dárek (cca do 100,-Kč), děkujeme!

Logopedie: prozatím probíhá diagnostika, p.uč. Ivanka osloví individuálně zákonné zástupce ohledně zhodnocení.

Upozornění na změnu: tento měsíc budeme úhrady vybírat do 16. 12. 2019 z důvodu vánočních prázdnin, platby přes bankovní účet do 16. 12. 2019, pozdní platby předávejte pouze v hotovosti.

Uzavření školky: od 21. 12. 2019  do 1. 1. 2020. 

                           Dny:  2. a 3. Ledna 2020 máme provoz školky v MŠ 242!

Úhrady: Stravné na prosinec 2019, školné 300,- Kč, omezená docházka 200,- Kč.

Šikulíkov z 13. 11. 2019: 55,- Kč, divadlo z 22. 11. 2019: 72,-, předškoláci: jízdné Jezírko /10,- Kč, doplatek uč AJ: 11,- Kč. Vánoční tvoření všechny děti 20,- Kč. Dílničky, fotky podle zájmu.

Aktivity:


3. a 4. 12. 

2019

Vánoční dílničky v MŠ 242

 pro obě třídy

Zapište zájem,

 těšíme se.3. 12. 2019

Medová slavnost

/dopolední program v ZŠ Vranov/

Výukový program pouze pro předškolní třídu, spojení programu Se ZŠ Vranov


5. 12. 2019

Návštěva Mikuláše 

Prosíme o včasný příchod do MŠ.9. 12. 2019

Koblížek - areál dopravní výchovy

Brno Pisárky  (výlet předškoláci)

Sraz ve škole do 8hod, odjezd soukromým autobusem, zapište zájem o program.

19. 12. 2019

Besídka ZŠ a MŠ Vranov v Obecním domě ve Vranově

Zveme na každoroční besídku,
v 18hod. Sraz v sále17:50hod.

18. 12. 

2019


20. 12. 2019

Předškolní třída  - středa

Setkání u stromečku, rozdávání dárečků

Třída MŠ 242  - pátek

Setkání u stromečku, rozdávání dárečků


Vyvěsíme seznam, kdo komu přinese malý dáreček.

Aktuálně týden 25. - 29. 11. 2019

 • Slavnostní rozsvícení stromu ve Vranově 1.12. 2019 v 16:30hod
       - sraz dětí u kostela v 16:20hod, děti budou vystupovat...
       - básničky a písničky je možné najít v " Opakujte s námi"
 • Vánoční dílničky 3. a 4. 12. 2019 ve třídě MŠ 242 - pro obě třídy!
       - začínáme od 16 hod, těšíme se!    
 •  p. uč. Petra Štěpková odchází v pátek 29.11. 2019 / zastupovala za p.uč. I. Puchýřovou. Děkujeme p. uč. Petře za péči o děti a za spolupráci.    


Listopad 2019  

Všeobecné informace:

-         p.uč. Ivana Puchýřová nepřítomna, pokračuje v pracovní neschopnosti, vyučuje zastupující paní uč. P. Štěpková,
-          zajistěte pomůcky do školky / chybí školní desky u některých dětí,
-          znovu prosíme o podepsání oblečení a pyžam /třída MŠ 242/, náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce,
-          dbejte na prevenci vší, objevily se v ZŠ Vranov v říjnu 2019,
-          spojování tříd probíhá každý pátek po obědě, předškoláci přichází do třídy MŠ 242 k 13:30hod.
-          prosíme o včasnou docházku do předškolní třídy, tj. do 8:15 hod.

 

Logopedie – prozatím probíhá u předškolních dětí individuálně, více budeme řešit po nástupu p.uč. Puchýřové v měsíci listopadu 2019.

Úhrady: Stravné na listopad 2019, Divadlo z 23. 10. 2019: 90,- Kč, Jezírko 100,- Kč / pouze předškoláci

 

Aktivity :

 
1. 11. 2019
 Předškolní třída 
Halloweenské dopoledne, kostýmy s sebou....
 


6. 11. 2019

změna v pátek 15. 11. 2019

Na hradě Šikulíkově

- vzdělávací program

v předškolní třídě od 8: 15 hod.

v MŠ 242 v 9:30 hod.

     

    11. 11. 2019

Focení dětí 

– individuální a společné

Od 8 hod.   11. 11. 2019

Sv. Martin – lampionový průvod

program s rodiči a se ZŠ Vranov

Prosíme o přípravu lampiónků. Čeká nás lampiónový průvod od MŠ 242 ke ZŠ Vranov, kde bude společný program. Sraz u školky 242 v 16:30 hod na zahradě u školky, kde bude malý program pro školkové děti.14. 11. 2019

Jezírko - předškoláci výlet

Dřevěný svět

Zapište zájem s akcí: budeme vybírat 100,- Kč v listopadových úhradách

Odjíždíme v 7:48 hod Vranov, myslivna.

S sebou: přezůvky, pití, batoh, pláštěnka, oblečení a obuv do lesa! 

Návrat v 11:25 hod na Vranov.  15. 11. 2019

Výstava ZŠ a MŠ Vranov

v Obecním domě ve Vranově

Zveme na každoroční výstavu , zahájení v 18 hod.


  22. 11. 2019

Divadlo Úsměv v 9:10 hod /

 Krakonošovo spadlé listí

Ve třídě v MŠ 242  od 9:10hod.
                                            Říjen 2019

Všeobecné informace:

-         p.uč. Ivana Puchýřová nepřítomna z důvodu pracovní neschopnosti, zastupuje Mgr. Štěpková Petra / MŠ 242,

-          dbejte na včasnou docházku do předškolní třídy tj. do 8:15hod,

-          vkládejte oblečení na ven do horních poliček, začalo chladné počasí a děti nemají vhodné oblečení na ven (teplé), často chybí čepice,

-          zapisujte seznámení se školní řádem a souhlasem ke zpracováním osobních údajů,

-          v listopadu 2019 / 11.11. 2019/ proběhne focení dětí – reagujte písemně na zájem,

-          dbejte na prevenci vší a zajistěte hřebínky do skříněk / holčičky,

-      zajistěte podepsání oblečení a pyžam /třída MŠ 242/, náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce,

-          spojování tříd probíhá každý pátek po obědě, nezapomínejte na batůžky a papuče předškoláci,

-          děkujeme za spolupráci.

 

Úhrady: Školné říjen 2019: 300,- Kč, sdílené děti: 200,- Kč.

Stravné na říjen 2019. Platby divadelních představení:16. 9. 2019: 60,- Kč, 20. 9. 2019: 50,- Kč.

Předškoláci navíc: Výlet / program Lesy Kuřim: 20,- Kč, zvířata se ZŠ z 30. 9. 2019: 50,- Kč.

 

Aktivity:

            

22., 23. 10. 2019

Podzimní dílničky

v MŠ 242


23. 10. 2019

Divadlo Káča a Káča v 9:30/
Svištíci

V MŠ 242


29. – 30. 10. 2019

Spojení tříd – podzimní prázdniny

Provoz 242                                                    Září 2019

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách.

                Přejeme všem pěkný a spokojený nový školní rok a těšíme se na spolupráci s Vámi.

PROVOZ předškolní třídy

 • provoz třídy: od 7:00 do 16:30hod., vyzvedávání po obědě 12:15 - 12:30h, odpoledne od 15:00hod.
 • každý pátek bude probíhat spojení tříd, vyzvedávejte si děti ze ZŠ do 12:30hod,
 • od 15:00 hod v MŠ 242, děti potřebují batůžek na přenesení věcí,
 • vyučující třídy: p.uč. Eva Dvořáková, p.uč. Michaela Schneiderová, 
 • asistent: Martina Puklová, školnice: Martina Zelinková
 • děti se přezouvají  v přízemí budovy, v podkroví budovy je umístěna předškolní třída, kde mají děti své skřínky,
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce: 4. 9. 2019 v 17hod
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,                 
 • stravování: paní Sáňková: 771 114 648 – prosíme vždy o posílání SMS zprávy,
 • novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání;  povinné předškolní vzdělávání je bezplatné, předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • povinná docházka stanovuje souvislé 4 hodinové vyučování (přítomnost dětí od 8:15 do 12:15),
 • na třídních schůzkách budeme informovat o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů.


Úhrady:

Školkovné za prázdniny: 123,- Kč. Příspěvek na školní pomůcky 280,- Kč. 

Stravné na září 2019.

Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad,

předáme seznam hygienických potřeb. Během měsíce koupíme anglické pracovní sešity.

 Aktivity:   

4. 9. 2019

Třídní schůzky v předškolní třídě v 17 hod,

prosíme bez účasti dětí

v ZŠ

 11. 9. 2019
 Třídní schůzky v MŠ 242 v 17 hod,

prosíme bez účasti dětí

       
       V MŠ 242

16. 9. 2019

Divadlo Úsměv v 9:10hod /

Jak koťátko zapomnělo mňoukat

V MŠ 242

20. 9. 2019

Divadlo Sluníčko v 10:15hod /
O velké řepě, Kůzlátka a vlk

V MŠ 242

25. 9. 2019

Program v lese / Lesní zvěř/ 

pouze PŘEDŠKOLNÍ třída

začátek u Gruntu na Vranově v 8:30hod,

s sebou: batůžek, pití, pláštěnka,

Svačiny budou

z MŠ.

 
30. 9. 2019 
  PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDA
Zvířátka § ukázka ochočených zvířat
hřiště Sokolák v 10:00hod
 

                                                              


 

Seznam potřebných věcí do školky

 

·         oblečení do třídy

·         odpovídající oblečení na ven a pokrývka hlavy

·         náhradní oblečení do skřínky vložené v látkové tašce

·         papuče do třídy a vhodné boty na ven, do tělocvičny

·         hrníček na pití

·         podepsaný box na sešity A4

·         hřebínek

·         batůžek s pláštěnkou  (na vycházky, spojování tříd)

·     přezůvky do MŠ 242 - předškoláci (spojování tříd)


PROVOZ třídy 242     

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách.

  - od čtvrtka 5. 9. 2019 nastoupila Mgr. Petra Štěpková za p.uč. I. Puchýřovou.

 • provoz třídy: od 7:00 do 16:30hod., příchod do třídy do 8:30hod.,
 • vyzvedávání po obědě 12:15 - 12:30h, odpoledne od 15:00hod.
 • vyučující třídy: p.uč. Hana Pelánová, asistent: Zuzana Ducháčková, 
 • školnice: Věra Majerová, 
 •  prozatím je p.uč. I. Puchýřová nemocná, hledáme zástup,
 • bližší informace k programu sdělíme na třídní schůzce: 11. 9. 2019 v 17hod
 • zaznamenejte si telefonní číslo do MŠ 242:    724 305 610,  541 23 90 61.        
 • stravování: paní Sáňková: 771 114 648, prosíme vždy o posílání SMS zprávy,
Úhrady: Školkovné za prázdniny: 123,- Kč.
Školné září 2019: 300,- Kč, sdílené děti: 200,- Kč.
Příspěvek na školní pomůcky 280,- Kč. Stravné na září 2019.
Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad, předáme seznam hygienických potřeb.

 

Srpen 2019

                        

Provoz školky od 26. do 30. 8. 2019

 • probíhá pouze v MŠ 242, během týdne se vystřídají zaměstnanci MŠ,
 • vyučuje p.uč. H. Pelánová , E. Dvořáková, M. Schneiderová,
 • asistent p. M. Puklová a Z. Ducháčková,
 • p. uč. I. Puchýřová je nemocná, budeme přijímat zastupující učitelku,
 • provoz třídy MŠ 242: od 7:00 do 16:30hod., 
 • polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30h, odpoledne od 15:00hod.
 • během týdne vyvěsíme seznam dětí, které nastoupí do předškolní třídy, popř. se telefonicky spojíme pro potvrzení, kam dítě nastoupí,
 • PROSÍME, DBEJTE NA BEZPEČNOST V OKOLÍ BUDOVY MŠ 242, dokončujeme opravu chodníku, do odvolání se bude vstupovat okolo zadní části budovy do hlavního vchodu školky, děkujeme za pochopení!

Předškolní třída

 • bude otevřena od 2. září 2019,
 • bude vyučovat: p.uč. E. Dvořáková, M. Schneiderová, asistent p. M. Puklová,
 • provoz třídy od 7:00 do 16:30hod., polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30h, odpoledne od 15:00hod
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • k docházce je stanovena povinná 4 hodinová doba  pobytu ve školce ( 8:15 - 12: 15hod),
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce 4. 9. 2019,
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,
 • prosíme odhlašování obědů pouze SMS zprávou vedoucí stravování na telefonní číslo 771 114 648, děkujeme.Podřízené stránky (1): Vystřihovánky
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:43
Ċ
Hana Pelánová,
8. 5. 2020 4:29
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:36
Ċ
Hana Pelánová,
6. 5. 2020 2:40
ĉ
Iva Puchýřová,
17. 4. 2020 2:33
Ċ
Hana Pelánová,
6. 5. 2020 1:03
Ċ
Hana Pelánová,
6. 5. 2020 1:02
Ċ
Petra Rychlá,
12. 6. 2020 6:50
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:35
Comments