Aktuálně pro rodiče

Září 2018

PROVOZ předškolní třídy

 • bude dočasně probíhat v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vranově od 3. září 2018,
 • provoz třídy: od 7:00 do 16:30hod., polední vyzvedávání v 12:30h, odpoledne od 15:00hod.
 • každý pátek bude probíhat spojení tříd, děti přechází do MŠ 242 k 13:45hod.
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • vyučující předškolní třídy: p.uč. Mazalová a p.uč. Schneiderová,
 • nově nastupuje Mgr. Eva Dvořáková - asistenka a pedagog - logoped.
 • děti budou využívat prostory chodby (šatna) a zasedací místnosti (třída) v 1. Patře ,
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce: 5. 9. 2018 v 17hod
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,                odhlašování obědů: paní Sáňková (vedoucí stravování): 771 114 648,
 • novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání;  povinné předškolní vzdělávání je bezplatné,
 • povinná docházka stanovuje souvislé 4 hodinové vyučování (přítomnost dětí od 8:15 do 12:15),
 • na třídních schůzkách budeme informovat o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů,
 • doporučujeme parkování u kostela, děkujeme za spolupráci a pochopení v rámci podmínek třídy

 •             Úhrady:

Školkovné za prázdniny: 105,- Kč.

Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad,

předáme seznam hygienických potřeb. 

Akce:           

5. 9. 2018

 Třídní schůzky v předškolní třídě 

            na OÚ Vranov v 17 hod

 Prosíme bez účasti dětí.

12.9. 2018

Třídní schůzky ve třídě MŠ 242 

                            v 17 hod

Prosíme bez účasti dětí.

11.9.2018

Divadlo Úsměv O pejskovi a kočičce  v 9:30hod


Informace ke třídě MŠ 242                                                                 

 
 -          rodiče nových dětí - prosíme o spolupráci při adaptaci, sdílení informací,
-          ptejte se vyučujících na pokroky svých dětí a na průběh zvládání pobytu ve školce,
        prosíme, pravidelně sledujte program v mš a na nástěnkách (aktuality),
        jakékoliv dotazy a připomínky, okamžitě sdělujte a ptejte se vyučujících,
 
-     ponechávejte oblečení na ven v horních poličkách, dbejte na kvalitní obuv!
-       zapisujte zájem o odpolední svačinky do příslušného seznamu,
-       v první polovině září 2018 předáme seznam hygienických potřeb a úhrady na září 2018,
-       zaznamenejte si telefonní číslo do třídy: 541 23 90 61, p. uč. Pelánová: 724 305 610
-       odhlašování obědů: paní Sáňková (vedoucí stravování): 771 114 648,
-       vyučující třídy: p.uč. Pelánová Hana, p.uč. Ivana Puchýřová,
-     školkovné za prázdniny: 105,- Kč,
        Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad.


Seznam potřebných věcí do školky

 oblečení do třídy

odpovídající oblečení na ven a pokrývku hlavy

náhradní oblečení do skřínky vložené v látkové tašce 

papuče do třídy a vhodné boty na ven

hrníček na pití

 podepsaný box na sešity A4

 hřebínek

 

Předškolní třída navíc:

 batůžek s pláštěnkou

 přezůvky do MŠ 242 (spojování tříd) a do tělocvičny ZŠ


Srpen 2018

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách.

Přejeme všem pěkný a spokojený nový školní rok a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 Provoz školky od 27. do 31. 8. 2018

 • probíhá pouze v MŠ 242, vyučuje p.uč. Pelánová a p.uč. Puchýřová, asistent p. Ducháčková
 • p.uč. Mazalová připravuje předškolní třídu a vypomáhá v ZŠ Vranov,
 • provoz třídy: od 7:00 do 16:30hod., polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30h, odpoledne od 15:00hod.

 

PROVOZ předškolní třídy

 • bude dočasně probíhat v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vranově od 3. září 2018,
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • seznam dětí je vyvěšený zvlášť v šatně MŠ 242,
 • dětem, které jsou narozené od září do prosince 2013, budou přestupovat do předškolní třídy až po ukončení přístavby v ZŠ Vranov,
 • vyučující: p.uč. Mazalová a p.uč. Schneiderová,
 • děti budou využívat prostory chodby (šatna) a zasedací místnosti (třída)       v 1. patře budovy, 
 • budeme se snažit vytvořit v náhradních prostorách příjemné zázemí pro předškoláčky,
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce,
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931..

Seznam potřebných věcí do školky

 oblečení do třídy

odpovídající oblečení na ven a pokrývku hlavy

náhradní oblečení do skřínky vložené v látkové tašce 

papuče do třídy a vhodné boty na ven

hrníček na pití

 podepsaný box na sešity A4

 hřebínek

 

Předškolní třída navíc:

 batůžek s pláštěnkou

 přezůvky do MŠ 242 (spojování tříd) a do tělocvičny ZŠ

 
Uzavření Mateřské školky Vranov

od 5. 7. 2018 do 24. 8. 2018

Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny, hodně sluníčka a odpočinku. Rodičům děkujeme za spolupráci během školního roku, za různé příspěvky a dary. Předškolákům přejeme pohodovou první třídu. Kolektiv MšČerven 2018

Akce s rodiči 


Závěrečné setkání dětí a rodičů v MŠ 242

čtvrtek 28. 6. 2018 v 16:30 hod

Srdečně zveme na malé setkání na zahradě MŠ 242 spojené s malou zábavnou stezkou od školky k lesu a k myslivně. Na začátku zazpíváme písničku 5 minut v Africe.  Začínáme v 16: 30hod. na zahradě. Tématem budou  "divoká" zvířata. 

Pro děti bude připravená cesta s úkoly. Na zahradě je čeká malování na kameny. Během cesty je nutný doprovod a přítomnost dospělého, který bude úkoly doplňovat. Aktivity budou individuální a skupinové.

S sebou: zvířátko, plyšovou hračku nebo masku podle zájmu. Dobrou náladu a je i možné přinést "společnou dobrotu". Těšíme se.   

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách.

Přejeme všem pěkný a spokojený nový školní rok a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 


Prázdninové omezení provozu: 

uzavření mš  5. 7.  - 24. 8. 2018  


            Den s kolem, odrážedly atd.... v úterý 12. 6. 2018 pro holky v MŠ 242.

             Den s kolem, odrážedly atd.... ve středu 13. 6. 2018 pro kluky v MŠ 242.

            Nezapomeňte na helmy!

 GDPR – prozatím budeme používat zkratky jmen a příjmení pro ochranu osobních údajů.

Rekonstrukce budovy ZŠ – budova ZŠ Vranov se uzavírá 15. 6. 2018. Od 18. června a o letních prázdninách bude v provozu pouze Mš 242 / tzn. spojujeme třídy. Prosíme zákonné zástupce o vyjádření se k zájmu docházky do mš. Kapacita třídy je 28 dětí. Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci.

               Opakovaně prosíme dávejte dětem vhodné oblečení do třídy a ven dle počasí a myslete na   pokrývku hlavy. Nezapomínejte na repelent proti klíšťatům a opalovací krém / doma děti nastříkejte, natřete, moc děkujeme.

Aktivity:                                                                         

1. 6. 2018

Výlet na Ořešín

Odjíždíme v 7: 50 hod z Vranova Mhd,

S sebou: Batoh, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, děti prosíme ošetřit opalovacím krémem a repelentem.

5. 6. 2018

Divadlo Káča a Káča /

Výlet do Afriky

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

6. 6. 2018

Výlet do Brna – Lužánky -

pouze pro předškoláky

S sebou: Batoh, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, děti prosíme ošetřit opalovacím krémem a repelentem.

8. 6. 2018

Přespání ve školce 242

Děti zůstávají do sobotního rána do 8:30hod, v podvečer bude program pro děti. Prosíme pro děti odpolední svačinu nebo příspěvek pro všechny děti – ovoce, sušenky…..

17. 6. - 22. 6. 2018

Školka v přírodě,

Balónový hotel a pivovar Radešín

Prosíme o zajištění potvrzení zdravotní způsobilosti.

Informace předáme písemně.

18. – 22. 6

25. – 29. 6

Spojení tříd z důvodu uzavření budovy ZŠ / rekonstrukce

Prosíme o zapsání docházky.

 

28. 6. 2018

změna dne

omlouváme se!!

Akce s rodiči – ukončení šk. roku

Upřesníme odpolední program.

5. 7.  - 24. 8. 2018 

Uzavření mš  - prázdniny

Na týden 20. - 24. 8. 2018 se nepřihlásilo 15 dětí, proto provoz je od 27. 8. 2018.


Květen 2018

- prosíme rodiče o pochopení, některé akce v měsíci upřesníme podle personálního zázemí v MŠ. P. uč. Pelánová je v pracovní neschopnosti

Akce:                                                                         

2. 5. 2018

8 – 17:30hod

Zápis do MŠ Vranov 

Prosíme nové rodiče k návštěvě mateřské školky 242 k vyplnění žádosti. Nutné s sebou: OP, rodný list  a očkovací průkaz dítěte pro prokázání povinného očkování. Přítomnost dítěte u vyplnění žádosti není nutné. 

Rozhodnutí o přijetí do školky se vydává do 1 měsíce od zápisu, rodiče nově přijatých dětí telefonicky kontaktuje vedoucí učitelka k předání rozhodnutí a sdělení  informací k nástupu do školky.

3. 5. 2018

Zubní prevence / přednáška

s paní Kuksovou

V rámci dopoledne ve třídách, zahájení od 8:00 hod,

 upřesníme podle nástěnky ve třídě.

15. 5. 2018

V 16:30hod

Besídka pro rodiče 

v předškolní třídě

Srdečně zveme na malé vystoupení v předškolní třídě.

16. 5. 2018

V 16:00hod

Besídka pro rodiče 

v MŠ 242 

Srdečně zveme na malé vystoupení ve třídě školky 242.


17. 5. 2018

V 16:30hod

Pasování předškoláků

s paní Sandrou Riedlovou

Akce je pro budoucí prvňáčky, účast rodičů předškoláků nutná, ostatní kamarády a rodiče také zveme….Akce proběhne v předškolní třídě nebo venku před školou.

21. 5. 2018

V 9:15hod

Divadlo Úsměv /

Tři prasátka

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

22. 5. 2018

od 16:30hod

Jarní dílničky v MŠ

Akci přesouváme na červen 2018.

24. 5. 2018

Jezírko – program je kapacitně omezen pro 20 dětí z MŠ 242

Odjiždíme MHD v 7:50hod , s sebou přezůvky, pití, pláštěnku do batůžku, z MŠ děti dostanou  svačinu.

Přednost budou mít děti, které navštěvují druhým rokem školku nebo děti od 4 let. Popř. podle situace počtu dětí ve školce.

25. 5. 2018

Přespání ve školce 242

Akci přesouváme na červen 2018.

30. 5. 2018

Focení od 10: 30hod.

Skupinové a individuální focení.

 

 Duben 2018

-      dodržujte prevenci vší, dbejte na hygienické návyky /výskyt infekční mononukleóza, roup dětský/ , od března 2018 výskyt neštovic, děkujeme.

Aktivity:                                                                         

4. 4. 2018

v 16:00 hod

Zápis do 1.třídy v ZŠ Vranov

Zákonný zástupce doprovodí dítě, s sebou: Rodný list dítěte, OP.

Středy od

14. 3. 2018

Plavání: dodžujte včasný příchod do MŠ do 8 hod

Dodržujte pokyny k plavání, děkujeme.

17. 4. 2018

V 9:15

Divadlo Úsměv /

Dopravní značky

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

30. 4. 2018

 Čarodějnický rej v MŠ

Prosíme o připravení kostýmu čarodějnic a koštěte. Děkujeme.

 


Březen 2018

Upozornění: od pondělí 5. března 2018 výskyt neštovic v  242.

Školkové plavání pro celou mš bude začínat 14. 3. 2018 v dopoledním vyučování. Prosíme o zapsání zájmu a připravení vhodného batůžku, který drží na zádech, dále plavek, ručníku a koupací čepice u holčiček!
   Vše musí být dobře podepsané. Děti nesmí mít žádné řetízky a jiné cennosti. Do batůžku nedávejte žádné hračky či sladkosti. Dlouhé vlasy u holčiček prosíme česejte do copů, používejte pouze gumičky, rozhodně nedávejte sponky! Každý rok se stává, že rodiče nedodrží pokyny a dochází ke zbytečným nepříjemnostem. Děkujeme za pochopení.

Nové aktivity od března 2018:
předškolní třída: technické školky: budeme tvořit se dřevem a s nástroji, každou středu odpoledne s paní uč. Mirkou 
mš 242: čtvrtek dopoledne dětská jóga s paní Pešákovou. Děkujeme mamince Oskárka a Maxima za spolupráci.

12. 3. 2018

V 9:30

Sandra Riedlová / Africká pohádka

MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

Středy od

14. 3. 2018

dopoledne

Plavání: dodžujte včasný příchod do mš do 8 hod

Dodržujte pokyny k plavání, děkujeme.Únor 2018


Spojení tříd v týdnu od 26. 2. do 2. 3. 2018 z organizačních důvodů. ZŠ a předškoláci jsou na horách v Karlově.

Upozornění: v předškolní třídě se vyskytla infekční mononukleóza.

Jarní prázdniny - 4. - 8.2. 2018
- celý týden spojení tříd, provoz pouze v MŠ 242,
- na přehledu týdne budou uvedeni pedagogové, bude personální  změna z důvodu čerpání řádné dovolené.

Školkové plavání pro celou mš bude začínat 14. 3. 2018. Prosíme o zapsání zájmu a připravení vhodného batůžku, který drží na zádech, dále plavek, ručníku a koupací čepice u holčiček!  Vše musí být dobře podepsané. Děti nesmí mít žádné řetízky a jiné cennosti. Do batůžku nedávejte žádné hračky či sladkosti. Dlouhé vlasy u holčiček prosíme česejte do copů, používejte pouze gumičky, rozhodně nedávejte sponky! Každý rok se stává, že rodiče nedodrží pokyny a dochází ke zbytečným nepříjemnostem. Děkujeme za pochopení.

 

5. – 9. 2. 2018

Spojení tříd

 Provoz v  242 z důvodu jarních prázdnin.

pátek

23.2.2018


Předškoláci výlet: Návštěva knihovny na Lesné - seznámení s knihou.

Odjiždíme MHD v 8:55hod , s sebou přezůvky, pití, pláštěnku do batůžku, příjezd do mš bude v 11:30hod.

28. 2. 2018

V 9:15

Divadlo Úsměv / Krakonošova rýma

 242, předškoláci přijdou vycházkou.

25. 2.–3. 3.

 spojení tříd 

Škola v přírodě s lyžařským výcvikem Karlov


Leden 2018 - únor 2018

Pololetní prázdniny základních škol - 1. 2. 2018

- celý den spojení tříd, provoz v  242.


Předškoláci: Prosíme o potvrzení třídní schůzky v rámci nového projektu. Rodičům budou předány formuláře se souhlasem zapojení jejich dětí do projektu "Technických školek" (souhlas práce dětí s nástroji + fotografování). Na třídní schůzce se dozvíme více o realizaci projektu….těšíme se.  Na třídní schůzce vystoupí lektor technických školek, tento projekt bude realizovat s dětmi p. uč. Mirka.

Termín: Středa 24. 1. 2018 v 16:00hod , 


ŠKOLKOVÝ dopolední  karneval - středa 31.1. 2018,

-  spojení tříd na dopoledne! Předškolní děti přijdou ráno do MŠ 242.

Prosíme rodiče o připravení masek pro děti.


Všeobecné informace

- ponechávejte oblečení na ven v horních poličkách a dostatek náhradního oblečení.


- dávejte dětem palčáky,


- dbejte na omlouvání dětí, písemné omluvenky předávejte po absenci 5-ti dnů v  242, v předškolní třídě zapisujte do záznamového listu a nezapomínejte na žádosti / plánovaná absence…


- zapisujte zájem o odpolední svačinky do příslušného seznamu, nezapomínejte na odhlašování a přihlašování stravného,


- dodržujte prevenci vší, dbejte na hygienické návyky / roup dětský/ děkujeme.


4. 1. 2018

v 10 hod

Divadlo Inky Horákové /

Pohádka o skřítkovi pořádníčkovi

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

19. 1. 2018

Program: Koblížek

Areál dopravní výchovy a vzdělávání/  pouze předškolní třída

Odjiždíme MHD v 7:55hod , s sebou přezůvky, pití, pláštěnku do batůžku, příjezd do mš bude v 12:30hod,

doprovod: p.uč. Mirka a paní školnice Martina

   
   
   


Prosinec 2017

Vánoční prázdniny: školka je uzavřena od 25. 12. 2017 do 1. 1. 2018,

Začínáme 2. Ledna 2018 v  242, od 3. Ledna bude otevřena předškolní třída. Dbejte na včasné odhlášky!   

          Vyhráli jsme výtvarnou soutěž Empík, do soutěže jsme věnovali zeměkouli z listopadové výstavy. Paní uč. Mirka s dětmi vyráběla a výrobek vyhrál !!!!

Kdo má zájem se podívat na vyhlášení a předání cen, je to možné program Nová radnice v Brně v sobotu 23. 12. 2017

Dobrý den, s radostí vám sdělujeme, že se vaše mateřská školka Vranov získala Cenu ředitele městské policie Brno. Předávání cen proběhne 23. 12. 2017 na Nové radnici, Dominikánské nám. 1 , Sněmovní sál, a to v čase 14.15h. (http://www.vanocenaradnici.cz/program-na-radnici-brno.html). Předávat ceny, v rámci programu VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI, budou pan primátor Statutárního města Brna a ředitel Městské policie Br

Mgr. Lenka Šmerdová

Preventivně informační oddělení

Statutární město Brno Městská policie Brno


Aktivity:                                                                         

3.12.2017

Rozžínání stromu ve Vranově

    Vystoupení dětí Mš

Sraz u prostranství u kostela, začátek je v 16:30hod, sraz dětí je v 16:25hod…prosíme, přijďte včas.

5.12.2017

Divadlo S Úsměvem /

    Vánoční překvapení v 9:15hod

 242, předškoláci přijdou vycházkou.

21.12.2017

Vystoupení dětí MŠ a ZŠ v Obecním domě ve Vranově v 18 hod

Děti vystoupí v úvodu besídky školy, prosíme o včasný příchod / před 18hod.

22.12.2017

Rozloučení s dárečkem

 pro kamaráda ve školce

Rozepíšeme dárečky pro kamarádyVšeobecné informace:

        ptejte se vyučujících na pokroky svých dětí,

        dbejte na omlouvání dětí, v MŠ 242 předávejte omluvenky po 5 dnech absence,

-      v předškolní třídě: zapisujte písemné omluvenky a doplňujte žádosti o uvolnění z výuky..

        prosíme, pravidelně sledujte program v mš a na nástěnkách (aktuality),

        jakékoliv dotazy a připomínky, prosíme okamžitě sdělujte a ptejte se vyučujících,

-      podepisujte stále oblečení, dávejte dětem palčáky a sledujte odložené věci v šatně,

-     dávejte lopaty na bobování pokud je sníh! Nezapomínejte je označit.

-      dodržujte prevenci vší, děkujeme.

 


Mikuláš ve školce 242 v úterý 5. 12. 2017 i pro předškolní třídu

- po divadle přijde do školky Mikuláš, Anděl a možná čert?


Důležité sdělení:

-                     Změna telefonního čísla pro odhlašování stravného: 771 114 648, vedoucí stravování nyní zajišťuje paní Lucie Sáňková.

-                     Logopedie v mš 242 probíhá v pátek dopoledne. Sledujte nástěnky – máme žlutou a zelenou skupinku. Děti potřebují složku a euroobaly.


Vánoční prázdniny: školka je uzavřena od 25. 12. 2017 do 1. 1. 2018,

Začínáme 2. Ledna 2018 v mš 242.

Od 3. Ledna 2018 bude otevřena předškolní třída. Dbejte na včasné odhlášky!   

Aktivity:                                                                         

3.12.2017

Rozžínání stromu ve Vranově

    Vystoupení dětí MŠ

Sraz u prostranství u kostela, začátek je v 16:30hod, sraz dětí je v 16:25hod…prosíme, přijďte včas.

5.12.2017


Mikuláš ve školce 242

- po divadle přijde do školky Mikuláš, Anděl a možná čert?

Divadlo S Úsměvem /

    Vánoční překvapení v 9:15hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

21.12.2017

Vystoupení dětí Mš a Zš v Obecním domě ve Vranově v 18 hod

Děti vystoupí v úvodu besídky školy, prosíme o včasný příchod / před 18hod.

22.12.2017

Rozloučení s dárečkem

 pro kamaráda ve školce

Rozepíšeme dárečky pro kamarády…Předvánoční dílničky

Zveme na předvánoční dílničky:  pouze v úterý  28. 11. 2017 od 16 hod v MŠ 242 z důvodu malého počtu zájemců.

Listopad 2017

Důležité sdělení:

                                Seznamte se se školním řádě, podepisujeme schválování:  Souhlas k dílu, tzn: vystavování výrobků mimo mš, Souhlas k fotografování a vývěska na internet..

-     Změna telefonního čísla pro odhlašování stravného: 771 114 648, vedoucí stravování nyní zajišťuje paní Lucie Sáňková.

 - dbejte na prevencí vší, prosíme pravidelně.

-      Od listopadu 2017 nastupuje do mš 242 paní Zuzana Ducháčková jako asistentka za paní Ilonu Šujanovou/ zdravotní důvody.

-      Zařazujeme pro děti foukání s brčkem, zakoupili jsme sklenice, abychom podporovali pravidelně dechové cvičení. Při řeči (a nejen při ní) je důležité správné dýchání. Když mluvíme, zpíváme, potřebujeme správně ovládat dechové ústrojí.

  Mš 242   Tanečky – budou od 7. listopadu 2017 v úterý od 15:15 do 15:45hod.,

                              Hudební hrátky s flétničkou budou ve čtvrtek event ve středu dopoledne, obsahem budou dechová cvičení, držení flétny, prstová cvičení, lehké moderní zvuky s flétnou, artikulační cviky …, důležité jsou říkadla a písničky, které cvičíme během týdne.

                          Zařazujeme pro děti foukání s brčkem, zakoupili jsme sklenice, abychom podporovali pravidelně dechové cvičení. Při řeči (a nejen při ní) je důležité správné dýchání. Když mluvíme, zpíváme, potřebujeme správně ovládat dechové ústrojí.

Úhrady: stravné a školné na listopad 2017,

divadlo z 11.10. 2017:_______, divadlo z 25.10.2017___________, divadlo z 30.10.2017___________,

12.10.2017, Svět ve 3D 50,-Kč,

30.10.2017

Divadlo Sandry Riedlové /

Zimní pohádka v 9:30 hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

8.11.2017

Lampiónková cesta

S sebou: lampión, podle zájmu vyřezanou dýni, sraz u MŠ 242 v 17:30hod

1.11.2017

Výlet do galerie v Brně

- předškoláci 

Odjiždíme MHD v 7:55hod,

s sebou: pití, pláštěnku do batůžku,

z mš děti dostanou jízdenky a svačinu.

10.11.2017

Focení dětí MŠ a ZŠ a společná fotka

-  v MŠ 242 od 7:30 hod,

- v MŠ 85 od 9:00 hod

16.11.2017

Výstava ZŠ a MŠ Vranov v Obecním domě ve Vranově v 18hod

 Zveme na společnou výstavu.

22.11.2017

Divadlo S Úsměvem /

O drakovi v 9:15 hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

 
Říjen 2017   

změna telefonního čísla: p. uč. Pelánová 724 305 610
Předškolní třída
 

        ptejte se vyučujících na pokroky svých dětí,

        dbejte na omlouvání dětí do záznamových listů,

        prosíme, pravidelně sledujte program v mš a na nástěnkách (aktuality),

        jakékoliv dotazy a připomínky, prosíme okamžitě sdělujte a ptejte se vyučujících

-      ponechávejte oblečení na ven v horních poličkách, dbejte na kvalitní obuv!

-         zapisujte zájem o odpolední svačinky do příslušného seznamu,

-       dodržujte prevenci vší, děkujeme.

 Důležité sdělení:

-    Plavání / zájemci/ v Kuřimi (10 lekcí) probíhá každé pondělí od 13 hod do 15hod, dbejte na připravení věcí / batůžek, boty k bazénu, podepsaný ručník a plavky, čepice/, vyzvedávání dětí od 15 hod ze školky.

-      Výtvarníček / zájemci/ bude ve čtvrtek odpoledne do 16hod.

-      Logopedie bude ve čtvrtek odpoledne do 15hod.

-      Flétna a tanečky – v 1. pololetí nebudou z důvodu pondělního plavání.

-     Sledujte vývěsky pro rozdělení dětí do skupin.

 Úhrady: stravné na říjen 2017, Jezírko 100,- Kč, divadla podle vyučtování…

Příspěvek na výtvarníček: 200, - Kč      

Aktivity v předškolní třídě:                                                             

4. 10.2017

Jezírko - předškoláci výlet

Mravencovo desatero

Odjiždíme MHD v 7:55hod,

s sebou přezůvky, pití, pláštěnku do batůžku,

z mš děti dostanou jízdenky a svačinu.

12.10.2017

Svět ve 3D

Výukový program se ZŠ.

11.10.2017

 v 9:30 hod


25. 10. 2017

 v 9:30 hod

Divadlo Káča a Káča  

Divadlo Inky Horákové

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

20.10.2017

Přespání ve škole - zájemci

Možná účast programu se ZŠ Vranov, přespání ve škole.

30.10.2017

v 9:30 hod

Divadlo Sandry Riedlové /Zimní pohádka

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

   
 30. 10. 2017
v 17:30 
     Lampiónková 
         cesta
 s sebou lampión, vyřezanou dýni podle zájmu, sraz v 17:30 u MŠ 242, každý zákonný zástupce zodpovídá za dítě a během cesty ho doprovází, začátek bude na zahradě s aktivitou, po té se půjde (společně) k lesu a směrem dolů na cestu k myslivně, rozcházíme se volně od myslivny, účast je dobrovolná, připomínky sdělujte!!!
   
   

Říjen 2017 MŠ 242
Všeobecné informace:
        ptejte se vyučujících na pokroky svých dětí a jak probíhá adaptace..
        dbejte na omlouvání dětí, písemné omluvenky předávejte po absenci od 5-ti dnů…
        prosíme, pravidelně sledujte program v mš a na nástěnkách (aktuality),
        jakékoliv dotazy a připomínky, prosíme okamžitě sdělujte a ptejte se vyučujících,
-      ponechávejte oblečení na ven v horních poličkách, dbejte na kvalitní obuv!
-      zapisujte zájem o odpolední svačinky do příslušného seznamu,
-      dodržujte prevenci vší, děkujeme.
 

Důležité sdělení:

-    Logopedie bude v pátek dopoledne.
-    Tanečky budou od listopadu 2017 v úterý od 15:15 do 15:45hod.

 Úhrady: stravné a školné na říjen 2017,  divadla podle vyučtování.

 Aktivity mš 242:                                 

11.10.2017
25. 10. 2017

Divadlo Káča a Káča - dračí zpívání

Divadlo Inky Horákové

 v 9:30 hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

30.10.2017

Divadlo Sandry Riedlové /

Zimní pohádka v 9:30 hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.Září 2017

Všeobecné informace:

-   nově nastoupila paní uč. Mirka Mazalová,  
ptejte se vyučujících na pokroky svých dětí a průběh adaptace,
        prosíme, pravidelně sledujte program v mš a na nástěnkách (aktuality),
        jakékoliv dotazy a připomínky, prosíme okamžitě sdělujte a ptejte se vyučujících,
- ponechávejte oblečení na ven v horních poličkách, dbejte na kvalitní obuv!
-       dodržujte bezpečnost v areálu MŠ 242, děti nesmí chodit po kůře záhonu a po ploše na kočárky,
-zapisujte zájem o odpolední svačinky do příslušného  seznamu,

 - uložte  si telefonní čísla:
Třída MŠ 242: telefon: Mš 541 23 90 61 nebo p. uč. Pelánová  724 305 610


Předškolní třída  MŠ 85: mobil. číslo do předšk. třídy: 608 530 931, stravování  paní Adamová: 724 305 609 


Seznamte se s řádem školní jídelny - stravování, písemně předávejte  omezení  ve  stravování.


Vyplňte přihlášku ke stravování a zmocnění dětí.Úhrady:

Školkovné:  za měsíc srpen 2017: 80,-  Kč, děti s polodenní docházkou: 65,- Kč

na měsíc září 2017: 300,- Kč, děti s polodenní docházkou : 200,- Kč,

za minulý rok: plavaní_________Kč,

Příspěvek na výtvarné pomůcky: _____, - Kč,

Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí záříjových úhrad, předáme seznam hygienických potřeb.

 


6. 9..2017

 Třídní schůzky v přeškolní třídě v ZŠ v 17 hod

 Prosíme bez účasti dětí.

7. 9. 2017

Třídní schůzky v mš 242, 17 hod

Prosíme bez účasti dětí.

13.9.2017

Divadlo  Úsměv O kamarádství 9:15hod

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou
  SRPEN 2017    

Zahájení provozu po prázdninách: 
od pondělí 28. 8. 2017, provoz je pouze v MŠ 242, děti z předškolní třídy dochází do MŠ 242. 

Prázdninová úplata

Vážení rodiče,

v době, kdy bude MŠ o prázdninách zajišťovat provoz, jsou všichni rodiče dětí, platících úplatu, (i když jejich dítě do MŠ chodit nebude) povinni platit poměrnou část prázdninové úplaty, což činí 80,- Kč.

Dle: (vyhl. č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhl. č. 14/2005 o předškolním vzdělávání §6 odst.4)                                                               

úhrady za školné a stravné budeme vybírat v září 2017, navíc se bude hradit plavání .           DĚKUJEME!V pátek 1. 9. 2017: spojení tříd v MŠ 242, 
 - budoucí předškoláčci půjdou navštívit svou předškolní třídu v ZŠ Vranov s p.uč. Puchýřovou v době vycházky.

Pracovní poměr ukončila paní učitelka Simona Niklová a pan učitel adam Prokopec v červenci 2017.

Od srpna 2017 nastupuje nová p. uč. Mirka MAzalová.

TĚšíme se na děti, na nově příchozí děti a Na Vás rodiče. Věříme, že nás čeká další školní rok plný nových zážitků, dobrodružství a pohody! 
 
Zahájení školního roku 2017 - 2018

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2017, předškolní děti půjdou do předškolní třídy do ZŠ Vranov. 


PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDA   2017-2018

Základní informace:
- děti budou nastupovat do předškolní třídy v ZŠ Vranov v pondělí 4. Září 2017,
- budou potřebovat: hrníček na pití,
- náhradní oblečení do třídy,
- holky – hřebínek,
boty do mš 242/ pro pobyt ve třídě při pátečním spojování, při společných akcí tříd, divadla....,
- skříňka bude přidělena,
- provoz třídy je stejný jako v mš 242,
- další informace předáme, popř. ptejte se.
upozornění - 
 • Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.
červenec  

Ø  PROVOZ ŠKOLKY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH: 

UZAVŘENÍ OD 5. 7. DO 25. 8. 2017.

Děkujeme rodičům za spolupráci, 
za výpomoc během školního roku.
přejeme krásné pohodové prázdniny  

a vydařené dovolené! 

Obecné informace      -   co  dítě potřebuje do MŠ

-          děti potřebují oblečení do třídy (tepláčky, kraťase, tričko,pyžamo)

-          odpovídající oblečení na ven a pokrývku hlavy dle období

-          náhradní oblečení  do skřínky - spodní prádlo, tričko a tepláčky

-          papuče do třídy a vhodné boty na ven

-          hrníček na pití

-          desky pro zakládání pracovních listů 

- složku s euroobaly na logopedii

- holčičky / hřebínek do skřínky

- předškoláci: náhradní přezůvky do MŠ 242

                                        


Comments