Měsíční informace

Prosinec 2020

Všeobecné informace:

- zachováváme provoz v obou třídách,

- prosíme o dodržování hygienických opatření v budově 242  (roušky, dezinfekce rukou),

- OBUV, oblečení: prosíme o podepisování,

- PALČÁKY: v budově MŠ 242 preferujeme palčáky, děti si neumí nasadit prstové rukavice, děkujeme za spolupráci.

ŠKOLNÍ řád – prosíme o seznámení, vyrozumění o souhlasu k focení dětí a vystavování výrobků dětí.

Předškolní třída – prosíme o pravidelné písemné omlouvání absence. Děkujeme.

 

Úhrady:

Školné a stravné na prosinec 2020. Příspěvek na divadlo z 2. 12. 2020: __ Kč. Příspěvek na výrobek z keramiky a na dáreček pro rodiče.

Webinář pro rodiče ZNOVU - nový termín 3. 12. 2020 v 17 hod.

Aktivity:

2. 12. 2020

Divadlo Úsměv v 9:30 hod /

O cukrářce Barborce

MŠ 242

3. 12. 2020

V 17 hod

Webinář pro rodiče

- komunikační dovednosti  (on - line).

- zasílejte SMS emailové adresy p.uč. Pelánové

Viz letáček

4. 12. 2020

Mikulášská návštěva  - dopoledne

 

__. 12. 2020

Rozdávání dárečků u stromečku

- připravíme seznam dětí

23. 12. 2020

Do 3. 1. 2021

Uzavření školky od uzavření školky

od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021

 

Listopad 2020

      Zachováváme provoz v obou třídách.
        
  Předškolní třída: stále zůstává omezený vstup do budovy školy.

  Třída MŠ 242:
-      prosíme o dodržování hygienických opatření v budově  (roušky, dezinfekce rukou),
-      prosíme,  zdržujte se v prostorách školky co nejkratší dobu,
-      preferujeme ranní příchod dětí do šatny bez rodičů – posilujeme samostatnost dětí, eliminujeme setkávání dospělých v šatně,
-      OBUV, oblečení:  nepodceňujte PODEPISOVÁNÍ, dochází k záměnám a děti si nepoznávají své oblečení,
-      není nutné dávat pití do batůžku,  prosíme o stálost pláštěnek, i v dešti chodíme ven,
-      děkujeme za spolupráci (pomůcky k tvoření).

Úhrady:

Školné a stravné na listopad 2020. Příspěvek za divadlo z 7. 10. 2020: 70 Kč.

Jezírko 120 Kč

Aktivity:

5. 11. 2020

v 17 hod

Webinář pro rodiče

- komunikační dovednosti  (on - line).

- zasílejte SMS emailové adresy p.uč. Pelánové

Pozvánka - logopedický workshop


Viz letáček

5. 11. 2020

- termín PLATÍ

PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDA  Jezírko - předškoláci výlet

(Dřevěný svět) MHD v 7:50 z Vranova

-        zapisujeme zájem k evidenci stravování

- vhodné teplé oblečení a obuv do lesa!

IDS Brno

s sebou: rouška,

přezůvky, pití, pláštěnka.

9. 11. 2020

Od 8 hod v ZŠ 

od 10:00 hod v MŠ 242

Focení – individuálně a skupinové foto

- zapisujeme zájem.

Plátno - podívejte se na pozadí a volte vhodné oblečení a obuv. 

V obou třídách.

Upřesníme čas.

11. 11. 2020

Sv. Martin, program s rodiči a se ZŠ Vranov

Upřesníme akci!

29. 11. 2020

Rozžínání vánočního stromu ve Vranově

 - zrušeno

Upřesníme akci!
Říjen 2020

Plánovaná akce se ZŠ Vranov - víkend od 30. 10. 2020

HALLOWEENSKÉ ROZSVÍCENÍ DÝNÍ

Týden od 26. do 30. 10. 2020 
- spojení tříd, provoz ve třídě MŠ 242, 
- zákonní zástupci vstupují s rouškou, při vstupu používáme dezinfekci,
- není nutné už nosit vlastní pití, 
- prosíme o pláštěnku v batůžku,
- v prostorách školky zůstávají zákonní zástupci co nejkratší dobu.


Plavání - vzhledem k novým epidemiologickým opatřením z pátku 9.10. 2020 se ruší plavání po dobu 2 týdnů.

Budeme zapisovat zájem o docházku do školky v týdnu od 26. do 30. 10. 2020.

Předškolní třída:
- prosíme zákonné zástupce o dodržování času příchodu do školky a času určeného k vyzvedávání dětí.
Příchod: do 8:15 hod.
Vyzvedávání po obědě:
12:15 do 12:30 hod.
Vyzvedávání odpoledne: od 15 hod.
Zapisujte vyzvedávání dětí do evidenci dětí / stravování.
Děkujeme za spolupráci.
Úhrady: 
Školné říjen 2020: 300,- Kč, sdílené děti: 200 Kč. Stravné říjen 2020.
Divadlo: 85 Kč (9. 9. 2020).
Předškolní třída:
-  planetárium se ZŠ Vranov : 50 Kč (25. 9. 2020).
- Moravský Kras - program, doprava: 210 Kč
- příspěvek na pracovní sešit 20 Kč.

Aktivity:

7. 10. 2020

Divadlo s Úsměvem  v 9: 15hod.    

Máša a medvěd

22. 10. 2020

Divadlo Káča a Káča v 9:30 hod/
Africká pohádka

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

Třída MŠ 242 - informujeme, že nastupuje nová paní učitelka Lucie Horáková od úterý 29. 9. 2020. Je kvalifikovaná učitelka se zaměřením na předškolní pedagogiku. Věříme, že příjemně obohatí náš školkový tým a budeme se těšit dobré vzájemné spolupráci.

Vycházky i za deště:  doporučujeme dětem ponechávat gumáky v šatnách školek, chodíme ven i na kratší dobu za nepříznivého počasí. Děkujeme za doplnění obuvi.

Třídní schůzky MŠ 242: v letošním školním roce neproběhnou. Pokud něco není jasné, ptejte se. Reagujte včas, neodkládejte dotazy.

Plavání: pokračujeme!

- každé úterý v 7:10 hod odjíždíme MHD busem 310 do Kuřimi , zastávka Vranov - myslivna, zpět soukromým autobusem do Vranova. Pan řidič  odveze děti do školy a školky, nástup je možný i na zastávce Vranov  - křižovatka.  Děti potřebují roušky do busu MHD.

 - dbejte na potřebné věci, především mít vše podepsané a to: batoh, brýle, plaveckou čepici, plavky a ručník! Je dobré mít i igelitový sáček na mokré věci. Občas to nezvládneme dát  mokré věci do sáčku, upřímně snahu vždy máme!

- všichni neplavci - zůstávají ve třídě MŠ 242, po příjezdu se předškolní děti autobusem přemístí do školy.

- vyučující: ráno p.uč. Ivanka a Lucie zůstávají ve školce, p.uč. Hanka odjíždí s dětmi na plavání.

- doplňte prohlášení rodičů k plavání (formulář k podepsání). 


Září 2020

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme všem spokojený školní rok 2020 - 2021.

Infor
mace k provozu tříd:

Třída 242:
 - vyučuje paní uč. Pelánová, paní asistentky: Z. Ducháčková, M. Puklová, V. Patloková,
 - vstup do budovy je umožněn zákonným zástupcům od 1. září 2020, 
 - při vstupu je nutné ošetřit ruce dezinfekčním prostředkem, vstup do šatny pouze s ochranou úst,
- prosíme zákonné zástupce, aby se zdržovali co nejkratší dobu v prostorách školky,
   
Předání dětí:  
- u větších dětí, kteří jsou samostatní, prosíme předat paní učitelce v šatně a dítě se samo převleče s kontrolou paní učitelky,
- u nových dětí, prosíme zákonné zástupce, aby děti předali nachystané k předání do třídy ( máme na mysli, dítě bude přezuté, oblečené do třídy),
- děti si nejdříve umyjí ruce před vstupem do třídy.

Povinnost rodičů
- každé ráno vložit tepláčky, pokrývku hlavy do volného okýnka skřínky, 
- batůžek s pitím a bundu dát dovnitř do skřínky,
- zapsat vyzvednutí po obědě, popř. sdělit nutné informace,
- nové děti mají skřínku označenou značkou a jménem,
- předávat děti zdravé a jakékoliv zdravotní omezení včas hlásit,
- zajistit potřebné věci do školky a mít podepsané oblečení!

 Potřebné věci do školky pro všechny děti:

·       oblečení do třídy a na ven, děti potřebují jiné oblečení na zahrádku, na vycházky!

·       každodenně – batůžek s pitím a pláštěnkou

·       pokrývka hlavy,

·       náhradní oblečení v látkové tašce,

·       pyžamko na spaní  a hřebínek (holčičky),

·       předškolní třída navíc přezůvky do třídy 242.

Předat na celý školní rok: podepsané přezůvky, hrníček na pití, podepsané školní desky . 

Nově příchozí děti - vyplněné formuláře s potvrzením od lékaře.    

Nezapomínejte na používání repelentu, opalovacího krému!

Léky a jiné léčebné přípravky školka nesmí podávat.


Předškolní třída
- bude otevřena od 1. září 2020,
vstup do budovy bude umožněn zákonným zástupcům s ochranou úst a při vstupu je nutné ošetřit ruce dezinfekčním prostředkem,
- budeme žádat zákonné zástupce, aby každý den uvedli dobu vyzvedávání děti ze školky a zapsali vyzvedávání po obědě, 
- vstup dospělých osob budeme se snažit eliminovat, je možné, že děti budeme přebírat u hlavního vchodu (dole v přízemí),
- děti se přezouvají v přízemí, v chodbičce, převlékají se v šatně u třídy (2.patro),
- bude vyučovat: p. uč. I. Puchýřová, M. Schneiderová, V. Lukáčová,
- provoz třídy od 7:00 do 16:30hod., polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30hod, odpoledne od 15:00hod.,
- každý pátek probíhá spojení tříd, vyzvedávejte si děti ze ZŠ do 12:30hod,

- předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
k docházce je stanovena povinná 4 hodinová doba  pobytu ve školce ( 8:15 - 12: 15hod),
- bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce  ve středu 9. 9. 2020.
Kontakty:
- prosíme, zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,
- prosíme odhlašování obědů pouze SMS zprávou vedoucí stravování na telefonní číslo 771 114 648, děkujeme za spolupráci.

Úhrady: 
Školkovné za prázdniny: 200 Kč , sdílené 132 Kč. 
Školné září 2020: 300,- Kč, sdílené děti: 200 Kč.
Příspěvek na školní pomůcky 280,- Kč. 
Stravné na září 2020.
Předškoláci: příspěvek na pracovní knihu 120 Kč.
Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad, 
předáme seznam hygienických potřeb.

Od 22.9.

Každé úterý

Záhajení plavání, 10 lekcí Kuřim

Neplavci – ranní spojení ve třídě MŠ 242

Prosíme o batoh, brýle, plaveckou čepici, plavky a ručník!

Zastávky MHD v 7:05 hod.

Praktické oblečení ulehčuje převlékání!

9. 9. 2020

Divadlo s Úsměvem 

v 9: 10hod.

Neposlušní kůzlátka


V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

18. 9. 2020

pouze PŘEDŠKOLNÍ třída

Hmyzáčci (Moravský kras)


Odjezd v  7:45 hod od Základní školy, S sebou: batoh, pláštěnka, pití. Oblečení do lesa.


Srpen 2020

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách. 
Přejeme všem pěkný závěr prázdnin a spokojený nový školní rok! Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Během srpnového provozu školky ponecháváme 
omezený vstup dospělým osobám do budovy školky.

Provoz školky od 17. do 31. 8. 2020

    • probíhá pouze v MŠ 242, během týdne se vystřídají zaměstnanci MŠ,
    • vyučuje p.uč. H. Pelánová, I. Puchýřová,
    • asistent p. Z. Ducháčková a  M. Puklová,
    • provozní doba MŠ 242: od 7:00 do 16:30hod.,
    • příchod dětí do 8:15 hod.; po obědě: od 12:15 do 12:30h; odpoledne od 15:00hod.   

Provoz předškolní třídy
· upřesníme provoz a termín třídní schůzek, vyučovat bude p.uč. I. Puchýřová,
· předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
· noví předškoláci se půjdou podívat do předškolní třídy ještě v srpnu 2020, upřesníme den.
Zachováme obezřetnost ke zdravotnímu stavu dětí. V případě projevů nemoci budeme postupovat podle pokynů směrnice z května 2020. 
Ranní teploty už neměříme.


Úhrady  

· ponecháváme na zářijové platby (stravné, školné),
· k úhradovým obálkám dodáme seznam hygienických potřeb.

Podřízené stránky (1): Vystřihovánky
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:43
Ċ
Hana Pelánová,
8. 5. 2020 4:29
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:36
Ċ
Hana Pelánová,
2. 11. 2020 12:14
Ċ
Hana Pelánová,
6. 5. 2020 2:40
ĉ
Iva Puchýřová,
17. 4. 2020 2:33
Ċ
Hana Pelánová,
6. 5. 2020 1:03
Ċ
Hana Pelánová,
6. 5. 2020 1:02
Ċ
Petra Rychlá,
12. 6. 2020 6:50
ą
Hana Pelánová,
2. 11. 2020 9:50
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:35
Comments