Aktuálně pro rodiče

Leden 2020

Upozorňujeme na zdražení obědů:

od ledna 2020 dochází zdražení obědů o 2 Kč/ oběd. 


Plavání

1, plavci: sraz na zastávkách MHD ve Vranově:  

v 7: 05 hod předávejte děti buď na zastávce Myslivna / čeká p.uč. Hanka,

                               nebo na zastávce Vranov křižovatka / p.uč. Evička

- děti potřebují batůžek, brýle, plavky, ručník, plavecké čepice, sáček na mokré věci.

Holky dobře učesejte,nedávejte sponky do vlasů. Vše dobře podepište!


2, neplavci:  prosíme příchod všech dětí do třídy MŠ 242, vyučuje p.uč. Ivanka,

předškolní děti přejdou po návratu dětí z plavání do ZŠ Vranov.


Karneval ve školce: plánujeme na středu 12. 2. 2020, prosíme o přípravu kostýmů pro děti. Děkujeme za spolupráci. 
Přejeme šťastný vstup do nového roku, 
hodně zdraví, spokojenosti a štěstí v novém roce!

Začínáme v MŠ 242 ve čtvrtek a v pátek 2., 3. ledna 2020.

Předškolní třída: otevřena od pondělí 6. 1. 2020.

Všeobecné informace:
-          znovu prosíme o podepsání oblečení a pyžam /třída MŠ 242/, náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce, dochází k záměně rukavic, jiných oblečení, sledujte odložené oblečení,
-          prosíme, dávejte dětem palčáky, prstové rukavice jsou náročné pro oblékání,
-          prosíme o písemné omluvenky u dětí, které chybí 2 týdny a více (neplatí pro předškolní děti),
-          pravidelně doplňujte omluvenky v předškolní třídě, povinné vzdělávání vyžaduje řádné omlouvání.
 
Logopedie: v lednu 2020 se domluvíme na logopedii s p. uč. Ivankou.
                    Individuálně proběhne zhodnocení řeči u jednotlivých dětí.
 
Plavání: začínáme plavat od úterý 28. 1. 2020 do 7. 4. 2020.
Do kurzu je možné zařadit 25 dětí, výcvik bude stát cca 1000,- Kč. Přednost budou mít děti z předškolní třídy. Ve třídě 242 oslovíme rodiče. Jedná se o řádný plavecký výcvik, který vyžaduje spolupráci dětí. Budeme jezdit MHD v 7:05 od Myslivny ve Vranově. Neplavci budou spojeni ve třídě 242. Předáme písemný zájem a prohlášení. Prosíme o zajištění batůžků, brýlí, plavek, ručníků, plaveckých čepic, které jsou nutné hlavně u holek!
 
Úhrady: Stravné na leden 2020, školné 300,- Kč, omezená docházka 200,- Kč.
Výlet Vida předškolní třída: cca 230,- Kč.
 
Aktivity:
7. 1. 2020

úterý

Předškolní třída 

VIDA: Putovaní s velrybou.

 - zapište zájem, cena cca 230 Kč

- kdo nepojede, může přijít do třídy 242.

Soukromý autobus, sraz u ZŠ Vranov, odjezd v 8:00hod., 
8. 1. 2020

středa

Divadlo s Úsměvem v 9: 10hod

Bába chřipka

Třída MŠ 242


28. 1. 2019

úterý

Záhajení plavání, 10 lekcí Kuřim

Prosíme o batoh, brýle, plaveckou 

čepici, plavky, ručník, 

sáček na mokré věci!

odjezd: MHD v 7: 05 od Myslivny, směr Kuřim

31. 1. 2020

pátek

Spojení tříd – pololetní prázdniny

MŠ 242, včas si odhlašte stravování!
Prosinec 2019     Přejeme krásný adventní čas, pohodové Vánoce!

               Hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody do nového roku 2020.


Všeobecné informace:
-         p. uč. Ivana Puchýřová nastoupila do třídy 242, zastupující paní uč. Petra Štěpková ukončila pracovní poměr v naší školce,
-          prosíme, dávejte dětem palčáky, prstové rukavice jsou náročné pro oblékání, děti by měly být samostatné!
-          dárečky pro kamaráda, je vhodné koupit hodnotně stejný dárek (cca do 100,-Kč), děkujeme!

Logopedie: prozatím probíhá diagnostika, p.uč. Ivanka osloví individuálně zákonné zástupce ohledně zhodnocení.

Upozornění na změnu: tento měsíc budeme úhrady vybírat do 16. 12. 2019 z důvodu vánočních prázdnin, platby přes bankovní účet do 16. 12. 2019, pozdní platby předávejte pouze v hotovosti.

Uzavření školky: od 21. 12. 2019  do 1. 1. 2020. 

                           Dny:  2. a 3. Ledna 2020 máme provoz školky v MŠ 242!

Úhrady: Stravné na prosinec 2019, školné 300,- Kč, omezená docházka 200,- Kč.

Šikulíkov z 13. 11. 2019: 55,- Kč, divadlo z 22. 11. 2019: 72,-, předškoláci: jízdné Jezírko /10,- Kč, doplatek uč AJ: 11,- Kč. Vánoční tvoření všechny děti 20,- Kč. Dílničky, fotky podle zájmu.

Aktivity:


3. a 4. 12. 

2019

Vánoční dílničky v MŠ 242

 pro obě třídy

Zapište zájem,

 těšíme se.3. 12. 2019

Medová slavnost

/dopolední program v ZŠ Vranov/

Výukový program pouze pro předškolní třídu, spojení programu Se ZŠ Vranov


5. 12. 2019

Návštěva Mikuláše 

Prosíme o včasný příchod do MŠ.9. 12. 2019

Koblížek - areál dopravní výchovy

Brno Pisárky  (výlet předškoláci)

Sraz ve škole do 8hod, odjezd soukromým autobusem, zapište zájem o program.

19. 12. 2019

Besídka ZŠ a MŠ Vranov v Obecním domě ve Vranově

Zveme na každoroční besídku,
v 18hod. Sraz v sále17:50hod.

18. 12. 

2019


20. 12. 2019

Předškolní třída  - středa

Setkání u stromečku, rozdávání dárečků

Třída MŠ 242  - pátek

Setkání u stromečku, rozdávání dárečků


Vyvěsíme seznam, kdo komu přinese malý dáreček.

Aktuálně týden 25. - 29. 11. 2019

 • Slavnostní rozsvícení stromu ve Vranově 1.12. 2019 v 16:30hod
       - sraz dětí u kostela v 16:20hod, děti budou vystupovat...
       - básničky a písničky je možné najít v " Opakujte s námi"
 • Vánoční dílničky 3. a 4. 12. 2019 ve třídě MŠ 242 - pro obě třídy!
       - začínáme od 16 hod, těšíme se!    
 •  p. uč. Petra Štěpková odchází v pátek 29.11. 2019 / zastupovala za p.uč. I. Puchýřovou. Děkujeme p. uč. Petře za péči o děti a za spolupráci.    


Listopad 2019  

Všeobecné informace:

-         p.uč. Ivana Puchýřová nepřítomna, pokračuje v pracovní neschopnosti, vyučuje zastupující paní uč. P. Štěpková,
-          zajistěte pomůcky do školky / chybí školní desky u některých dětí,
-          znovu prosíme o podepsání oblečení a pyžam /třída MŠ 242/, náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce,
-          dbejte na prevenci vší, objevily se v ZŠ Vranov v říjnu 2019,
-          spojování tříd probíhá každý pátek po obědě, předškoláci přichází do třídy MŠ 242 k 13:30hod.
-          prosíme o včasnou docházku do předškolní třídy, tj. do 8:15 hod.

 

Logopedie – prozatím probíhá u předškolních dětí individuálně, více budeme řešit po nástupu p.uč. Puchýřové v měsíci listopadu 2019.

Úhrady: Stravné na listopad 2019, Divadlo z 23. 10. 2019: 90,- Kč, Jezírko 100,- Kč / pouze předškoláci

 

Aktivity :

 
1. 11. 2019
 Předškolní třída 
Halloweenské dopoledne, kostýmy s sebou....
 


6. 11. 2019

změna v pátek 15. 11. 2019

Na hradě Šikulíkově

- vzdělávací program

v předškolní třídě od 8: 15 hod.

v MŠ 242 v 9:30 hod.

     

    11. 11. 2019

Focení dětí 

– individuální a společné

Od 8 hod.   11. 11. 2019

Sv. Martin – lampionový průvod

program s rodiči a se ZŠ Vranov

Prosíme o přípravu lampiónků. Čeká nás lampiónový průvod od MŠ 242 ke ZŠ Vranov, kde bude společný program. Sraz u školky 242 v 16:30 hod na zahradě u školky, kde bude malý program pro školkové děti.14. 11. 2019

Jezírko - předškoláci výlet

Dřevěný svět

Zapište zájem s akcí: budeme vybírat 100,- Kč v listopadových úhradách

Odjíždíme v 7:48 hod Vranov, myslivna.

S sebou: přezůvky, pití, batoh, pláštěnka, oblečení a obuv do lesa! 

Návrat v 11:25 hod na Vranov.  15. 11. 2019

Výstava ZŠ a MŠ Vranov

v Obecním domě ve Vranově

Zveme na každoroční výstavu , zahájení v 18 hod.


  22. 11. 2019

Divadlo Úsměv v 9:10 hod /

 Krakonošovo spadlé listí

Ve třídě v MŠ 242  od 9:10hod.
                                            Říjen 2019

Všeobecné informace:

-         p.uč. Ivana Puchýřová nepřítomna z důvodu pracovní neschopnosti, zastupuje Mgr. Štěpková Petra / MŠ 242,

-          dbejte na včasnou docházku do předškolní třídy tj. do 8:15hod,

-          vkládejte oblečení na ven do horních poliček, začalo chladné počasí a děti nemají vhodné oblečení na ven (teplé), často chybí čepice,

-          zapisujte seznámení se školní řádem a souhlasem ke zpracováním osobních údajů,

-          v listopadu 2019 / 11.11. 2019/ proběhne focení dětí – reagujte písemně na zájem,

-          dbejte na prevenci vší a zajistěte hřebínky do skříněk / holčičky,

-      zajistěte podepsání oblečení a pyžam /třída MŠ 242/, náhradní oblečení ponechejte v látkové tašce,

-          spojování tříd probíhá každý pátek po obědě, nezapomínejte na batůžky a papuče předškoláci,

-          děkujeme za spolupráci.

 

Úhrady: Školné říjen 2019: 300,- Kč, sdílené děti: 200,- Kč.

Stravné na říjen 2019. Platby divadelních představení:16. 9. 2019: 60,- Kč, 20. 9. 2019: 50,- Kč.

Předškoláci navíc: Výlet / program Lesy Kuřim: 20,- Kč, zvířata se ZŠ z 30. 9. 2019: 50,- Kč.

 

Aktivity:

            

22., 23. 10. 2019

Podzimní dílničky

v MŠ 242


23. 10. 2019

Divadlo Káča a Káča v 9:30/
Svištíci

V MŠ 242


29. – 30. 10. 2019

Spojení tříd – podzimní prázdniny

Provoz 242                                                    Září 2019

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách.

                Přejeme všem pěkný a spokojený nový školní rok a těšíme se na spolupráci s Vámi.

PROVOZ předškolní třídy

 • provoz třídy: od 7:00 do 16:30hod., vyzvedávání po obědě 12:15 - 12:30h, odpoledne od 15:00hod.
 • každý pátek bude probíhat spojení tříd, vyzvedávejte si děti ze ZŠ do 12:30hod,
 • od 15:00 hod v MŠ 242, děti potřebují batůžek na přenesení věcí,
 • vyučující třídy: p.uč. Eva Dvořáková, p.uč. Michaela Schneiderová, 
 • asistent: Martina Puklová, školnice: Martina Zelinková
 • děti se přezouvají  v přízemí budovy, v podkroví budovy je umístěna předškolní třída, kde mají děti své skřínky,
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce: 4. 9. 2019 v 17hod
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,                 
 • stravování: paní Sáňková: 771 114 648 – prosíme vždy o posílání SMS zprávy,
 • novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání;  povinné předškolní vzdělávání je bezplatné, předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • povinná docházka stanovuje souvislé 4 hodinové vyučování (přítomnost dětí od 8:15 do 12:15),
 • na třídních schůzkách budeme informovat o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů.


Úhrady:

Školkovné za prázdniny: 123,- Kč. Příspěvek na školní pomůcky 280,- Kč. 

Stravné na září 2019.

Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad,

předáme seznam hygienických potřeb. Během měsíce koupíme anglické pracovní sešity.

 Aktivity:   

4. 9. 2019

Třídní schůzky v předškolní třídě v 17 hod,

prosíme bez účasti dětí

v ZŠ

 11. 9. 2019
 Třídní schůzky v MŠ 242 v 17 hod,

prosíme bez účasti dětí

       
       V MŠ 242

16. 9. 2019

Divadlo Úsměv v 9:10hod /

Jak koťátko zapomnělo mňoukat

V MŠ 242

20. 9. 2019

Divadlo Sluníčko v 10:15hod /
O velké řepě, Kůzlátka a vlk

V MŠ 242

25. 9. 2019

Program v lese / Lesní zvěř/ 

pouze PŘEDŠKOLNÍ třída

začátek u Gruntu na Vranově v 8:30hod,

s sebou: batůžek, pití, pláštěnka,

Svačiny budou

z MŠ.

 
30. 9. 2019 
  PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDA
Zvířátka § ukázka ochočených zvířat
hřiště Sokolák v 10:00hod
 

                                                              


 

Seznam potřebných věcí do školky

 

·         oblečení do třídy

·         odpovídající oblečení na ven a pokrývka hlavy

·         náhradní oblečení do skřínky vložené v látkové tašce

·         papuče do třídy a vhodné boty na ven, do tělocvičny

·         hrníček na pití

·         podepsaný box na sešity A4

·         hřebínek

·         batůžek s pláštěnkou  (na vycházky, spojování tříd)

·     přezůvky do MŠ 242 - předškoláci (spojování tříd)


PROVOZ třídy 242     

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách.

  - od čtvrtka 5. 9. 2019 nastoupila Mgr. Petra Štěpková za p.uč. I. Puchýřovou.

 • provoz třídy: od 7:00 do 16:30hod., příchod do třídy do 8:30hod.,
 • vyzvedávání po obědě 12:15 - 12:30h, odpoledne od 15:00hod.
 • vyučující třídy: p.uč. Hana Pelánová, asistent: Zuzana Ducháčková, 
 • školnice: Věra Majerová, 
 •  prozatím je p.uč. I. Puchýřová nemocná, hledáme zástup,
 • bližší informace k programu sdělíme na třídní schůzce: 11. 9. 2019 v 17hod
 • zaznamenejte si telefonní číslo do MŠ 242:    724 305 610,  541 23 90 61.        
 • stravování: paní Sáňková: 771 114 648, prosíme vždy o posílání SMS zprávy,
Úhrady: Školkovné za prázdniny: 123,- Kč.
Školné září 2019: 300,- Kč, sdílené děti: 200,- Kč.
Příspěvek na školní pomůcky 280,- Kč. Stravné na září 2019.
Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad, předáme seznam hygienických potřeb.

 

Srpen 2019

                        

Provoz školky od 26. do 30. 8. 2019

 • probíhá pouze v MŠ 242, během týdne se vystřídají zaměstnanci MŠ,
 • vyučuje p.uč. H. Pelánová , E. Dvořáková, M. Schneiderová,
 • asistent p. M. Puklová a Z. Ducháčková,
 • p. uč. I. Puchýřová je nemocná, budeme přijímat zastupující učitelku,
 • provoz třídy MŠ 242: od 7:00 do 16:30hod., 
 • polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30h, odpoledne od 15:00hod.
 • během týdne vyvěsíme seznam dětí, které nastoupí do předškolní třídy, popř. se telefonicky spojíme pro potvrzení, kam dítě nastoupí,
 • PROSÍME, DBEJTE NA BEZPEČNOST V OKOLÍ BUDOVY MŠ 242, dokončujeme opravu chodníku, do odvolání se bude vstupovat okolo zadní části budovy do hlavního vchodu školky, děkujeme za pochopení!

Předškolní třída

 • bude otevřena od 2. září 2019,
 • bude vyučovat: p.uč. E. Dvořáková, M. Schneiderová, asistent p. M. Puklová,
 • provoz třídy od 7:00 do 16:30hod., polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30h, odpoledne od 15:00hod
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • k docházce je stanovena povinná 4 hodinová doba  pobytu ve školce ( 8:15 - 12: 15hod),
 • bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce 4. 9. 2019,
 • zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,
 • prosíme odhlašování obědů pouze SMS zprávou vedoucí stravování na telefonní číslo 771 114 648, děkujeme.ĉ
Hana Pelánová,
9. 5. 2019 11:31
Comments