Měsíční informace

Květen 2021

Další děti se vrací do školek!

- od 10. května 2021 je otevřená školka pro všechny děti,

- prosíme zákonné zástupce o potvrzení pondělní docházky 10.5.  (email, sms),

- v předškolní třídě platí omezení vstupu do budovy,

- ve třídě MŠ 242:  vstup je možný po jedné osobě do prostor budovy školky, ostatní čekají před hlavním vchodem, 

- ranní příchod do šatny je povolen pro zákonné zástupce tříletých dětí, starší děti si pedagog přebírá u vchodových dveří,

prosíme o dodržování hygienických opatření (respirátor, dezinfekce rukou),

- pro děti již neplatí testování a nošení roušek.

Co děti potřebují do školky?

-  vracíme se k batůžkům s pláštěnkou a pitím, 

- náhradní oblečení v látkové tašce: prosíme o stálou přítomnost náhradního oblečení a to v dostatečném množství: 2x tepláky, legíny, 2x trička, 2x ponožky, 2x spodní prádlo.

dobrou náladu, 

- pokud se změní doporučení od MŠMT, budeme Vás informovat,

                                           těšíme se na všechny!


Informace k testování dětí v MŠ

- v týdnu od 3. 5. do 7.5. 2021 bude probíhat testování 1x týdně a to jenom      v pondělí 3. 5. 2021.

Zápis do MŠ Vranov  

-    zápis se koná distančně v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v období od 2. 5 do 16. 5. 2021, více informací na webu v odkaze Aktuality, Zápis do MŠ.


Duben 2021

Pátek 30. 4. 2021 - prosíme rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školku, o připravení čarodějnických kostýmů na páteční dopoledne. Platí to pro obě třídy. Děkujeme za spolupráci.


Stezka ke Dni Země - vážení rodiče, od pátečního odpoledne (23. 4. 2021) je pro děti připravena hravá stezka, zaměřená na ochranu přírody, třídění odpadu, ochranu planety, zvířátka. Stezka začíná u zahrady MŠ 242, zadní strana plotu. Pokračuje po modrých fáborcích směrem k lesu, "Raketovce", Hájence a končí u hřbitova. Další informace a příběh medvídka Brumli zde Den Země - medvídek Brumla.

Částečné obnovení provozu školky od 12. dubna 2021 

Vážení rodiče, dle pokynů z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se v 1. fázi rozvolnění vrací do mateřské školy děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti, jejichž rodiče vykonávají profesi dle stanovené výjimky (více v Aktuality, důležité info), ve skupině maximálně 15 dětí

Testování dětí je realizováno neinvazivními antigenními testy, tzv. samoodběrem, při kterém v případě předškolních dětí asistují zákonní zástupci. Zákonní zástupci s ochranou úst a nosu - respirátorem. 

Testování probíhá 2x týdně v pondělí a čtvrtek, vždy ihned po příchodu dětí, na místech k tomu určených. 

Ve třídě 242 v zádveří vstupu do mateřské školy.

V předškolní třídě se přichází zadním vchodem do budovy školy. 

U odběru je vždy přítomna dohlížející osoba (pracovník MŠ nebo ZŠ). 

Děti v mateřské škole nemusí mít ochranu úst a nosu, tedy nemusí mít roušku.

Děkujeme Vám za spolupráci při dodržování mimořádných opatření, trpělivost a pevně věříme, že společně to zvládneme a brzy se opět uvidíme ve školce se všemi dětmi. 

Úplaty: 

Školné za březen 2021 se neplatí, 

Školné za duben 2021 se hradí polovina z plné částky / tzn. 150 Kč nebo 75 Kč.

Stravné se hradí podle počtu dní.

Zápis do MŠ Vranov  školní rok 2021 - 2022

 - informace budou zveřejněny od pondělí 26. 4. 2021.


Březen 2021

Uzavření školky

Vážení rodiče, prosíme, sledujte aktuální informace na webových stránkách /odkaz: Aktuality a Opakujte s námi,

- předškoláci mají povinnou distanční výuku, paní učitelky Ivanka a Simonka budou předávat vzdělávací aktivity prostřednictvím emailů, webových stránek popř. individuální formou; odkaz: Opakujte s námi. 

- děti ze třídy 242: inspirujte se činnostmi a náměty pro děti viz. Opakujte s námi. 

- odkládáme platby za školné a stravné  v měsíci březnu,

- přejeme všem pevné zdraví, veselost a hravost do každých dnů,

- děkujeme za spolupráci a zpětné vazby z aktivit, které děláte s dětmi doma i venku!


Únor 2021

Třída MŠ 242: od pondělí 22. 2. 2021 s rozhodnutím hygieny se uzavírá třída do karantény. Viz info Aktuality.
Posílali jsem individuálně emaily s informacemi od Krajské hygienické stanice. 
V případě nejasností, volejte.
Třída má nařízenou karanténu do 28. 2. 2021. Otevření třídy podmiňují negativní testy dětí a personálu. 

Předškolní třída: provoz je zajištěn v budově ZŠ Vranov během jarních prázdnin .

Všeobecné informace:

-  zachován je provoz v obou třídách,

- předáváme potvrzení platby školného k daním za rok 2020, ozývejte se!

- jarní prázdniny (týden od 22. - 26. 2. 2021) - prosíme o včasné odhlašování absence, podle počtu dětí spojíme třídy.

MŠ 242    

prosíme o dodržování hygienických opatření (roušky, dezinfekce rukou),

-  vstup je možný po jedné osobě do prostor budovy školky, ostatní čekají před hlavním vchodem,

-  ranní příchod do šatny je povolen pro zákonné zástupce tříletých dětí, starší děti si pedagog přebírá u vchodových dveří.

Předškolní třída: stále platí omezení vstupu dospělých osob do budovy ZŠ Vranov.

Náhradní oblečení: prosíme o stálou přítomnost náhradního oblečení a to v dostatečném množství: 2x tepláky, legíny, 2x trička, 2x ponožky, 2x spodní prádlo.

PROSÍME, podepisujte oblečení, oteplováky a rukavice: stále dochází k záměnám.

Je nám líto, když se nevrací oblečení z domu a písemné prosby o spolupráci nestačí.

Buďte kreativní u označování věcí.

 

Předškolní třída

Ø  prosíme o pravidelné písemné omlouvání absence,

Ø  dodržujte stanovené příchody a odchody ze školky,

Ø  omezte nošení hraček, kostýmů a různých hraček (respektujeme stanovené pokyny školní řádu MŠ).

 

Úhrady:   Školné a stravné na únor 2021.

Příspěvek za autobusovou dopravu, výlet 5. 2. 2021: 110 Kč.

Příspěvek na výrobek z keramiky: předškoláci: 40 Kč.

5. 2. 2021

Výlet – předškolní třída

Dopravní hřiště Brno – Pisárky

Program: Koblížek (zapište zájem)

S sebou: rouška, přezůvky, pití, oblečení do třídy a na cestu.

Odjezd: v 8 hod od ZŠ Vranov

15. 2. 2021

PONDĚLÍ

Karnevalové dopoledne /

v každé třídě zvlášť

Prosíme o přípravu kostýmů, převleků.

Potvrzení o zaplacení školného za předškolní vzdělávání v MŠ Vranov (uplatnění slevy na dani): prosíme zákonné zástupce, aby se ozývali, popř. pište sms p.uč. Pelánové.

Leden 2021

Omezení dospělých osob do budovy školky 242: od pondělí 11. 1. 2021 pouštíme do budovy MŠ 242, šatny pouze 1 osobu. 
Ranní příchod dětí: 3 leté děti přichází s doprovodem, ostatní děti se rozloučí u hlavních dveří s vědomím paní učitelky.
Polední, odpolední vyzvedávání: po zazvonění vstupuje 1 rodič do budovy, ostatní čekají venku.
Děkujeme za dodržování nových pravidel z důvodu současné situace (COVID 19).

Všeobecné informace:

-    zachováváme provoz v obou třídách,

-   prosíme o dodržování hygienických opatření v budově 242  (roušky, dezinfekce rukou),

-      stále platí omezení vstupu dospělých osob do budovy ZŠ Vranov,

OBUV, oblečení: prosíme o podepisování, ponechávejte více náhradního oblečení, děti se potřebují převléct do suchého oblečení!

PALČÁKY: v budově MŠ 242 preferujeme palčáky, děti si neumí nasadit prstové rukavice.

Předškolní třída – prosíme o pravidelné písemné omlouvání absence. Myslete na náhradní oblečení a podepisování zimního oblečení. Děkujeme za doplnění.

VÍTÁME! od 4. 1. 2021 nastupuje nová paní učitelka Mgr. Simona Štěpánová do předškolní třídy, která se bude také podílet na speciální péči o děti s podpůrným opatřením v ZŠ a MŠ Vranov.

Převezme „výtvarníček“  od poloviny ledna 2021.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Úhrady:

Školné a stravné na leden 2021.

Příspěvek za divadlo z 6. 1. 2021: _____Kč.

Příspěvek na výrobek z keramiky: _____Kč.

 Aktivity:

6. 1. 2021

- zrušeno!

Divadlo Úsměv v 9:15 hod  /

O pošťákovi Čestmírovi - divadlo proběhne v jiném termínu

MŠ 242

29. 1. 2021

Pololetní prázdniny 

spojení tříd / pátek

MŠ 242


Prosinec 2020

Všeobecné informace:

- zachováváme provoz v obou třídách,

- prosíme o dodržování hygienických opatření v budově 242  (roušky, dezinfekce rukou),

- OBUV, oblečení: prosíme o podepisování,

- PALČÁKY: v budově MŠ 242 preferujeme palčáky, děti si neumí nasadit prstové rukavice, děkujeme za spolupráci.

ŠKOLNÍ řád – prosíme o seznámení, vyrozumění o souhlasu k focení dětí a vystavování výrobků dětí.

Předškolní třída – prosíme o pravidelné písemné omlouvání absence. Děkujeme.

 

Úhrady:

Školné a stravné na prosinec 2020. Příspěvek na divadlo z 2. 12. 2020: __ Kč. Příspěvek na výrobek z keramiky a na dáreček pro rodiče.

Webinář pro rodiče ZNOVU - nový termín 3. 12. 2020 v 17 hod.

Aktivity:

2. 12. 2020

Divadlo Úsměv v 9:30 hod /

O cukrářce Barborce

MŠ 242

3. 12. 2020

V 17 hod

Webinář pro rodiče

- komunikační dovednosti  (on - line).

- zasílejte SMS emailové adresy p.uč. Pelánové

Viz letáček

4. 12. 2020

Mikulášská návštěva  - dopoledne

 

16. 12. 2020

Rozdávání dárečků u stromečku

- připravíme seznam dětí


každá třída zvlášť

23. 12. 2020

Do 3. 1. 2021

Uzavření školky 

od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021

 

Listopad 2020

      Zachováváme provoz v obou třídách.
        
  Předškolní třída: stále zůstává omezený vstup do budovy školy.

  Třída MŠ 242:
-      prosíme o dodržování hygienických opatření v budově  (roušky, dezinfekce rukou),
-      prosíme,  zdržujte se v prostorách školky co nejkratší dobu,
-      preferujeme ranní příchod dětí do šatny bez rodičů – posilujeme samostatnost dětí, eliminujeme setkávání dospělých v šatně,
-      OBUV, oblečení:  nepodceňujte PODEPISOVÁNÍ, dochází k záměnám a děti si nepoznávají své oblečení,
-      není nutné dávat pití do batůžku,  prosíme o stálost pláštěnek, i v dešti chodíme ven,
-      děkujeme za spolupráci (pomůcky k tvoření).

Úhrady:

Školné a stravné na listopad 2020. Příspěvek za divadlo z 7. 10. 2020: 70 Kč.

Jezírko 120 Kč

Aktivity:

5. 11. 2020

v 17 hod

Webinář pro rodiče

- komunikační dovednosti  (on - line).

- zasílejte SMS emailové adresy p.uč. Pelánové

Pozvánka - logopedický workshop


Viz letáček

5. 11. 2020

- termín PLATÍ

PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDA  Jezírko - předškoláci výlet

(Dřevěný svět) MHD v 7:50 z Vranova

-        zapisujeme zájem k evidenci stravování

- vhodné teplé oblečení a obuv do lesa!

IDS Brno

s sebou: rouška,

přezůvky, pití, pláštěnka.

9. 11. 2020

Od 8 hod v ZŠ 

od 10:00 hod v MŠ 242

Focení – individuálně a skupinové foto

- zapisujeme zájem.

Plátno - podívejte se na pozadí a volte vhodné oblečení a obuv. 

V obou třídách.

Upřesníme čas.

11. 11. 2020

Sv. Martin, program s rodiči a se ZŠ Vranov

Upřesníme akci!

29. 11. 2020

Rozžínání vánočního stromu ve Vranově

 - zrušeno

Upřesníme akci!
Říjen 2020

Plánovaná akce se ZŠ Vranov - víkend od 30. 10. 2020

HALLOWEENSKÉ ROZSVÍCENÍ DÝNÍ

Týden od 26. do 30. 10. 2020 
- spojení tříd, provoz ve třídě MŠ 242, 
- zákonní zástupci vstupují s rouškou, při vstupu používáme dezinfekci,
- není nutné už nosit vlastní pití, 
- prosíme o pláštěnku v batůžku,
- v prostorách školky zůstávají zákonní zástupci co nejkratší dobu.


Plavání - vzhledem k novým epidemiologickým opatřením z pátku 9.10. 2020 se ruší plavání po dobu 2 týdnů.

Budeme zapisovat zájem o docházku do školky v týdnu od 26. do 30. 10. 2020.

Předškolní třída:
- prosíme zákonné zástupce o dodržování času příchodu do školky a času určeného k vyzvedávání dětí.
Příchod: do 8:15 hod.
Vyzvedávání po obědě:
12:15 do 12:30 hod.
Vyzvedávání odpoledne: od 15 hod.
Zapisujte vyzvedávání dětí do evidenci dětí / stravování.
Děkujeme za spolupráci.
Úhrady: 
Školné říjen 2020: 300,- Kč, sdílené děti: 200 Kč. Stravné říjen 2020.
Divadlo: 85 Kč (9. 9. 2020).
Předškolní třída:
-  planetárium se ZŠ Vranov : 50 Kč (25. 9. 2020).
- Moravský Kras - program, doprava: 210 Kč
- příspěvek na pracovní sešit 20 Kč.

Aktivity:

7. 10. 2020

Divadlo s Úsměvem  v 9: 15hod.    

Máša a medvěd

22. 10. 2020

Divadlo Káča a Káča v 9:30 hod/
Africká pohádka

V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

Třída MŠ 242 - informujeme, že nastupuje nová paní učitelka Lucie Horáková od úterý 29. 9. 2020. Je kvalifikovaná učitelka se zaměřením na předškolní pedagogiku. Věříme, že příjemně obohatí náš školkový tým a budeme se těšit dobré vzájemné spolupráci.

Vycházky i za deště:  doporučujeme dětem ponechávat gumáky v šatnách školek, chodíme ven i na kratší dobu za nepříznivého počasí. Děkujeme za doplnění obuvi.

Třídní schůzky MŠ 242: v letošním školním roce neproběhnou. Pokud něco není jasné, ptejte se. Reagujte včas, neodkládejte dotazy.

Plavání: pokračujeme!

- každé úterý v 7:10 hod odjíždíme MHD busem 310 do Kuřimi , zastávka Vranov - myslivna, zpět soukromým autobusem do Vranova. Pan řidič  odveze děti do školy a školky, nástup je možný i na zastávce Vranov  - křižovatka.  Děti potřebují roušky do busu MHD.

 - dbejte na potřebné věci, především mít vše podepsané a to: batoh, brýle, plaveckou čepici, plavky a ručník! Je dobré mít i igelitový sáček na mokré věci. Občas to nezvládneme dát  mokré věci do sáčku, upřímně snahu vždy máme!

- všichni neplavci - zůstávají ve třídě MŠ 242, po příjezdu se předškolní děti autobusem přemístí do školy.

- vyučující: ráno p.uč. Ivanka a Lucie zůstávají ve školce, p.uč. Hanka odjíždí s dětmi na plavání.

- doplňte prohlášení rodičů k plavání (formulář k podepsání). 


Září 2020

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme všem spokojený školní rok 2020 - 2021.

Infor
mace k provozu tříd:

Třída 242:
 - vyučuje paní uč. Pelánová, paní asistentky: Z. Ducháčková, M. Puklová, V. Patloková,
 - vstup do budovy je umožněn zákonným zástupcům od 1. září 2020, 
 - při vstupu je nutné ošetřit ruce dezinfekčním prostředkem, vstup do šatny pouze s ochranou úst,
- prosíme zákonné zástupce, aby se zdržovali co nejkratší dobu v prostorách školky,
   
Předání dětí:  
- u větších dětí, kteří jsou samostatní, prosíme předat paní učitelce v šatně a dítě se samo převleče s kontrolou paní učitelky,
- u nových dětí, prosíme zákonné zástupce, aby děti předali nachystané k předání do třídy ( máme na mysli, dítě bude přezuté, oblečené do třídy),
- děti si nejdříve umyjí ruce před vstupem do třídy.

Povinnost rodičů
- každé ráno vložit tepláčky, pokrývku hlavy do volného okýnka skřínky, 
- batůžek s pitím a bundu dát dovnitř do skřínky,
- zapsat vyzvednutí po obědě, popř. sdělit nutné informace,
- nové děti mají skřínku označenou značkou a jménem,
- předávat děti zdravé a jakékoliv zdravotní omezení včas hlásit,
- zajistit potřebné věci do školky a mít podepsané oblečení!

 Potřebné věci do školky pro všechny děti:

·       oblečení do třídy a na ven, děti potřebují jiné oblečení na zahrádku, na vycházky!

·       každodenně – batůžek s pitím a pláštěnkou

·       pokrývka hlavy,

·       náhradní oblečení v látkové tašce,

·       pyžamko na spaní  a hřebínek (holčičky),

·       předškolní třída navíc přezůvky do třídy 242.

Předat na celý školní rok: podepsané přezůvky, hrníček na pití, podepsané školní desky . 

Nově příchozí děti - vyplněné formuláře s potvrzením od lékaře.    

Nezapomínejte na používání repelentu, opalovacího krému!

Léky a jiné léčebné přípravky školka nesmí podávat.


Předškolní třída
- bude otevřena od 1. září 2020,
vstup do budovy bude umožněn zákonným zástupcům s ochranou úst a při vstupu je nutné ošetřit ruce dezinfekčním prostředkem,
- budeme žádat zákonné zástupce, aby každý den uvedli dobu vyzvedávání děti ze školky a zapsali vyzvedávání po obědě, 
- vstup dospělých osob budeme se snažit eliminovat, je možné, že děti budeme přebírat u hlavního vchodu (dole v přízemí),
- děti se přezouvají v přízemí, v chodbičce, převlékají se v šatně u třídy (2.patro),
- bude vyučovat: p. uč. I. Puchýřová, M. Schneiderová, V. Lukáčová,
- provoz třídy od 7:00 do 16:30hod., polední vyzvedávání od 12:15 do 12:30hod, odpoledne od 15:00hod.,
- každý pátek probíhá spojení tříd, vyzvedávejte si děti ze ZŠ do 12:30hod,

- předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
k docházce je stanovena povinná 4 hodinová doba  pobytu ve školce ( 8:15 - 12: 15hod),
- bližší informace k programu předškolní třídy sdělíme na třídní schůzce  ve středu 9. 9. 2020.
Kontakty:
- prosíme, zaznamenejte si telefonní číslo do předškolní třídy: 608 530 931,
- prosíme odhlašování obědů pouze SMS zprávou vedoucí stravování na telefonní číslo 771 114 648, děkujeme za spolupráci.

Úhrady: 
Školkovné za prázdniny: 200 Kč , sdílené 132 Kč. 
Školné září 2020: 300,- Kč, sdílené děti: 200 Kč.
Příspěvek na školní pomůcky 280,- Kč. 
Stravné na září 2020.
Předškoláci: příspěvek na pracovní knihu 120 Kč.
Placení stravného za prázdninový provoz bude součástí zářijových úhrad, 
předáme seznam hygienických potřeb.

Od 22.9.

Každé úterý

Záhajení plavání, 10 lekcí Kuřim

Neplavci – ranní spojení ve třídě MŠ 242

Prosíme o batoh, brýle, plaveckou čepici, plavky a ručník!

Zastávky MHD v 7:05 hod.

Praktické oblečení ulehčuje převlékání!

9. 9. 2020

Divadlo s Úsměvem 

v 9: 10hod.

Neposlušní kůzlátka


V MŠ 242, předškoláci přijdou vycházkou.

18. 9. 2020

pouze PŘEDŠKOLNÍ třída

Hmyzáčci (Moravský kras)


Odjezd v  7:45 hod od Základní školy, S sebou: batoh, pláštěnka, pití. Oblečení do lesa.


Srpen 2020

Vítáme děti a zákonné zástupce po prázdninách. 
Přejeme všem pěkný závěr prázdnin a spokojený nový školní rok! Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Během srpnového provozu školky ponecháváme 
omezený vstup dospělým osobám do budovy školky.

Provoz školky od 17. do 31. 8. 2020

    • probíhá pouze v MŠ 242, během týdne se vystřídají zaměstnanci MŠ,
    • vyučuje p.uč. H. Pelánová, I. Puchýřová,
    • asistent p. Z. Ducháčková a  M. Puklová,
    • provozní doba MŠ 242: od 7:00 do 16:30hod.,
    • příchod dětí do 8:15 hod.; po obědě: od 12:15 do 12:30h; odpoledne od 15:00hod.   

Provoz předškolní třídy
· upřesníme provoz a termín třídní schůzek, vyučovat bude p.uč. I. Puchýřová,
· předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky,
· noví předškoláci se půjdou podívat do předškolní třídy ještě v srpnu 2020, upřesníme den.
Zachováme obezřetnost ke zdravotnímu stavu dětí. V případě projevů nemoci budeme postupovat podle pokynů směrnice z května 2020. 
Ranní teploty už neměříme.


Úhrady  

· ponecháváme na zářijové platby (stravné, školné),
· k úhradovým obálkám dodáme seznam hygienických potřeb.

Podřízené stránky (1): Vystřihovánky
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:43
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:36
Ċ
Petra Rychlá,
12. 6. 2020 6:50
ĉ
Hana Pelánová,
27. 4. 2020 3:35
Comments