Jídelníček‎ > ‎

školní jídelna - provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ A ZŠ VRANOV
Školní rok  2020/2021
 1. Školní jídelna zajišťuje stravovaní pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance MŠ a ZŠ  Vranov.
 2. Žáci a zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni.
 3. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování č.107/2005 Sb. takto:
  • celodenní stravování dětí v MŠ do 6 let: 35,- Kč
  • celodenní stravování dětí v MŠS nad 6 let: 38,-
  • dopolední přesnídávka dětí MŠ,MŠS 8,9,- Kč
  • odpolední svačinka dětí MŠ,MŠS 7,8,- Kč
  • oběd žáci ZŠ 7–10 let: 24,- Kč
  • oběd žáci ZŠ 11–14 let: 26,- Kč
  • oběd zaměstnanci MŠ a ZŠ: 28,- Kč
  Stravné je placeno zálohově na měsíc dopředu.
 4. Obědy se ve škole vydávají denně od 11:45 do 13:15 hodin.
 5. Odhlašování a přihlašování stravného je stanoveno takto:
  Každý den je možné stravné odhlásit den předem do 12 hodin.
  V případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou oběd vyzvednout v kuchyni MŠ od 11:30 do 12:00 nebo v ZŠ od 11:45 do 13:00 hodin téhož dne, případně oběd propadá.
  Rodiče nahlásí další stravování dítěte vždy den předem do 12.00 hodin, a to i po nemoci.

  Nahlášení je možné:
  • SMS na tel.č.: 771 114 648 vedoucí stravování
  • písemně na email sankova@skolavranov.cz
 6. Poplatky za stravování se vybírají vždy do 20. dne v měsíci. Neodhlášené stravné propadá a nevrací se. Omluvené stravné se odečítá následující měsíc.
 7. Úhrady je možné také proplácet bezhotovostně na účet

  Do poznámek příjemci uveďte příjmení dítěte. Platbu prosíme do 20. každého měsíce.

  Platby

  Číslo účtu

  Variabilní symbol

  Stravné

  222049598/0600

  3277 3141

  Školní družina

  222049598/0600

  3277 3143


Upozorňujeme, že jídlo vydávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě.
 
 

Alergeny v potravinách

Vážení strávníci, vážení rodiče,

různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jakých potravin se musí vyvarovat.

Jedině voda není alergenní.

Co jsou to alergeny: Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

 Alergická reakce vzniká zpravidla 1 hodinu po použití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně mírné reakce. Většinou zanikají v souladu s narůstajícími roky.

Prahové hodnoty: minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

 EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

           1)      Obiloviny – obsahují lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich

  2)      Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

  3)      Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

  4)      Ryby a výrobky z nich

  5)      Podzemnice olejná (arašidy) a výrobky z nich -patří mezi potraviny ohrožující život

  6)      Sojové boby (sója) a výrobky z nich

  7)      Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život

  8)      Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

  9)      Celer a výrobky z něj

  10)  Hořčice a výrobky z ní

  11)  Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

  12)  Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg

  13)  Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

  14)  Měkkýši a výrobky z nich

   

  Od 13.12.2014 nabývá účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

  Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování (restaurací, jídelen, nemocnic …....).

  Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen jasně a zřetelně označit stravu tak, že bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

  Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám hlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

   

Comments